Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Remissvar och analyser

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har under april-juni 2017 tagit fram ett antal skrivelser:

  • Angående frågan om hur verkställighetshinder kan beaktas då en asylansökan har avvisats med stöd av 5 kap. 1 b utlänningslagen (2005:716) Läs skrivelse»
  • Yttrande över utkastet till lagrådsremiss Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Ju2017/03913/L7 Läs yttrande»
  • Remissvar angående Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11) Läs remissvaret»

Om EU:s gemensamma asylsystem

Förhandlingar pågår om EU:s gemensamma asylsystem som utgörs av ett antal direktiv och förordningar. De utkast som finns belyser att fokus är att begränsa antalet flyktingar till EU liksom att få till stånd en mer solidarisk ansvarsfördelning mellan medlemsstater. Liksom många av våra systerorganisationer så anser Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar att det finns grundläggande rättssäkerhetsproblem med det av EU-kommissionen föreslagna omarbetade asylpaketet. Läs mer»


UNHCR:s konsultation för ideella organisationer

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har den 14-16 juni 2017 deltagit i UNHCR:s årliga konsultation med ideella organisationer i Geneve. 600 deltagare från 91 länder delade med sig av bidrag, idéer och initiativ i ett flertal sessioner gällande New York-deklarationen och dess första del "Comprehensive Refugee Response Framework". Under tre dagar diskuterades bland annat de bakomliggande orsaker till de stora flyktingströmmarna, respekten för internationell rätt, rasism och främlingsfientlighet samt de positiva effekterna av migration. UNHCR:s konsultation för ideella organisationer avslutades med en paneldebatt där bland annat UNHCRS hög kommissarie Filippo Grandi deltog. Läs mer om konsultationen»


Recent case law of the European Court of Human Rights in Asylum Matters

Den 1-2 juni deltog Rådgivningsbyråns jurister på kursen ”Recent case law of the European Court of Human Rights in Asylum Matters” i Strasbourg, Frankrike. Kursen behandlade Europadomstolens senaste praxis avseende flera rättigheter i Europakonventionen. Läs mer»


Verksamheten under 2016

Visste du att Rådgivningsbyrån har svarat på 1100 telefonsamtal och 5500 mail från asylsökande och personer i deras nätverk under 2016? Utöver det har vi tagit emot och granskat 372 ärenden, skickat 17 remisser samt utbildat ca 1500 personer. Läs mer i vår verksamhetsberättelse»

Kontakt

0200-88 00 66 telefonrådgivning måndag - onsdag kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org

www.sweref.org


Barnens Asylrättscentrum

0200-75 17 03

telefonrådgivning torsdag kl.9.00-11.00

Maila oss på

barn@sweref.org


Telefontid under sommaren

Under sommaren kommer Rådgivningsbyrån ha avvikande telefontider. Vecka 29, 30 och 31 kommer telefonrådgivningen var öppen endast på onsdagar 19 juli, 26 juli och 2 augusti. Läs mer »


Stöd oss

Rådgivningsbyrån har beviljats 90-konto PG 900579-4 och BG 900794. Läs mer här »

Swish 1234645206

BG 900-5794

PG 900579-4

Stöd vår verksamhet!

 


Nya medarbetare

I juni har Rådgivningsbyrån fått förstärkning i form av en vikarierande jurist Siri Sandin och en utredare Johanna Hilding. 1 augusti börjar ytterligare en vikarierande jurist Linnea Midtsian. Varmt välkomna till Rådgivningsbyrån!


Twitter @sweref_org

twitter

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning.  Vi arrangerar och deltar även i kurser, föreläsningar och seminarier om till exempel; asyllagstiftning, konvertiter, familjeåterförening, internationella konventioner och mänskliga rättigheter. Utöver detta arbete så analyserar vi lagstiftning och rättstillämpning på området mot bakgrund av erfarenheter från våra möten med asylsökande och flyktingar.

 

Medlemmar

Samarbetspartner

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kontakt till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.