Strand-Bulletinen

Torsdag 4 april 2024
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.info
Strandstädning lördagen den 6 april

Som vanligt arrangerar byaföreningen strandstädning lördagen den 6 april kl 10-12. 

Kom och hjälp till att plocka skräp på heden och vår fina strand inför badsäsongen! Vi ses nere på stranden vid Örestrand där utrustning finns. Vid dagens slut kl 12 bjuder vi på korv och har trevligt tillsammans.

Detta är ett utmärkt tillfälle för er som är nyinflyttade att träffa era nya strandbadengrannar!

Välkomna!


Årsmöte söndagen den 7 april

Välkommen till årsmöte söndagen den 7 april kl 13-15 i fd kyrkan Örestrand. Som vanligt är detta väl förberett.

Valberedningen föreslår nyval av ordförande på ett år Sanna Lindberg, nyval av sekreterare på två år Petrus Hägne. Carl Hellberg, Kristina Hesselmark och Bengt Arvidsson lämnar över till nya krafter.

Valberedningen föreslår att övriga styrelseledamöter och revisorerna omväljs.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2025 höjs från 100 till 150 kronor per hushåll. Avgiften har varit oförändrad i 15 år. En höjning är inte nödvändig, men ger ökade möjligheter att klara kostnader vid olika aktiviteter. Oavsett det ekonomiska är ett högt medlemsantal viktigt. Ju fler medlemmar desto starkare är byaföreningens röst i kontakter och dialog med kommun, myndigheter och organisationer.

Direkt efter mötet ger vi plats åt företrädare för Lyckos att berätta om det kommande bostadsområdet på fd handelsträdgården. Därefter var det meningen att någon från kommunen skulle berätta om de långsiktiga planerna för anläggningarna Örestrand och Margreteberg. I ett sent skede har vi fått reda på att ingen kommer. De säger att de inte har något att komma med. Det blir istället en diskussion som kan resultera i någon form av önskelista, frågelista, kravlista att lämna till kommunen.

Vi avslutar med fika.   

Dagordning Årsmöte

Dagordning vid Årsmöte i Strandbadens Byaförening 

2024-04-07

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
 4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning 

 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år 
– sekreterare på två år  
– en till tre ledamöter på ett år 

Udda år väljs:
– ordförande på ett år 
– vice ordförande på två år 
– kassör på två år  
– en till tre ledamöter på ett år  

11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara sammankallande 
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2025. Medlemsavgift för innevarande år är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas


Maritas Blomsterglädje

Bakluckeloppis i Strandbaden

Dags för vårstädning! Rensa källare, garderober och förråd och delta på bakluckeloppis söndagen den 19 maj kl 13-16!

Strandbadens byaförening anordnar bakluckeloppis söndagen den 19 maj kl 13-16 utmed cykelvägen/Perronggatan (parkeringen) vid stationstorget. Vi välkomnar er boende i Strandbaden att boka en plats. Ni anmäler er till Elisabeth Planander, elisabeth@planander.se Sista anmälningsdag 15 april.  

Det finns plats för 25 bilar. Först till kvarn att anmäla gäller.

Varmt välkomna!


Uppdatering gällande NSR och återvinningsanläggningen

NSR har inlett en samrådsprocess för tillstånd enligt miljöbalken liknande det som det blev nej på.

Det är något bättre underbyggt nu. Närboende fick en inbjudan till samrådsmöte den 2 april.

Förutom personal från NSR var 14 intresserade närboende på plats. Skriftliga synpunkter senast 12 april. Samrådsunderlaget finns här .


Det gamla Strandbaden

SAKNAR DU NÅGOT NUMMER?
På årsmötet 7 april delar vi ut de återstående exemplaren gratis!

De tidigare utgivna numren av vår populära serie ”Det Gamla Strandbaden” börjar ta slut.
Nu får du en sista chans att hämta de exemplar du saknar.
På årsmötet 7 april delar vi ut de återstående exemplaren gratis till våra medlemmar.

Först till kvarn gäller!

NU BEHÖVER VI DITT STÖD!
Vi planerar att ge ut ytterligare tre nummer av Det Gamla Strandbaden och därefter ska innehållet i alla nummer sammanställas i en bok om Strandbadens Historia. De tio numren utgör viktiga grundstenar för arbetet med boken och redan nu får vi många synpunkter och rättelser till det kommande bokarbetet.

Vi har erhållit ett bidrag från Stiernstedt Kockenhus Kulturförening som täckt tryckkostnaden för de första numren. Nu ber vi om ett bidrag (stort eller litet) för att täcka återstående tryckkostnader. Allt annat arbete sker helt ideellt.

Strandbadens Byaförening har förskottsbetalat tidigare tryckningar vilket gör att föreningens resultat visar minus. Det har inte varit meningen att byaföreningen ska betala tryckkostnaderna ur egen kassa utan vi har förlitat oss på bidrag.

Nu ber vi dig som privatperson – eller om du har företag – att ge ett bidrag till tryckningen.

Alla bidragsgivare – oavsett belopp – kommer givetvis att bli omnämnda i skrifterna och i Strand-Bulletinen tillsammans med ett STORT TACK från Strandbadens Byaförening.

Lämna gärna ditt bidrag med Swish och uppge ”Gamla Strandbaden” och ditt namn/företag.

Har du frågor eller andra förslag är du välkommen att kontakta vår styrelse på info@strandbaden.info.

Vi tar tacksamt emot ditt bidrag till tryckningen av
Det Gamla Strandbaden!

Bankgiro
5559-7306

Swish
123-463 82 19

Uppge ”Gamla Strandbaden” och namn/företag

PS. Du vet väl att du kan läsa alla nummer
av Det Gamla Strandbaden digitalt
på www.strandbaden.info!


IBC

Har du gamla bilder från Slettvägen?

Just nu arbetar vi med nr 8 i serien Det Gamla Strandbaden som ska delas ut på Sommarträffen den 3 augusti. Detta nummer handlar om Norre fälad, dvs marken öster om Krapperupsvägen/väg 111

I skriften beskrivs bl a Horndahlska gården, den f d handelsträdgården, Nyrups gård och tillkomsten av bebyggelsen på Slettvägen/Krapperupsvägen. 

Har du berättelser eller bilder som du vill dela med dig av, är du välkommen att kontakta Ragnar Falck, ragnar.falck@icloud.com, tel 070-524 80 54. 


Lindes Bilverkstad

Strandbadens flagga

Gilla Strandbaden!

Nu är det dags att hissa Strandbadens egen flagga!

Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög.
195 kr

Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och metallfäste.
650 kr

Flagga 200 x 120 cm.
775 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:

info@strandbaden.info


Glaskedjan

Har du betalat medlemsavgiften?

Betalt medlemsavgift 2024?

Är du en av dem som fortfarande ännu inte betalt medlemsavgift för 2024? Gör det nu!

Avgiften är endast 100 kr per år och hushåll.

Om du är osäker på om du betalt, kollar vi det gärna. Skicka ett mejl till info@strandbaden.info så får du ett snabbt besked.

Bankgiro 5559-7306

Swish 123-463 82 19.

OBS att såväl swish-nummer som QR-kod är nya.

100 kronor - Vad får jag för pengarna?

Detta är en del av allt som Strandbadens Byaförening gjort under 2023:

 • Arbetat aktivt med "Grannar mot brott"
 • Informerat och lämnat synpunkter om nytt bostadsområde vid f d Handelsträdgården
 • Lämnat synpunkter på NSRs avfallsverksamhet
 • Arrangerat midsommarfirande
 • Arrangerat sommarträff med fokus på medlemmar i alla åldrar
 • Vi för kontinuerlig dialog om väg 111 med Kommunen och Trafikverket
 • Deltagit i byaföreningarnas förhandling om gemensamt elavtal
 • Lämnat synpunkter på Höganäs ABs Probiostålanläggning
 • Informerat om kommande strandfodring
 • Arrangerat Julmarknad
 • Organiserat strandstädning
 • Publicerat skrift nr 6 och 7 i serien "Det gamla Strandbaden" 
 • Publicerat tryckta utgåvor av Strand-Bulletinen samt den digitala Strand-Bulletinen

Dvs, vi engagerar oss i stort som smått, tex i viktiga frågor, gemenskap samt trivsel för oss boende i Strandbaden.


Dalakraft

Logo

REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO

Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.