Folkhögskolornas internationella arbete

I det här nyhetsbrevet berättar vi om folkhögskolornas internationella arbete. Vi ger också tips på kurser och medel ni kan söka för era projekt.


Kreativt nätverkande på workshop i Tanzania

Under rubriken "Leave no one behind - Making the right to education for adults a reality" anordnades i mars en workshop i Tanzania om vuxnas rätt till lärande och jämställdhet. Deltagarna kom från nio afrikanska länder och Sverige, och arbetar med vuxenutbildning på många olika nivåer. 

Se en kort film från workshopen här 


Agenda 2030-delegationen har avslutat sitt arbete

”Bara tillsammans kan vi ta världens utmaning och göra den till världens möjlighet.”
Den 11 mars överlämnade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande till regeringen. För att de 17 globala målen för hållbar utveckling ska nås föreslår delegationen att statens budget, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet alla ställs om för hållbar utveckling. En remiss, där bland andra FSO är remissinstans, kring betänkandet pågår fram till i juni.

Delegationens slutbetänkande


Innovate, learn, share, act! Ny europeisk onlinekurs för folkbildare och vuxenutbildare

Den 6 maj startar en europeisk onlinekurs för folkbildare och vuxenutbildare. Kursen är en del i det europeiska projektet Upskilling pathways i AEPRO, som bland andra Glokala folkhögskolan deltar i. I kursen får du lära dig mer om hur du kan stödja vuxna i att uppgradera och validera sina kompetenser. Intressanta föreläsare och exempel från olika länder i Europa. Läs mer och anmäl dig


Hitta partners för projektsamarbete

Söker er organisation partners i ett EU- eller EES-land för ett projektsamarbete inom Erasmus+? Då kan du delta på ett kontaktseminarium. Seminarierna arrangeras i olika länder i Europa. Kontaktseminarier


Veteranföreningen och Karibu Sverige anordnar studieresa till Tanzania

Föreningen Karibu Sverige, KSA och Folkhögskolans Veteranförening inbjuder till en studieresa till Tanzania, preliminärt i början av oktober 2019. Syfte med resan är att se, lära och knyta kontakter. Resan innehåller besök till några Folk Development Colleges/folkhögskolor, kunskap om Tanzania, landet och människorna, och även besök i nationalparker med vilda djur. Läs mer på karibusweden.se


Söka pengar

Kalender för bidragsansökningar

I april kan ni söka bidrag från Folkhögskollärarnas solidaritetsstipendium. Projekten ska vara inriktade på fackligt arbete, folkbildningsverksamhet eller samarbete med andra organisationer. Det övergripande målet är att utveckla möjligheterna för människors lärande, gemenskap och utveckling på olika områden.
 

I maj kan ni ansöka om mindre informationsprojekt hos Forum Syd samt Atlas konferens hos UHR.

facebook