Folkhögskolornas internationella arbete

I det här nyhetsbrevet berättar vi om folkhögskolornas internationella arbete. Vi ger också tips på kurser och medel ni kan söka för era projekt.


Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

Idag, 5 december, lanserar 82 svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen. RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation är en av organisationerna som skriver under avsiktsförklaringen. 

Pressmeddelande och avsiktsförklaring


Agenda 2030-utbildning för folkhögskolornas personal - nya tillfällen under 2019

Sedan hösten 2016 har 70 folkhögskolor fått utbildning om de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och hur skolan kan arbeta med dem. Under 2019 erbjuder vi både heldagsutbildningar om globala målen för de skolor som inte fått utbildningen. Vi anordnar också en fortsättningsdag där ni tillsammans med hållbarhetskonsult Susanne Hedman får ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. 

Mer om fortbildningsdagarna och hur ni anmäler er


Enprocentmålet hålls i nya budgeten

Budgetpropositionen för 2019 som presenterades av övergångsregeringen i november lever upp till riksdagens mål om att ge en procent av BNI i internationellt bistånd, 50,7 miljarder för år 2019. Det skriver organisationen Concord. Det spelar stor roll i en tid när hungern i världen ökar för första gången på flera år, hoten mot demokratin ökar, och klimatförändringar och konflikter slår hårdast mot de som lever i fattigdom. Läs mer hos Concord


Söka pengar

Kalender för bidragsansökningar

Vi har sammanställt en kalender för när ansökningar till olika bidragsgivare ska vara inlämnade. I januari kan ni till exempel ansöka om Östersjösamarbeten och Creative force-projekt hos Svenska institutet.

 

Dags att söka bidrag för internationella utbyten och samarbeten 2019 från UHR

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

facebook