Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2017-10-23

Riksväljaren är färdig och på väg!

Samtliga beställningar på Riksväljaren har distribuerats från Borås. Vi hoppas att alla ska ha fått sina Riksväljare senast under denna vecka (v 43). Skulle din beställda Riksväljare inte vara hos dig torsdagen den 26/10 så mejla oss på Tremedia så hjälper vi dig.

Riksväljaren innehåller information om:
Riksrekryterande utbildningar, Fristående gymnasieskolor, International Baccalaureate, Spetsutbildningarna, Estetiska spetsutbildningar, Idrottsgymnasier - RIG + NIU

Du kan fortfarande beställa Riksväljaren
Vi levererar inom en vecka. Mejla din beställning till order@tremedia.se eller beställ i webbutiken >>

Läs mer om Riksväljaren >>


Tremedia åker på Sveriges Vägledarförenings konferens "Vägledning så in i Norden"

Tremedia kommer under torsdagen och fredagen den 26-27 oktober att vara på Sveriges Vägledarförenings konferens i Stockholm.

Kom och träffa oss
Vi kommer att ha ett bokbord i foajén och du som också är där får gärna komma och prata med oss, kanske har du tips och idéer du vill diskutera. Vi har dukat upp med böcker, kataloger och jobbkort som du kan bläddra i och titta på.

Under fredagen träffar du även författaren Linn Andergren som skrivit boken "Choice och Brainy - möter framtiden".

Svåra att nå
Vi kommer under onsdag eftermiddag, torsdag och fredag vara svåra att nå per telefon. Vi lyssnar emellertid av vår svarare och läser våra mejl med jämna mellanrum. Lämna ett meddelande så hör vi av oss så fort vi får tillfälle.

Kom gärna fram och prata med oss om du är där!

>> Läs mer om konferensen på Vägledarföreningens webbplats


Svenska Akademien undervisar nyanlända i svenska: ”Kommer leda till bättre undervisning”

Det tar i dag i snitt mellan sju och nio år innan hälften av alla nyanlända får jobb i Sverige. Det här går för långsamt tycker Svenska Akademien som nu i höst testar sin egna metod för intensivsvenska med hundra nyanlända elever på två olika skolor.
– Det här kommer leda till att svenskundervisningen blir bättre än vad den är i dag, säger Svenska Akademiens ledamot Tomas Riad.

Läs mer på svt.se


Studievägledning med utgångspunkt: Elever i behov av särskilt stöd

Tematräff med workshop kring olika stödformer och information gällande studie och yrkesvägledning med inriktning elever i behov av särskilt stöd (Specialpedagogiskt stöd).

Tematräffen riktar sig till Studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och pedagoger.

Tid och plats
Den 15 november kl. 14.00-17.00 – Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17, Göteborg

Läs mer om program och anmälan på spsm.se


Klyftan mellan bra och dåliga skolor ökar

Nästan var femte elev som gick ut nian i våras var inte behörig till gymnasiet. Flera skolor med dåliga studieresultat har under de senaste åren lagts ned.

Läs mer på svt.se


Webbinarium om gymnasiets yrkesprogram

Den 9 november kl 9.00-10.00 kan du delta i Skolinspektionens webbinarium och ställa frågor till expertpanelen i deras chattfunktion.
Skolinspektionen har granskat hur 34 gymnasieskolor arbetar med att skapa helhet och sammanhang för eleverna på yrkesprogrammen.

Resultaten visar att samverkan mellan lärare inte är ett etablerat arbetssätt. Samarbete mellan yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen är oftast lärarberoende och därför sårbart för förändringar. Vidare framkommer att undervisningen sällan utgår från examensmålen och att det finns ett flertal organisatoriska hinder som försvårar möjligheter till samarbete över ämnes- och kursgränserna. En slutsats som kan dras är att rektorer i högre grad behöver styra verksamheten mot lärares samverkan.

Läs mer om webbinariet på skolinspektionen.se

Här kan du läsa rapporten – Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram


Betala det som behövande elever kostar

Hur kan 18 600 elever få lämna grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet? Politikerna måste börja prata med lärare och rektorer, ta reda på vad som behövs på varje skolenhet och ge resurser utifrån elevernas förutsättningar. En del elevers skolgång kostar helt enkelt mer, skriver Eva Myrehed-Karlsson, tidigare skolledare.

Läs debattartikeln på lararnastidning.se


Häng med Choice & Brainy! Bläddra i boken ;-)

Boken innehåller historien om Choice & Brainy men är också en arbetsbok. Tanken är att varje elev ska ha ett eget exemplar och jobba med uppdragen som delas ut av Brainy på de kreativa uppdragssidorna i boken.

Eleverna får utforska sig själva och sin omvärld tillsammans med Choice och Brainy. Vissa uppgifter är tänkta att göras individuellt medan andra är tänkta att göras tillsammans i grupp och för varje kapitel finns en hemuppgift.

Pedagogisk handledning
Till boken finns en pedagogisk handledning som omfattar 20 sidor. Handledningen är uppbyggd för att pedagogen i klassen snabbt ska komma igång med projektet genom att följa handledningens steg och tips. Givetvis gör pedagogen själv valen när det gäller vad man vill ta upp i klassen och hur man vill göra det (det är pedagogen som känner sin klass bäst ;-). Men i handledningen finns stöd och färdiga ”steg” och alternativ för att underlätta så mycket som möjligt när man arbetar med konceptet.

Konceptet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan. Handledningen innehåller även en teorianknytning som på ett tydligt sätt knyter bokens innehåll och uppdrag till olika vägledningsteorier.

Klicka här för att se provkapitel ur boken som pdf-fil >>

Klicka här för att se provkapitel ur handledningen som pdf-fil >>

Klicka här för att se ”Teorianknytning” som pdf-fil >>

Klicka här för att se ”Förankring i läroplanen” som pdf-fil >>


Följ oss gärna på Facebook!

facebook

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2017

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.