Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

I detta nyhetsbrev:

  • Tack för ert engagemang för människor på flykt under året som gått!

  • Stort tack och välkommen! Vi tackar Anders Sundquist för hans enorma insats i Rådgivningsbyrån genom åren och välkomnar Anna Lindblad som efterträder Anders i rollen som chefsjurist
  • Telefonrådgivningens öppettider under jul- och nyårshelgerna
  • Asylprocessen som helhet: kompetensutvecklingspaket - Rådgivningsbyrån lanserar ett nytt utbildningskoncept

Tack för ert engagemang för människor på flykt under året som gått!

För oss på Rådgivningsbyrån har 2018 varit ett intensivt år. Vi har fortsatt att utvidga vår verksamhet, och har nu 18 medarbetare varav två är placerade i Göteborg. Under året har vi besvarat mängder av telefonsamtal och mail, drivit ärenden, hållit utbildningar och analyserat utvecklingen inom asylrättsområdet. Oron och osäkerheten över framtiden har varit ständigt närvarande i våra kontakter. Vi har bland annat tagit emot många frågor kring den tillfälliga ”gymnasielagen” och fört samtal om juridiska risker med att förlänga den tillfälliga begränsningslagen efter sommaren 2019.

Både i Sverige och inom EU har vi sett att asylrättens kärna utmanas. Under det kommande året är det val till Europaparlamentet och förändringar har aviserats inom det svenska asylsystemet. Oavsett den politiska viljan i medlemsstaterna anser vi att det är ett gemensamt långsiktigt intresse att upprätthålla den internationella ordningen för bevarandet av grundläggande mänskliga rättigheter.

Samtidigt som vi har en mängd utmaningar framför oss fortsätter vi att möta engagerade och handlingskraftiga människor som söker asyl och som verkar i deras närhet. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2019!

God jul och gott nytt år!


Stort tack och välkommen!

Vår grundare och chefsjurist Anders Sundquist går i pension i januari 2019. Som tidigare meddelats efteträder Anna Lindblad honom som chefsjurist. Anders har de senaste 30 åren arbetat outtröttligt med att driva ärenden, ge rådgivning och på andra sätt stötta asylsökande och nätverket kring dem. Vi på Rådgivningsbyrån uppskattar Anders väldiga engagemang för asylrätten och ambition att utveckla både den och organisationen. Vi är glada att Anders kommer finnas kvar som rådgivare till organisationen. Den 23 januari kommer vi att tacka av Anders. Skriv gärna upp datumet och kontakta gärna oss på info@sweref.org för mer information om eventet.

Är du nyfiken på vår nya chefsjurist Anna Lindblad gå in på vår hemsida och läs om vem hon är och hur hon ser på sin roll hos oss på Rådgivningsbyrån: Läs mer»


Telefonrådgivningens öppettider under jul- och nyårshelgerna

Telefonrådgivningen är stängd under jul och nyår och öppnar igen måndagen den 7 januari. Telefonrådgivningen på Barnens Asylrättscentrum är stängd fr.o.m. 20 december och öppnar igen torsdagen den 10 januari. Även längre svarstider på vår mejlrådgivning kan förekomma.


Kompetensutvecklingspaket: asylprocessen som helhet

Till våren kommer ni att kunna beställa vårt utbildningspaket Asylprocessen som helhet: ett kompetensutvecklingspaket. Paketet består av tre halvdagar där vi går igenom asylprocessen i Sverige, att leva som papperslös i Sverige och återvändande. Utöver deltagande vid föreläsningstillfällena får deltagarna även tillgång till föreläsningsmaterialet samt tre separata informationsmaterial med tillhörande lathundar anpassade efter varje föreläsningstema. Varje föreläsningstillfälle lämnar även utrymme för reflektion, samtal och frågor utefter deltagarnas intresseområden och erfarenheter. Läs mer»

Följ oss

twitterfacebooklinkedin

Stöd oss

Swish 123 9005794

BG 900-5794

PG 900579-4


Kontakt

Telefonrådgivning

0200-88 00 66

mån - ons kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org

Barnens Asylrättscentrum

Telefonrådgivning

0200-75 17 03

torsdag kl.9.00-11.00

Maila oss på barn@sweref.org


Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess. Vi samlar kunskap om svensk asylrätt och asylprocessen och förenar aktörer som är verksamma inom området. Rådgivningsbyrån erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män och andra berörda via telefon och mail. Vi företräder asylsökande juridiskt både i Sverige och internationellt. Rådgivningsbyrån genomför även enskilda föreläsningar och utbildningsdagar om asylrätt till personer utan tidigare erfarenhet i ämnet såväl som yrkesverksamma på området. Vi är ett kompetenscentrum för asylrätt och med utgångspunkt i enskilda ärenden granskar vi lagstiftning och dess tillämpning.

Medlemmar

Samarbetspartner

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kontakt till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.