Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nya medicinska metoder vid åldersbedömning läker inte brister i bevisvärdering

Sedan en tid tillbaka har allvarlig kritik riktats mot de metoder som används av Rättsmedicinalverket (RMV) för att genomföra åldersbedömningar, inte minst internt inom myndigheten. Den förevarande debatten har främst fokuserat på RMV och därutöver det uppdrag som regeringen gett dem. Rådgivningsbyrån välkomnar givetvis debatten och ser kritiken som nödvändig. Samtidigt som metoderna i sig granskas är det minst lika viktigt att uppmärksamma Migrationsverkets roll och den kvarstående problematik som vi anser råda vid deras bedömning av barns ålder. Rådgivningsbyrån kommenterar det rättsliga läget rörande åldersbedömningar i barnärenden, och framför allt vad vi anser är absolut avgörande för att garantera rättssäkerhet i asylprocessen. Läs vidare»


Rådgivningsbyrån efterlyser åldersbedömningsärenden

Rådgivningsbyrån efterlyser ärenden angående medicinska åldersbedömningar med anledning av den kritik som riktats mot Rättsmedicinalverkets val av metod och Migrationsverkets bevisvärdering. Efterlysningen syftar till att hitta ett fåtal ärenden som kan bidra till en positiv rättspraxis på området. Vi kommer noggrant gå igenom samtliga ärenden för att välja ut de som vi bedömer att vi kan driva för att bidra till en positiv rättspraxis. Läs mer om vilka ärenden vi söker»


Ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har lämnat ett remissvar över utkastet till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd. Enligt detta lagförslag bör bland annat en ny möjlighet till uppehållstillstånd övervägas för en specifik grupp personer som kom till Sverige som ensamkommande barn. Rådgivningsbyrån välkomnar detta lagförslag och anser att det är välmotiverat att en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå genomförs. De synpunkter vi framför i remissvaret rör främst frågor om förtydliganden av hur bestämmelserna ska tolkas.

Läs hela remissvaret»


Barn i asylprocessen

Inom sitt projekt Barnens Asylrättscentrum har Rådgivningsbyrån tagit fram informationsmaterial för barn som befinner sig i asylprocessen. Materialet beskriver i detalj olika moment i processen t.ex. viktiga vuxna, asylutredning, vad händer när en fyller 18. Läs materialet»


Remissvar och analyser

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har under januari-februari 2018 tagit fram ett antal skrivelser:

  • Remissvar avseende förslaget ”Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd” S2017/06357/FST Läs mer»
  • Remissvar över betänkandet ”Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription”, SOU 2017:84 Läs mer»

Kontakt

0200-88 00 66 telefonrådgivning måndag - onsdag kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org


Barnens Asylrättscentrum

0200-75 17 03

telefonrådgivning torsdag kl.9.00-11.00

Maila oss på

barn@sweref.org


Stöd oss

Swish 1234 645206

BG 900-5794

PG 900579-4

 


Följ oss

twitterfacebook

Nya medarbetare

Rådgivningsbyrån har fått förstärkning i form av jurister Sofia Rönnow Pessah och Erik Andersson samt administrativ assistent Azita Poorahmad som började i januari 2018.  Erik är placerad i Göteborg vilket gör att Rådgivningsbyrån numera har två vikarierande jurister i Göteborg.


Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess. Vi samlar kunskap om svensk asylrätt och asylprocessen och förenar aktörer som är verksamma inom området. Rådgivningsbyrån erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män och andra berörda via telefon och mail. Vi företräder asylsökande juridiskt både i Sverige och internationellt. Rådgivningsbyrån genomför även enskilda föreläsningar och utbildningsdagar om asylrätt till personer utan tidigare erfarenhet i ämnet såväl som yrkesverksamma på området. Vi är ett kompetenscentrum för asylrätt och med utgångspunkt i enskilda ärenden granskar vi lagstiftning och dess tillämpning.

 

Medlemmar

Samarbetspartner

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kontakt till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.