Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Armeka AB

Hej alla ESD-intresserade!

Armekas nyhetsbrev nummer 100!

Vi hade tänkt att sända detta efter semestern i ett jubileumutskick med utförligare resonemang och tillbakablickar. Vi fick tänka om. Trevligt nog pockar nyheter på hela tiden så vi sänder ut detta brev mer i vanligt stuk.

För många år sedan fastställde vi vår affärsidé. ”Att erbjuda marknaden ESD-skydd”.

Med marknaden menar vi överallt där skyddet behövs. Elektronikindustri, Ex-miljöer, vården, hantering av komfortbekymmer mm. Med ESD-skydd menar vi det fysiska skyddet (golv, skor, produktionsutrustning etc..), utbildning, översyner, mätningar samt konsulttjänster allmänt. Detta har medfört att vi har en väldigt bred och djup erfarenhet av ESD-skyddet i sin helhet.

Som vår grundare brukar säga. Så länge jag lever ändrar vi inte en stavelse i affärsidén. Inte därefter heller…

1. Nya tag i standardiseringsarbetet TK 101.
2. Fördjupningskurs i Höst!
3. Befuktning. SIBE vår samarbetspartner. Ny order kvalificerad kund.
4. Jonisering! Länge sen senast.

Nya tag i standardiseringsarbetet TK 101.

I Sverige finns mer än 140 tekniska kommittéer (TK) som SEK Svensk Elstandard administrerar. Nu tas nya grepp att vidareutveckla arbetet i TK 101 (ESD). En workshop är planerad till 3:e oktober i SEK:s lokaler i Kista. Titta gärna på inbjudan och avsätt en dag för ett utvecklande standardiseringsarbete . Saab är i hög grad inblandat i förberedelserna för en intressant dag.


Fördjupningskurs i Höst!

Vi har fått propåer om fördjupningskurs. Lämpligt för de av er som gått grundkurs och påföljande repetition och som vill ha mer på djupet. Den sker 24/25 oktober. Det innebär mer insikt i det teoretiska om fenomenet ESD men framförallt mer handpåläggning i form av mätningar mm i det dagliga arbetet.

Kontakta gärna oss om ni vill boka deltagande. Här kan ni få lite mer information om fördjupningen även om tillfället 24/25 oktober troligen kommer vara lite mer komprimerat.


Befuktning. SIBE vår samarbetspartner. Ny order kvalificerad kund.

I förra veckan fick vår samarbetspartner SIBE (nyhetsbrev 88) i god konkurrens med andra leverantörer, en order på ett ganska omfattande system för befuktning. Behovet av nya tekniska lösningar hos kunden har funnits en tid. Dessutom finns ett arbete att mer stringent formulera kraven. Kunden uppfattade – precis som vi själva – att hos SIBE finns alla tekniska lösningar. Och att med riktigt bra kunskap väljs den applikation som bäst passar behoven lokalt.


Jonisering! Länge sen senast.

Vi har goda produkter för jonisering. Det har många upptäckt och det gläder oss.

Historiskt har vi fått förfrågan om eventuell negativ hälsopåverkan. Vi gjorde en relativt omfattande undersökning för att få grepp om forskningsläget. Vi hittade inte mycket konkret och inget som vi kunde finna om hälsoproblem kopplat till användning av jonisering.

En lite kul kommentar var att en viss positiv effekt kan fås av negativa joner. Så rådet blev att man gärna skulle ställa sig nära ett forsande vattenfall! Lite ovanlig medicinering!

Andra applikationer med jonisering än enbart ESD-skydd finns självklart. Exempelvis "Hans uppfinning ger friskare barn".

Här kan ni se vilka olika produkter vi har för jonisering.


Höstens öppna ESD-utbildningar.

ESD-Koordinatorutbildning

ESD-Grundutbildning

ESD-Repetitionsutbildning


Exempel på bra ESD-skydd!

Dessa företag har valt att utveckla sitt ESD-skydd i långsiktig förbättring med hjälp av Armeka. Det innebär att mätning av all skyddsutrustnings funktion regelbundet genomförs. Och/eller andra ständigt förbättrande åtgärder genomförs i ett seriöst kvalitetsarbete.
Listan på företag fylls på med fler goda exempel allt eftersom och presenteras i kommande nyhetsbrev.

Atlas Copco Industrial technique AB
Saab Dynamics
Flir Systems
Consilium Marine & Safety
Cabinova
Olsbergs Electronics AB
Fagerhults Belysning AB


homepage

Box 10076, 121 27 Stockholm-Globen
Telefonväxel: 08-645 10 75
www.armeka.se - info@armeka.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.