Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi verkar för gemensamt lärande och ökad delaktighet för patienter/brukare i vård och stöd. I detta nyhetsbrev: Rapportering från konferens, Ge makten vidare och Inbjudan till PEER Support-utbildning.


Konferensen Samsjuklighet & Samordning

Den 14 november bjöd Forum för Brukarinflytande in till konferens på Studieförbundet Vuxenskolan med temat Samsjuklighet & Samordning. Ett 60-tal åhörare var bänkade och dagen bjöd på föreläsningar från några av våra verksamhetsutvecklare, föreläsare från Uppsala Stadsmission och från Vård och stödsamordningen Voss. På eftermiddagen hölls en workshop där åhörarna fick bland annat diskutera "Hur kan samverkan kring den enskilda brukaren/patienten i din verksamhet utvecklas och bli bättre?" 

För att ta del av materialet från konferensen och sammanställning av eftermiddagens workshop besök gärna vår hemsida här.


Ge makten vidare

(Bilden) Lotte Sederholm, mitten, är ansvarig projektledare. Eleonor Belin, till vänster,  som sedan första november är anställd i "Ge makten vidare" och Petra Rohrer, till höger, som även hon går över från Forum för Brukarinflytande till "Ge makten vidare" den första december.

 

I mars 2017 startades projektet "Ge makten vidare" som stöds av Allmäna arvsfonden. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet arbetar under en organisation som heter FUB Uppsala (Unga, barn och vuxna med utvecklingsstörning). 

Projektets syfte är bland annat att stärka brukarna/deltagarna till ett ökat inflytande i sin egen vardag. Det handlar om att försöka återta den maktobalans som råder i vårt samhälle med tyngden på individnivå.

Cafékvällar för inflytande. En av Eleonors arbetsuppgifter i projektet är att finnas som handledare och att hålla i ett café på onsdagar som har öppet klockan 18.00 -19.00 som väldigt snabbt har lockat till sig gott om besökare. Tanken är att genom cafét få in synpunkter som sedan ska ta upp på politiskt nivå om hur det kan bli bättre för målgruppen. Mötesplatser är otroligt viktigt och också något som verkligen saknas. Behovet för detta är också otroligt stort och som någon sa "där får vi vara oss själva". Här på detta cafét får vi prata om vad vi vill. Och det fantastiska är att Eleonor med kollega som är ansvariga för cafékvällarna har egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning.

Studiecirklar är en viktig del av verksamheten. Alldeles nyligen har man avslutat studiecirkeln "Att ha God man eller Förvaltare". Man står i startgroparna för att starta studiecirkeln "Hur det är ha flera diagnoser" och tankar finns på att hålla studiecirkel kring vardagsekonomi.

"Ge makten vidare" huserar i HSO:s lokaler på Kungsgatan 64 i Uppsala.


PEER Support - utbildning start 29 januari 2018

Forum för Brukarinlytande i Uppsala län står till förfogande med Samordnings-och utbildningsteam för den nya yrkesrollen PEER Support. 

Yrkesrollen PEER Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning och återhämtning blir professionellt verksamma inom vård och stöd för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. PEER Supporters medverkar också till att öka övrig personals kompetens kring återhämtningsinriktat förhållningssätt. 

Vill Du bli PEER Supporter eller vet du någon som skulle passa i denna yrkesroll?

Det finns nu anställda och även chefer inom verksamheter i Uppsala och andra kommuner som visar intresse för PEER Support, dock har ingen verksamhet tydligt uttalat att man är beredd att avsätta medel för att anställa. Samma sak gäller inom landstingsverksamheter i Region Uppsala.

Vi upplever nu att intresset nu är så pass stort att vi erbjuder en utbildning för 4-6 personer som är villiga att satsa sin tid och sitt engagemang i utbildningen som omfattar fem veckor, varav tre är på heltid och två är fria. 

Vi tänkte starta utbildningen redan 29 januari och avsluta den 2 mars. Första, tredje och femte veckan är studieveckor hos oss på Vaksalagatan 6, 3 tr. Utbildningen och studiematerial är kostnadsfritt.

Vi behöver ett personligt brev per mail senast den 28 december från var och en som vill ansöka till utbildningen där man berättar om sig själv och varför man tror att man kommer att passa att arbeta som Peer Supporter. Vi kommer utifrån de breven välja ut personer att kalla till intervjuer 8-9 januari, besked om man blivit antagen får man 11 januari.

Är du inskriven hos Arbetsfömedlingen? Hör med dem om något stöd kan vara aktuellt för dig eller din arbetsgivare i en eventuell anställning.

Besök gärna vår hemsida och läs mer om utbildningen här


Personal på Forumet

Anna-Maria

Elsa

Anna

Laila

Jouanita


 Tillsammans gör vi skillnad!

Forum för Brukarinflytandes nyhetsbrev erbjuder dig information om verksamhetens arbete i att öka delaktighet i vård och stöd.

Hemsida: www.brukarinflytande.se 

E-post: info@brukarinflytande.se 

Tel: 076 - 309 37 12

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och vår huvudman är Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län 

Gilla oss på FaceBook och följ oss på Twitter

 

facebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.