Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

I detta nyhetsbrev:

  • Rådgivningsbyrån lanserar en ny hemsida och bjuder in till julmingel den 11:e december
  • MiÖD-avgörande om familjeåterförening
  • "Inte konventionsenligt att förlänga den tillfälliga lagen" - Rådgivningsbyråns debattartikel i Svenska Dagbladet
  • Vi välkomnar vår nya chefsjurist Anna Lindblad
  • Kommentarer och analyser

Rådgivningsbyrån lanserar en ny hemsida och bjuder in till julmingel

Den nya hemsidan är en omfattande och lättillgänglig kunskapsbank för dig som är asylsökande eller stöttar en asylsökande, senaste analyser och utbildningar för dig som är verksam inom migrationsrättsområdet samt saklig information för dig som är intresserad av migrationssituationen i Sverige och världen.

Gå in på vår nya hemsida »

Tisdagen den 11:e december kl.16.00 - 18.00 bjuder vi in till ett julmingel i våra lokaler på Taptogatan 6 i Stockholm. Du får möjlighet att träffa vår styrelse och oss i personalen, diskutera året som gått och blicka framåt mot 2019! Anmäl dig genom att skicka ett mejl till info@sweref.org senast den 7:e december. Varmt välkommen!


MiÖD-avgörande om familjeåterförening

Den 13:e november kom ett avgörande från Migrationsöverdomstolen i ett ärende om familjeåterförening där Rådgivningsbyrån agerade ombud. Målet handlar om en 8-årig pojke som hade bedömts som alternativt skyddsbehövande i Sverige och nekats rätten att få återförenas med sina föräldrar som är kvar i det krigsdrabbade Syrien. Pojken har mått mycket dåligt av att vara separerad från sin familj. Både Migrationsverket och migrationsdomstolen nekade familjen uppehållstillstånd med hänvisning till den tillfälliga lagen och huvudregeln om att familjeåterförening inte ska beviljas.

Migrationsöverdomstolen gav familjen rätt till familjeåterförening och konstaterade följande: "Sammantaget finner Migrationsöverdomstolen att den inskränkning av rätten till respekt för familjeliv som det innebär att i detta fall neka klagandena uppehållstillstånd inte står i rimlig proportion till regeringens angivna syfte att under en tid begränsa antalet asylsökande."

Domstolen la också stor vikt vid barnkonventionen i sitt avgörande och hänvisade till FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer.

Läs domen här »


"Inte rättssäkert att förlänga den tillfälliga lagen" - debattartikel i Svenska Dagbladet

För tre år sedan, den 24 november 2015, annonserade regeringen att möjligheten till att beviljas uppehållstillstånd i Sverige kraftigt skulle begränsas. Den ”tillfälliga lagen” som därefter togs fram, begränsar rätten till familjeåterförening betydligt. För många människor som flytt krig och förföljelse innebär lagen att de måste försöka bygga upp sitt liv här medan deras närmaste familj lever kvar i det de själva tvingades fly från.

Läs debattartikeln här »


Anna Lindblad - ny chefsjurist på Rådgivningsbyrån

Den 3:e december börjar Anna Lindblad sitt uppdrag som chefsjurist hos oss på Rådgivningsbyrån. Anna arbetade som jurist på Rådgivningsbyrån mellan 2006 och 2012 och kommer närmast från Migrationsverket där hon bl.a. haft rollen som rättslig expert. Vi välkomnar Anna varmt tillbaka!


Kommentarer och analyser

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har under september-november 2018 tagit fram ett antal skrivelser:

  • Migrationsrättens framtid - en redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga den tillfälliga lagen Läs mer »
  • Kommentar om EU-kommissionens förslag till reviderat återvändandedirektiv Läs mer »
  • Betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) Läs mer »

Följ oss

twitterfacebooklinkedin

Stöd oss

Swish 123 9005794

BG 900-5794

PG 900579-4


Kontakt

Telefonrådgivning

0200-88 00 66

mån - ons kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org

Barnens Asylrättscentrum

Telefonrådgivning

0200-75 17 03

torsdag kl.9.00-11.00

Maila oss på barn@sweref.org


Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess. Vi samlar kunskap om svensk asylrätt och asylprocessen och förenar aktörer som är verksamma inom området. Rådgivningsbyrån erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män och andra berörda via telefon och mail. Vi företräder asylsökande juridiskt både i Sverige och internationellt. Rådgivningsbyrån genomför även enskilda föreläsningar och utbildningsdagar om asylrätt till personer utan tidigare erfarenhet i ämnet såväl som yrkesverksamma på området. Vi är ett kompetenscentrum för asylrätt och med utgångspunkt i enskilda ärenden granskar vi lagstiftning och dess tillämpning.

Medlemmar

Samarbetspartner

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kontakt till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.