Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2017-01-31

Många med kort utbildning är långtidsarbetslösa

Rapport: Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper

Svensk arbetsmarknad är stark. Fler är sysselsatta och arbetslösheten sjunker. Men gruppen långtidsarbetslösa minskar inte.

Antalet arbetslösa som saknar gymnasieutbildning – eller inte ens har klarat grundskola – har ökat mycket kraftigt och uppgår idag till 120 000 personer, vilket är 40 000 fler än 2006. I rapporten Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper analyserar Arbetsförmedlingen hur denna utveckling ska brytas.

Ladda ner rapporten

Läs mer om rapporten


Att ungdomarna väljer bort yrkesprogrammen bekymrar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström

Snart är sista dagen att välja gymnasieprogram och trots att näringslivet skriker efter yrkesutbildad personal väljer ungdomarna de teoretiska programmen i allt större utsträckning.

– Det är en sak som oroar mig dels för ungdomarnas skull och dels för att yrkena behövs. Till exempel för bostadsbyggandet och för att ta hand om våra äldre. Jag tror att när högskolebehörigheten togs bort fick programmen dåligt rykte säger hon.

Nu finns ett förslag att yrkesprogrammen skall ges högskolebehörighet. Det är ute på remiss och så fort remissinstanserna är klara kommer Anna Ekström att gå vidare. Hon hoppas på en förändring inom en snar framtid, men hon kan inte säga när än.

– Det här en viktig fråga för mig, ungdomarna skall känna att yrkesprogrammen inte är en återvändsgränd, utan en väg framåt. Men arbetsgivarna måste också göra sitt för att få jobben attraktiva.

Läs hela artikeln på GPs webbplats


Uppdaterad handledning för PowerPoint-presentationen "Eftergymnasiala studievägar"

Nu finns en uppdaterad version av handledningen till alla som använder powerpoint-presentationen "Eftergymnasiala studievägar".

Ladda ner den nya versionen av handledningen som word- eller pdf-dokument:

Handledning Eftergymnasiala studievägar.pdf

Handledning Eftergymnasiala studievägar.doc

Läs mer om powerpoint-presentationen "Eftergymnasiala studievägar" och beställ på order@tremedia.se

Pris 475 kr exkl. moms. Digital leverans = Ingen fraktkostnad


"Utbildningspaketet Skola-Arbetsliv" i GR-regionen

Skolverket erbjuder, i samarbete med GR Skola Arbetsliv och Arbetsförmedlingen, utbildningspaketet "Skola-Arbetsliv" för att utveckla arbetet med att integrera studie- och yrkesvägledning och skola-arbetsliv i undervisningen.

Målgruppen är skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare i gymnasiet och grundskolan i GR-regionen.

Tid och plats: 
1 mars 2017 kl. 08.30–15.30, Lindholmen Conference center, Göteborg
19 sep 2017 kl. 08.30–15.30, Ullevi Lounge, Göteborg

Läs mer om dessa utbildningstillfällen och anmäl dig

Läs mer om "Utbildningspaketet Skola - Arbetsliv"


Grundläggande behörighet har lång hållbarhet

På sin webbplats vill UHR påminna om att den som en gång uppnått grundläggande behörighet, också fortsättningsvis är grundläggande behörig till högskolestudier. När de skärpta reglerna träder i kraft 1 januari 2020, påverkas bara de som saknar grundläggande behörighet. Inga andra.

Läs mer på UHRs webbplats

Ladda ner UHRs checklistor:
Checklista för grundläggande behörighet, slutbetyg 2010 och senare (pdf)
Checklista för grundläggande behörighet, slutbetyg före 2010 (pdf)
Checklista för grundläggande behörighet, avgångsbetyg (pdf)


Högskoleutbildade på flykt – hur tar lärosäten emot dem?

Åsa Sundlin som har skrivit avhandlingen "Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration" talar om ämnet tillsammans med Carina Bäckström från Malmö högskola där man jobbat fram en pilotmodell.

UHR:s konferens "Högskoleutbildade på flykt – hur tar lärosäten emot dem?" Från den 28 oktober 2016 i Stockholm.

Se föredraget på youtube

Läs mer om Åsas avhandling

Ladda ner avhandlingen som pdf-fil


Affischer om vägledning - Köp 3 betala för 2

Vägledningsteorier att inreda med
Det finns fyra affischer för alla som jobbar med vägledning. Två av affischerna är baserade på vägledningsteorierna Happenstance Learning Theory och Careership Theory. Den tredje illustrerar Etappmodellen av Leif Andergren och den fjärde är en förenklad version av Norman Amunsons "Karriärhjul".

Tanken är att affischerna ska fungera som stöd för den vägledning som ges inom olika skolformer men även för vägledningsverksamheter utanför skolan.

Format: 50 x 70 cm
Pris: 285 kr/ex (exkl. moms och frakt)

Köp 3 betala för 2.
Maila din order till order@tremedia.se
Leverans inom en vecka. Affischen levereras i ett rör.

Affisch Careership Theory (Hodkinson m. fl.)

Denna affisch är inspirerad av en illustration i Leif Andergrens bok Vägleda. Den handlar om vad man påverkas av på vägen fram till sitt drömyrke. I grund och botten är detta en illustration av en vägledningsteori om karriärval och karriärutveckling baserad på Hodkinson m.fl. teori i Leif Andergrens tappning.

Man kan använda affischen för att förklara karriärutveckling och hur det går till. Den sökande kan utgå från sin egen situation och föreställa sig resvägar till sitt drömyrke.

Format: 50 x 70 cm
Pris: 285 kr/ex (exkl. moms och frakt)
Köp 3 betala för 2.
Maila din order till order@tremedia.se

Affisch Etappmodellen

Denna affisch är en bild över Etappmodellen, en metod som är framtagen av Leif Andergren och används av de som arbetar med samtal och vägledning för att presentera och förklara för en sökande hur vägledning går till. Modellen visar att vägledning är en process som pågår över tid och innehåller olika aktiviteter.

Affischen är utformad med utgångspunkt från illustrationerna i Leif Andergrens bok Samtala. I boken Samtala beskrivs Etappmodellen i sin helhet tillsammans med idéer och förslag på hur den kan komma till användning i professionella vägledningssammanhang.

Format: 50 x 70 cm
Pris: 285 kr/ex (exkl. moms och frakt)
Köp 3 betala för 2.
Maila din order till order@tremedia.se

Affisch Happenstance Learning Theory (Mitchell & Krumboltz)

Affischen är en tecknad serie som grundar sig i en vägledningsteori om en persons karriärutveckling och vilka variabler, händelser och förhållningssätt som då kan vara verksamma. 

Serien handlar om hur Alex karriär utvecklar sig efter det att arbetssituationen plötsligt förändras. Affischen kan till exempel användas för att förklara en persons karriärutveckling eller för att resonera kring vändpunkter i livet och om nya möjligheter som kan uppstå som kräver karriärbeslut. Här kan också den sökande sätta sig själv i huvudrollen och resonera utifrån sin egen aktuella situation.

Affischen är utformad utifrån illustrationen i Leif Andergrens bok Vägleda. Happenstance Learning Theory finns mer utförligt beskriven i boken Samtala av samma författare.

Format: 50 x 70 cm
Pris: 285 kr/ex (exkl. moms och frakt)
Köp 3 betala för 2.
Maila din order till order@tremedia.se

Affisch Framtid och val

Detta är en affisch som är tänkt att inspirera till tankar kring val och framtid. Den kan sättas upp inne på studie- och yrkesvägledarkontoret eller i anslutning till detta.

Affischen är snyggt utformad och allmänt hållen när det gäller innehållet och den bygger på Norman Amunsons "Karriärhjul". Om du sätter upp den inne på kontoret kan den även fungera som en utgångspunkt för samtal kring val och framtid.

Format: 50 x 70 cm
Pris: 285 kr/ex (exkl. moms och frakt)
Köp 3 betala för 2.
Maila din order till order@tremedia.se


Appen "Sommarjobba" från Arbetsförmedlingen

"Sommarjobba" finns som app för både telefoner med iOS och Android och finns att ladda ner gratis via Google Play eller App Store. Appen innehåller lediga sommarjobb samt tips och råd om vad man bör tänka på när man söker jobb. 

Eleverna får bland annat tips om:
• Var man kan hitta sommarjobb, både i Sverige och utomlands
• Hur det är att jobba utomlands och vad som kan vara bra att tänka på
• Vad som är bra att tänka på innan, under och efter en anställning
• Vad man ska tänka på när man skriver avtal och får lön
• Att skicka en ansökan (personligt brev, cv och anställningsintervjun)

Läs mer om appen "Sommarjobba"


UHR: Utbildningar för vägledare 24 mars i Göteborg

Två gånger per år anordnar UHR regionala informationsdagar för vägledare. 

Den 24 mars hålls informationsdagen i Göteborg i aulan i Vasaparken på universitetsområdet. Anmälan öppnar 15 februari här på sidan och då kommer också ett mer detaljerat program. Nytt är att man tar ut en mindre avgift för att täcka kostnader för administration och måltider.

I höst kommer sedan informationsdagen att hållas i Stockholm och våren 2018 är det södra Sveriges tur.

Läs mer om informationsdagarna

Läs mer om informationsdagen i Göteborg


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2017

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.