Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Remissvar och yttranden

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har under januari-februari 2017 skickat in remissvar på ett antal förslag till lagändringar:

  • Remissvar över departementspromemorian "Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd" (Ds 2016:45) Läs remissvaret »
  • Remissvar över utkastet till lagrådsremiss "Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen" Läs remissvaret »
  • Remissvar avseende slutbetänkandet av 2014 års människohandelsutredning ”Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer” (SOU 2016:70) Läs remissvaret »
  • Yttrande över utkastet till lagrådsremiss ”Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs” Läs yttrandet »

Barnens Asylrättscentrum

Barnens Asylrättscentrum är en mottagning för asylsökande barn, som drivs av Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar med finansiering från World Childhood Foundation och stiftelsen Care About the Children. Sedan mottagningens start i oktober 2016 har vi tagit emot 51 ärenden som avser barn mellan 1 och 17 år, 21 flickor och 30 pojkar. 

Vi har även genomfört utbildningar för aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med asylsökande barn bl.a. Barnrättsbyrån, Mentor, BUP i Östergötland och barn via Project Playground. 26 april 2017 kommer Barnens Asylrättscentrum att medverka i Barnrättsdagarna i Örebro.

Vill er organisation få informationsmaterial om Barnens Asylrättscentrum i form av broschyr eller visitkort, mejla oss på barn@sweref.org Ange er postadress och antal exemplar.


Utbildningar

Rådgivningsbyrån fortsätter att hålla utbildningar om asylrättens olika aspekter för våra medlems-organisationer och avtalspartners. Under februari-mars kommer vi att besöka bl.a. Karlstad, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Härnosand och Östersund.

Även andra aktörer har möjlighet att boka utbildningar med Rådgivningsbyråns jurister. Information om ämnen, upplägg och kostnader finns i vår utbildningskatalog. Öppna utbildningskatalogen »

Kontakt

0200-88 00 66 telefonrådgivning måndag - onsdag kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org

www.sweref.org


Barnens Asylrättscentrum

0200-75 17 03

telefonrådgivning torsdag kl.9.00-11.00

Maila oss på

barn@sweref.org


Twitter @sweref_org

twitter

Stöd oss

Med ditt stöd kan vi hjälpa ännu fler – och långsiktigt verka för en ökad rättssäkerhet för de människor som söker en fristad här i landet. Stöd vår verksamhet!

Swish 1234645206

Bankgiro 844-0752


Nya medarbetare

I januari fick Rådgivningsbyrån förstärkning i form av en ny jurist och en projektsamordnare för Europaprojektet. Vi hälsar Sara Jonsson och Lotten Berggren varmt välkomna! Det innebär att vi nu är tio jurister, en generalsekreterare, en administratör och en projektsamordnare på kansliet.


Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning.  Vi arrangerar och deltar även i kurser, föreläsningar och seminarier om till exempel; asyllagstiftning, konvertiter, familjeåterförening, internationella konventioner och mänskliga rättigheter. Utöver detta arbete så analyserar vi lagstiftning och rättstillämpning på området mot bakgrund av erfarenheter från våra möten med asylsökande och flyktingar.

 

Medlemmar

Samarbetspartner

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kontakt till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.