Folkhögskolornas internationella arbete

I det här nyhetsbrevet berättar vi om folkhögskolornas internationella arbete. Vi ger också tips på kurser och medel ni kan söka för era projekt.


Leave no one behind - workshop i Tanzania

Den 5-8 mars möts vuxenutbildare från tio olika länder på en workshop i Tanzania. Workshopen handlar om hur vuxnas rätt till lärande kan stärkas i Afrika söder om Sahara och globalt. Syftet är också att bygga relationer mellan afrikanska organisationer som arbetar med vuxenutbildning och svensk folkbildning. Workshopen är ett samarbete mellan Sveriges folkhögskolor, KTO i Tanzania och ICAE, International Council for Adult Education. 


Europeiskt manifest för vuxnas lärande

Människor som deltar i vuxenutbildning deltar i högre grad i samhället; genom att rösta, volontärarbeta eller ta aktiv del i samhällsutvecklingen. Det är ett av argumenten i manifestet som tagits fram av EAEA, den europeiska vuxenutbildningsorganisationen, där Sveriges folkhögskolor finns representerade.

Manifestet riktar sig till europeiska, nationella och regionala beslutsfattare för att visa fördelarna med vuxenutbildning och inom vilka områden vuxenutbildning kan spela en nyckelroll. Ladda ner manifestet här


Nätverket Lärande för hållbar utveckling

I Sverige finns ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling (LHU). De samlar medlemmar från utbildningssektorn, organisationer, företag och myndigheter. Nätverket vill engagera alla som är intresserade av lärande för hållbar utveckling och att kommunicera lärande för hållbar utveckling med lokala och globala perspektiv. Läs mer om nätverket och anmäl dig till deras nyhetsbrev.


Workshops och erfarenhetsutbyten

Agenda 2030 och de globala målen på lätt svenska – inspiration och workshopdag

Den 12 mars i Göteborg och den 26 mars i Stockholm anordnar FSO tillsammans med Globala skolan inspirerande heldagar med föreläsningar och workshopar. Tillsammans tar vi fram material om Agenda 2030 på lätt svenska och lyssnar på föreläsningar om bland annat språkets betydelse för inkludering i samhället. Program och anmälan

Onlineseminarium om vuxenutbildningens roll på global nivå

Den globala vuxenutbildningsorganisationen ICAE anordnar ett onlineseminarium med start 25 februari. Tema är vuxenutbildningens roll och inverkan globalt. Seminariet är gratis. Anmälan och mer information.

Energi och fastigheter - hur blir vi mer hållbara?

Som en del i vårt arbete med Agenda 2030, de globala målen för en hållbar utveckling anordnar FSO i samarbete med Leksands folkhögskola ett erfarenhetsutbyte om energi, hållbarhet och fastigheter. Erfarenhetsutbytet är för vaktmästare och ledning på folkhögskolorna. 

Erfarenhetsutbytet hålls 4-5 april på Leksands folkhögskola. Läs mer och anmäl er


Söka pengar

Kalender för bidragsansökningar

I mars kan ni söka bidrag för större informationsprojekt från Forum Syd och Strategiska partnerskap, vuxenutbildning och yrkesutbildning genom Erasmus +.

Sök pengar från Erasmus+

Vi vill särskilt tipsa om att söka pengar från Erasmus+. UHR flaggar för att det finns mycket pengar och önskar att fler folkhögskolor söker bidrag för projekt inom Erasmus+. De anordnar också ansökningsseminarier där det finns möjlighet att få hjälp med sin ansökan. Erasmus +, programmen och ansökan

facebook