Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

OmEV

finansierad av Energimyndigheten och värd är Swedish Electromobility Centre

28 september 2018


Intervju med Kristina Edström om Batteries 2030+

skrivet av Helena Berg

En del av EU-kommissionens satsningar på batteriområdet kan vara att ett Flagship skapas. Idag finns det tre Flagship: Graphene Falgship (koordineras av Chalmers), Human Brain och Quantum.

Tidigare i år blev ett batterikonsortium utvalt att försöka skapa ett Flagship efter att konsortiet hade rankats högst i en FET-OPEN-utlysning. Batteries 2030+ heter initiativet och leds av Kristina Edström, professor vid Uppsala Universitet.

Än är inget klart, ett av två nålsögon har passerats. Nästa steg är att skriva en ansökan som ska ge konsortiet ett år att formulera hela projektet.

Konsortiet består idag av 17 intressenter (en lista på vilka de är finns längs ner i mejlet). I ett vidare perspektiv är det idag ett 90-tal associerade partners. Bland dessa associerade partners hittar vi ur ett svenskt perspektiv bland annat Swedish Electromobility Centre och det europeiska forskningsnätverket ALISTORE.

Vi har lyckats få en exklusiv intervju med Kristina Edström och idag hör vi henne berätta om processen, innehållet och vilka förväntningar vi kan ha om projektet väl beviljas.

Konsortiet kommer inom kort gå in i en fas där man ska samla in röster som ett steg i att övertyga EU om hur viktig batteriforskningen är i EUs omställning. Vi kommer att hålla er informerade om när det är dags och hur ni röstar.

Ni kan lyssna på intervjun här.

Lite hålltider (cirkatider):

 • 00:30: Konsortiet och finansiering
 • 03:35: Vad ska projektet innehålla? Tre ledord bygger Batteries 2030+ på: ultra-high performance, smartness & sustainability.
 • 08:00: Hur andra kompetensområden, som till exempel medicin, kan berika batteriforskningen.
 • 08:55: Hur mycket av aktiviteterna som kommer kretsa kring Li-jonbatterier.
 • 10:15: Applikation och kravnedbrytning, och hur detta kopplar in i redan pågående program inom EU.
 • 13:40: TRL-nivåer för Batteries 2030+
 • 14:35: Resursfrågorna för att möta stora volymer av elfordon.
 • 15:30: Att EU vill ha batteritillverkning i Europa och vilka risker europeisk fordonsindustri står inför. Storskalig produktion och återvinning är därför centrala delar i Batteries 2030+.
 • 18:45: Vad kommer att hända i Sverige om projektet beviljas.
 • 20:25: Behöver vi ett Flagship? Och hur kan Sverige matcha forskningen på nationell nivå?
 • 24:50: Kristina blickar framåt – vad har Batteries 2030+ genererat?
 • 27:30: Lärdomar så långt och hur Sverige stöttar för att få till en bra ansökan.

Ha en fin helg!

Partners i Batteries 2030+ är: Uppsala University (koordinator), Sverige; Westfaelische Wilhelms Universitaet Münster (MEET), Tyskland; Forschungszentrum Julich, Tyskland; Politecnico di Torino, Italien; Kemijski Institut (representerar även ALISTORE), Slovenien; Vrije Universiteit Brussel, Belgien; Advanced Rechargeable and Lithium Batteries Association (RECHARGE), Frankrike; Commissariat a L’Energie Atomique et Aux Energies Alternative (CEA), Frankrike; Technical University of Denmark (DTU), Danmark; Fundacion CIDETEC, Spanien; SINTEF, Norge; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (representerar både ALISTORE-ERI och franska forskningsnätverket RS2E), Frankrike; Energy Materials Industrial Research Initiative (EMIRI), Belgien; Fraunhofer, Tyskland; Karlsruher Institut for Technologies (KIT), Tyskland; European Association for Storage of Energy (EASE), Belgien