Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi verkar för gemensamt lärande och ökad delaktighet för patienter/brukare i vård och stöd.


Inflytande på plats – en ny metod för Brukarinflytande

Världsmental hälsodagen den 10 oktober, 2017 hölls en rapportering i form av föreläsning för cirka 30-tal personer på Psykiatrins Hus i Uppsala. Föreläsningen berörde resultatet av rapporten Inflytande på plats (IPP) som hösten 2016genomfördes av Forum för Brukarinflytande i samverkan med utvecklingsgruppen Psykiatri. Övre bilden: Elsa Kjellander. Nedre bilden: Eva Smith (stående) och Petra Rohrer.

Metoden Inflytande på plats (IPP) har utvecfklats inom Forum för Brukarinflytande. Metoden testas nu också inom Hälsa & Habilitering. Grunden i IPP är att personer med egen erfarenhet av vården/stödet lyssnar på och tar tillvara patienters/brukares, anhörigas och personals synpunkter och förbättringsförslag.

Jouanita Törnström kommunikatör, Forum för Brukarinflytande pratar en stund med Elsa Kjellander huvudansvaransvarig för IPP i Psykiatrins hus och författare till rapportenElsa berättar följande: Vi var på plats under en period av tre månader - två gånger i veckan och fick in åsikter och/eller förbättringsförslag från cirka 250 människor. Några av dessa åsikter/förslag berörde områdena:

  • Bemötande
  • Information
  • Kontinuitet
  • Tillgänglighet
  • Samarbete
  • Inflytande/individanpassning m.fl.

Lite kort när det gäller bemötande så var 1/3 nöjda och 2/3 var inte så nöjda. Bemötande, kontinuitet och tillgänglighet var de största frågorna. När det gällde åsikterna/synpunkter angående bemötande, så kunde förbättringsförslagen handla om att patienterna/anhöriga vill känna att de blir lyssnade på, att det var det som vården kunde göra bättre vilket också var kärnan i det som efterfrågades. Att man bli sämre bemött efter att ha gjort anmälningar och att man inte blev bemött utifrån den individ man är utan utifrån den patientgrupp man tillhör.

Alla inom sjukvården kan göra skillnad i sitt sätt att bemöta fortsätter Elsa att berätta. Även den man möter i kassan eller den man ringer när jag har funderingar på om jag ska åka in eller inte. Det finns en lång lista när det gäller vad är gott bemötande som också är kärnan i det goda bemötandet, som kom fram under IPP:n.

Något annat som också kom fram berättar Elsa är att efterfrågan är väldigt stark från dagens patienter att de önskar sig mer friskvård och tidigare insatser. Det som är det friska i vårt samhälle. 

Efterfrågan handlar också om att träffa andra patienter som har kommit längre i sin återhämtning som kan ge ett helt annat sorts hopp än vad proffesionen kan ge. Detta skulle kunna vara att anställa Peer Supporters eller Medarbetare med Brukarerfarenhet.

Missnöjdsamhet gällande mediciner och hur de skrivs ut, byts och inte följs upp är vanligt.

Men hur svarade då Psykiatrin på detta så viktiga resultat, undrar Jouanita? 

Elsa fortsätter och berättar följande: Psykiatrin svarar med att när det gäller bemötande så ska de har regelbundet på agendan att man tar upp det på Arbetsplatsmöten, återkommande enkäter för patienter etc. Det finns utbildning planerade för all personal gällande bemötande. De håller fortfande på med värdebaserad vård som går ut på att det är patienten som säger vad som är bra vård, inte vårdgivaren. Ökat samarbete mellan slutenvården och öppenvården, bättre använding av SIP (Samordnad Individuell Plan). Journal på nätet kommer vid årsskifter, ny hemsida, psykoedukation och utbildningsdag till anhöriga och infoteket, och mycket därtill.

Två teman som ger en riktig tankeställare är Information och kompetens. Där finns det inte en enda positivt kommentar. Man förutsätter att man ska få den information som man har rätt till och kompetensen ska bara finnas hos sjukvårdspersonalen i annat fall då faller allt förtroende. Kognitiva förmågan är ofta nedsatt förklarar Elsa då man mår psykiskt dåligt och då är det viktigt att man får informationen utifrån den kognitiva förmågan man har just då.

Ta del av rapporten i sin helhet här.

 


Prata mer om psykisk ohälsa, prata mer om att återhämtning är möjligt!

Återhämtningskonsulten, Utbildaren och Kommunikatören Jouanita Törnström har ordet:

Nästan dagligen läser jag i olika sociala media orden "Vi måste våga prata mer om psykisk ohälsa". Absolut är det så och det håller jag fullständigt med om. För vi behöver fortfarande slå hål på myter och fördomar som finns ute i vårt samhälle. 

Men... vi måste också prata mer om att "Återhämtning från psykisk ohälsa är möjligt!".  

Jag reser väldigt mycket som utbildare ute i vårt avlånga land och träffar mycket personal inom främst  socialpsykiatrin - chefer som baspersonal men också anhöriga och många andra - läkare, skötare, sköterskor, handläggare etc. Och det jag har reagerat på är att det pratas väldigt lite och om än allt för sällan där man berör samtal som innehåller termen "Återhämtning".
Hur kan det vara så, idag år 2017? Det är näst intill skamligt att morgondagens läkare inte vet vad återhämtning från psykisk ohälsa innebär? År 2012 började jag som Attitydambassadör att föreläsa för läkarkandiditerna på Uppsala universitet. Jag hade 45 minuter på mig att få de att förstå att återhämtning från psykisk ohälsa är möjligt. 

Jag tror skarpt på att vi måste prata mer om återhämtning, och ta del av kunskapen som finns med all forskning. Att prata om återhämtning inger hopp. Återhämtning är inget nytt fenomen utan har skett i alla tider. Det finns forskning som visar på återhämtning från tex. diagnosen schizofreni sedan långt tillbaka. Men det är först nu de senaste 10-15 åren som vi börja bekanta oss mer med begreppet även om vi kanske fortfarande saknar en hel del kunskap om vad som stödjer och vad som hjälper. Men, som ett första steg så kan vi börja med att tro att återhämtnng är möjligt och därmed också prata om det!

Läs mer om Återhämtning här.
Läs mer om kurs i Återhämtningsinriktat förhållningssätt här.

 

Uppsala söker Brukarombud!

Just nu söker Uppsala kommun Brukarombud inom funktionsnedsättning! Läs annonsen här.

TREVLIG FORTSÄTTNING PÅ HÖSTEN! 
Önskars av oss på
Forum för Brukarinlytande


Personal på Forumet

Anna-Maria

Elsa

Anna

Petra

Eleonor

Laila

Jouanita


 Tillsammans gör vi skillnad!

Forum för Brukarinflytandes nyhetsbrev erbjuder dig information om verksamhetens arbete i att öka delaktighet i vård och stöd.

Hemsida: www.brukarinflytande.se 

E-post: info@brukarinflytande.se 

Tel: 076 - 309 37 12

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och vår huvudman är Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län 

Gilla oss på FaceBook och följ oss på Twitter

 

facebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.