Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Rådgivningsbyrån bjuder in till Eftermiddag om asylrätt den 26 april

Eftermiddagen kommer att avhandla EU:s gemensamma asylsystem och konsekvenser av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen).

Intresset för eventet har varit stort därför har vi bokat en större lokal och förlänger anmälan. Anmäl dig idag!

Tid: torsdag den 26 april 2018, kl. 14.00 – 19.00
Plats: Historiska muséet, Narvavägen 13–17, Stockholm
Målgrupp: asylrättsjurister, journalister, politiker och intresserad allmänhet
Anmälan: anmäl dig senast den 23 april.

Läs mer och anmäl dig »


Kurs om praktisk tillämpning av Europakonventionen i den svenska asylprocessen den 18 maj

Rådgivningsbyrån bjuder in till en heldagsutbildning som tillhandahåller praktiska verktyg och tips på hur Europakonventionen kan användas vid processföring i enskilda ärenden. Under dagen kommer vi bland annat redogöra för konventionsrättsliga principer, praxis från Europadomstolen och vilket genomslag den fått inom svensk rätt. Läs mer och anmäl dig »

Tid: fredag den 18 maj kl. 9.00 – 16.30

Plats: Coor Konferens, Karlavägen 100, Stockholm

Målgrupp: advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål

Kursavgift: 2500 kr inkl. moms.

Anmälan: anmäl dig senast den 4 maj.


I strid mot ett svenskt konventionsåtagande? Rapport om 11 § tillfälliga lagen

I och med införandet av 11 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) har möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter inskränkts till att endast bli gällande om en utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Rådgivningsbyrån har med anledning härav sammanställt en rapport avsedd att vara ett verktyg för verksamma jurister i frågan om när det enligt 11 § tillfälliga lagen kan anses strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa en person från Sverige.

Läs eller ladda ner rapporten »


Remissvar och analyser

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har under mars-april 2018 tagit fram ett antal skrivelser:

  • Yttrande över “Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor” SOU 2017:92 Läs mer»
  • Yttrande över delbetänkande “Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap”, SOU 2017:96 Läs mer»
  • Remissvar över utredningen "Klarlagd identitet, om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar" – SOU 2017:93 Läs mer»

Kontakt

0200-88 00 66 telefonrådgivning måndag - onsdag kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org


Barnens Asylrättscentrum

0200-75 17 03

telefonrådgivning torsdag kl.9.00-11.00

Maila oss på

barn@sweref.org


Stöd oss

Swish 1234 645206

BG 900-5794

PG 900579-4

 


Följ oss

twitterfacebook


Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess. Vi samlar kunskap om svensk asylrätt och asylprocessen och förenar aktörer som är verksamma inom området. Rådgivningsbyrån erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män och andra berörda via telefon och mail. Vi företräder asylsökande juridiskt både i Sverige och internationellt. Rådgivningsbyrån genomför även enskilda föreläsningar och utbildningsdagar om asylrätt till personer utan tidigare erfarenhet i ämnet såväl som yrkesverksamma på området. Vi är ett kompetenscentrum för asylrätt och med utgångspunkt i enskilda ärenden granskar vi lagstiftning och dess tillämpning.

 

Medlemmar

Samarbetspartner

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kontakt till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.