Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2017-10-13

Vill du ha koll på vad som verkligen gäller?

Nu är Riksväljaren lämnad på tryck och beräknas skickas från Borås den 19 oktober.

I Riksväljaren finns alla svaren för vad som gäller för:
– Riksrekryterande utbildningar
– Fristående gymnasieskolor
– International Baccalaureate
– Spetsutbildningarna
– Riksrekryterande idrottsgymnasier + en förteckning över de nationellt godkända idrottsutbildningarna.

Än är det inte för sent att beställa!
Beställ idag så levererar vi den 19 oktober.

Mejla din order till order@tremedia.se eller beställ i webbutiken >>

Läs mer om Riksväljaren >>


UHR bedömer utländsk yrkesutbildning för den som ska söka arbete

Tidigare har gymnasieutbildningar bara bedömts om de har gett tillträde till högskolestudier. Nu bedömer UHR även gymnasial yrkesutbildning där syftet är att söka arbete och inte att studera vidare.

Läs mer på uhr.se


Skolverkets digitala vecka –
Passa på att fördjupa dig!

Ta chansen att fördjupa dig i digital kompetens under den 16-20 oktober. Skolverket bjuder på spännande samtal och tips på nyttiga resurser.

Digital kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Under den här temaveckan kommer vi att berätta om varför och vad i styrdokumenten som har ändrats och vad digital kompetens är. Det handlar om att

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Du kommer att få ta del av nytt material varje dag under veckan!

Besök Skolverkets digitala vecka här >>


Samtal om framtiden – vägledning av nyanlända

Studie- och yrkesvägledningssamtal med nyanlända elever kan innehålla utmaningar, som skiljer sig från de i samtal med andra elever. I tre artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande, samt om språkliga asymmetrier. Materialet ger stöd för kollegiala samtal, samt för reflektioner i det dagliga, konkreta arbetet med vägledning.

Läs mer på skolverket.se


Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar 2016

Skolverket publicerar för första gången statistik över kommunernas rapportering avseende det kommunala aktivitetsansvaret.

Läs mer på skolverket.se


Häng med Choice & Brainy! Bläddra i boken ;-)

Boken innehåller historien om Choice & Brainy men är också en arbetsbok. Tanken är att varje elev ska ha ett eget exemplar och jobba med uppdragen som delas ut av Brainy på de kreativa uppdragssidorna i boken.

Eleverna får utforska sig själva och sin omvärld tillsammans med Choice och Brainy. Vissa uppgifter är tänkta att göras individuellt medan andra är tänkta att göras tillsammans i grupp och för varje kapitel finns en hemuppgift.

Pedagogisk handledning
Till boken finns en pedagogisk handledning som omfattar 20 sidor. Handledningen är uppbyggd för att pedagogen i klassen snabbt ska komma igång med projektet genom att följa handledningens steg och tips. Givetvis gör pedagogen själv valen när det gäller vad man vill ta upp i klassen och hur man vill göra det (det är pedagogen som känner sin klass bäst ;-). Men i handledningen finns stöd och färdiga ”steg” och alternativ för att underlätta så mycket som möjligt när man arbetar med konceptet.

Konceptet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan. Handledningen innehåller även en teorianknytning som på ett tydligt sätt knyter bokens innehåll och uppdrag till olika vägledningsteorier.

Klicka här för att se provkapitel ur boken som pdf-fil >>

Klicka här för att se provkapitel ur handledningen som pdf-fil >>

Klicka här för att se ”Teorianknytning” som pdf-fil >>

Klicka här för att se ”Förankring i läroplanen” som pdf-fil >>


Så kan SYV stärka sin roll i undervisningen

Skolverket dirver tillsammans med Arbetsförmedlingen och landets regioner och län, projektet ”Utbildningspaketet skola-arbetsliv”. Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds på plats i länen/kommunerna.

”Utbildningspaketet skola-arbetsliv” ska leda till att vägledningen blir en naturlig del i undervisningen när lärare, skolledare och syv samarbetar.
– Det ger möjligheten till att på sikt öka elevernas motivation, säger syvaren Pernilla Danielsson.

Läs mer på skolvarlden.se


Regeringen föreslår stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas. Huvudmannen för grundskolan ska ansvara för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla elever från och med årskurs 8. I specialskolan ska detta gälla från och med årskurs 9. På torsdagens sammanträde beslutade regeringen att överlämna propositionen till riksdagen.

Läs mer på regeringen.se


Följ oss gärna på Facebook!

facebook

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2017

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.