Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Migrationsverkets åtgärdsförslag i fråga om bedömning av barns ålder är inte tillräckliga

Migrationsverket har i en intern kvalitetsuppföljning  beträffande åldersbedömningar i samband med beslut om uppehållstillstånd, noterat vad som får anses vara anmärkningsvärda brister i personalens kunskap i frågor som är helt centrala för att barn ska tillförsäkras en rättssäker asylprövning. Resultatet av kvalitetsuppföljningen belyser att utredningarna är bristfälliga, samt att personalen i mycket stor utsträckning tillämpar ett felaktigt beviskrav och inte heller använder sig av en korrekt metod för bevisvärderingen. Läs hela yttrandet »


Europa får inte svika de som söker asyl

Den 9 mars började Europaparlamentet förhandla om flera av de förslag som ligger till grund för EU:s nya gemensamma asylsystem. När riksdagen antog en tillfällig asyllag förra sommaren begränsades möjligheterna till permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening dramatiskt. Den svenska lagen försvarades med att den var tillfällig. Om EU:s förslag till ett gemensamt asylsystem godkänns kommer Sverige inte kunna återgå till sin ordinarie humana asyllagstiftning. Vi och 17 andra organisationer kräver att regeringen säkerställer att det inte blir verklighet. Läs vidare»


Europaprojektet efterlyser ärenden

I januari 2017 lanserade Rådgivningsbyrån Europaprojektet vars syfte är att tillvarata asylsökandes mänskliga rättigheter genom att driva ärenden i Sverige och i Europadomstolen. I första hand kommer vi att fokusera på ärenden som gäller rätten till familjeåterförening och statusförklaring. Utöver direkt och konkret stöd till asylsökande innefattar projektet även analys, granskning och samverkan nationellt samt internationellt. För det här projektet efterlyser vi nu potentiella ärenden att driva. Läs mer »


Verksamhetsberättelse 2016

Rådgivningsbyråns styrelse har den 15 mars 2016 godkänt organisationens verksamhetsberättelse. 2016 hade Rådgivningsbyrån under 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess. Under dessa år har vi hanterat mer än 10 000 ärenden och många fler har fått rådgivning genom mail och telefon. 2016 var ett dramatiskt år inom asylområdet i Sverige och världen. Rådgivningsbyrån har också haft ett intensivt år 2016 med direkt juridiskt stöd och utbildnings-insatser. Läs hela  verksamhetsberättelsen »


Utbildningar

Rådgivningsbyrån fortsätter att hålla utbildningar om asylrättens olika aspekter för våra medlems-organisationer och avtalspartners. Under april kommer vi att besöka bl.a. Härnösand, Luleå, Stockholm, Rättvik, Trollhättan, Lysekil, Strängnäs, Eksjö, Linköping, Östersund, Lomma och Landskrona.

Även andra aktörer har möjlighet att boka utbildningar med Rådgivningsbyråns jurister. Information om ämnen, upplägg och kostnader finns i vår utbildningskatalog. Öppna utbildningskatalogen »

Kontakt

0200-88 00 66 telefonrådgivning måndag - onsdag kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org

www.sweref.org


Barnens Asylrättscentrum

0200-75 17 03

telefonrådgivning torsdag kl.9.00-11.00

Maila oss på

barn@sweref.org


Twitter @sweref_org

twitter

Stöd oss

Med ditt stöd kan vi hjälpa ännu fler – och långsiktigt verka för en ökad rättssäkerhet för de människor som söker en fristad här i landet. Stöd vår verksamhet!

Swish 1234645206

Bankgiro 844-0752


Vikarie sökes

Rådgivningsbyrån söker vikarie för jurist inom migrationsområdet. Tjänsten är ett vikariat på 12 månader. Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 3 april.Läs mer »


Barnens Asylrättscentrum på Barnrätts-dagarna

Barnens Asylrättscentrums jurister kommer att delta i Barnrättsdagarna i Örebro 25-26 april där de håller en föreläsning "En asylprocess anpassad för barn?" Läs mer om Barnrättsdagarna »


Årsmöte

Årsmöte för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar äger rum 25 april 2017 kl.15.00.


Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning.  Vi arrangerar och deltar även i kurser, föreläsningar och seminarier om till exempel; asyllagstiftning, konvertiter, familjeåterförening, internationella konventioner och mänskliga rättigheter. Utöver detta arbete så analyserar vi lagstiftning och rättstillämpning på området mot bakgrund av erfarenheter från våra möten med asylsökande och flyktingar.

 

Medlemmar

Samarbetspartner

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kontakt till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.