Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi verkar för ökad delaktighet och gemensamt lärande i vård och stöd.


Hösten är i sikte

Vi är åter i arbete på Forum för Brukarinflytande och är i full gång att planera höstens aktiviteter. Hoppas du fått en rogivande och skön sommar. Vi återkommer med ett mer fullmatat nyhetsbrev i september. /Anna-Maria med medarbetare

Ny yrkesroll inom hälso- och sjukvård, stöd och skola - PEER Supporter

Välkommen till föreläsning 30 augusti klockan 18.00 - 20.00

Funktionsnedsättning som kompetens i arbetslivet

Egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning kan vara stor nytta för andra, det är vår erfarenhet från patient-, brukar- och anhörigföreningar. Det är också en stark slutsats från Forum för Brukarinflytande och vi arbetar vidare med att sprida kunskap om brukares erfarenhetsbaserade kompetens.

Inom det nationella arvsfondsprojektet PEER Support prövas en ny yrkesroll i fyra pilotlän; Stockholm, Skåne, västra Götaland och Västerbotten.

PEERSupport står för Personlig EgenErfaren Resurs, vilket innebär arbete som professionell egenerfaren stödperson inom vård och stöd. En PEER Supporter kan stödja personer enkilt eller i grupp i t ex studiecirklar i Återhämtning och egenmakt.

Inom Forum för Brukarinflytande har vi fått möjlighet att utbilda utbildare för PEER Supporters. Vi ser behovet av såväl arbetslivsrehabiliterande insatser med brukarperspektiv, som brukarkonsulter och PEER Supporters inom de flesta kommunala och regionala verksamheter, såsom sjukvård, socialpsykiatri, habilitering,rehabilitering, socialtjänst och skola/utbildningsverksamheter.

Hösten 2017 och/eller våren 2018 har vi möjlighet att inom projektets ram erbjuda utbildning av PEER Supporters förmånligt. En förutsättning för att genomföra utbildning är att en eller flera kommunala eller regionala verksamheter samverkar kring utbildningen. Efter projektets avslut kan vi fortsatt erbjuda handledning och stöd till PEER Supportrarna via Studieförbundet Vuxenskolan eller via en egen verksamhet.

Kom både du som är personal, chef, politiker, patient, brukare eller anhörig och lyssna till några av oss från Forum för Brukarinflytande berätta om vårt projekt, om återhämtning och inte minst om PEER Support.

  • Hörslinga finns i lokalen
  • Anmäl dig till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.
  • Fri entré

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D i Uppsala. Till hemsidans evenemang.


Personal på Forumet

Anna-Maria

Elsa

Anna

Petra

Eleonor

Laila

Jouanita


 Tillsammans gör vi skillnad!

Forum för Brukarinflytandes nyhetsbrev erbjuder dig information om verksamhetens arbete i att öka delaktighet i vård och stöd.

Hemsida: www.brukarinflytande.se 

E-post: info@brukarinflytande.se 

Tel: 076 - 309 37 12

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och vår huvudman är Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län 

Gilla oss på FaceBook och följ oss på Twitter

 

facebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.