POTENTIALBAROMETERN2018 

Hur innovativa är vi egentligen att använda moderna metoder för att medvetet utveckla potentialen i våra organisationer, för både chefer och medarbetare?


Hjälp oss att ta temperaturen på hur innovativa svenska verksamheter ärnär det gäller att ta tillvara på potential i sina respektive organisationer.

Vi gör denna undersökning årsvis, med syfte att följa och undersöka trenderna och hur utvecklingen går framåt.

Har vi de rätta verktygen och använder vi moderna metoder för att hantera konkurrensförmåga och proaktivitet i en allt mer föränderlig värld, med allt från rekrytering till utveckling?

Resultatet kommer att sammanställas och kommuniceras till branschmedia och till dig som deltar i enkäten (om du lämnar din epostadress).

Undersökningen tar max 7 minuter av din tid. 


Enkäten är öppen fram till och med 2018-02-15.

Stort tack för att du tar dig tid!

För varje svar skänker vi 20 kronor till Cancerfonden.
Marika Skärvik, VD PerformancePotential AB

Om PerformancePotential
Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation nyttjar sin potential till fullo.

Mer information på www.performancepotential.seSvårt att läsa, öppna mailet i webbläsaren

Avsluta konversationen klicka här