Folkhögskolornas internationella arbete

I det här nyhetsbrevet berättar vi om folkhögskolornas internationella arbete. Vi ger också tips på kurser och medel ni kan söka för era projekt.


Energi och fastigheter - hur blir vi mer hållbara?

FSO i samarbete med Leksands folkhögskola anordnar ett erfarenhetsutbyte om energi, hållbarhet och fastigheter för vaktmästare och ledning på folkhögskolorna. 

Många skolor har påbörjat ett omställningsarbete och jobbar aktivt med både energiförbrukning, hållbart byggande och teknik som underlättar. Vi hoppas att erfarenhetsutbytet ger ytterligare kunskap och inspiration i vårt gemensamma arbete för en hållbar utveckling. 

Erfarenhetsutbytet hålls 4-5 april på Leksands folkhögskola och är en del i vårt arbete kring Agenda 2030, de globala målen för en hållbar utveckling. 

Läs mer och anmäl er


Agenda 2030 och de globala målen på lätt svenska – inspiration och workshopdag

Den 12 mars i Göteborg och den 26 mars i Stockholm anordnar FSO tillsammans med Globala skolan inspirerande heldagar med föreläsningar och workshopar. Tillsammans tar vi fram material om Agenda 2030 på lätt svenska och lyssnar på föreläsningar om bland annat språkets betydelse för inkludering i samhället . Seminarierna riktar sig till folkhögskollärare och andra vuxenutbildare. 

Program och anmälan hittar du här


Sök medel för projekt om mänskliga rättigheter

Nu kan folkhögskolorna söka pengar för folkbildande insatser om mänskliga rättigheter. Under 2019 fördelar Folkbildningsrådet 1 450 000 kronor. 

Syftet är att öka deltagares kunskaper om mänskliga rättigheter. Folkhögskolorna ska stärka deltagarnas kompetens, medvetenhet och beredskap att aktivt respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter. 

Läs mer och ansök här  


Global education monitoring report

För femtonde året i rad har Unesco publicerat sin årliga rapport om utbildning, Global Education Monitoring report (GEM). Årets tema är utbildning och migration. Rapporten handlar om migrationen i världen och hur migranters tillgång och möjlighet till utbildning ser ut. 

”Unescos rapport ger överblick över de utmaningar som finns inom utbildning, men också förslag på lösningar och är därför ett verktyg för beslutsfattare.” Svenska Unescorådets ordförande Lena Sommerstad om GEM-rapporten.

Ladda ner rapporten här! 


Fokus vuxnas lärande 2019

I år kommer FSO inte att anordna kampanjen Glokalt dagsverke på nationell nivå. Vi kommer att lyfta frågor om vuxnas rätt till lärande och jämställdhet, och folkhögskolornas arbete för en glokalt hållbar utveckling på andra sätt. Bland annat kring Läskunnighetsdagen i september. Vi återkommer under våren med mer information. För de skolor som vill anordna Glokalt dagsverke på egen hand så hjälper vi förstås gärna till med stöd på bästa sätt. 

Bild: ALEF, en av de mottagande organisationerna under kampanjen 2018

Söka pengar

Kalender för bidragsansökningar

I februari är det bland annat dags att söka bidrag för mindre informationsprojekt från Forum Syd, Folke Bernadottes minnesfond och Erasmus +. Se vår kalender för datum och mer information. 

Sök pengar från Erasmus+

Vi vill särskilt tipsa om att söka pengar från Erasmus+. UHR flaggar för att det finns mycket pengar och önskar att fler folkhögskolor söker bidrag för projekt inom Erasmus+. De anordnar också ansökningsseminarier där det finns möjlighet att få hjälp med sin ansökan. 

Erasmus +, programmen och ansökan

facebook