Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd.


Har du siktet inställt?

Vi startade året med in inspirerande processdag, anställda, styrgrupp och samarbetspartners tillsammans. Gudrun Tevell ledde dagen med bravur. Vi började med att uppmärksamma vad vi är stolta över i projektet. T ex att det blivit synligare att alla kan och behövs  - personer med egen erfarenhet blir arvoderade och har anställts. Sedan gick vi in på önskat läge för brukarinflytandet år 2025: "Det är självklart att ha brukare med från allra första början i alla sammanhang."  Nästa fråga vi ställde oss var vad som behövs göras för att komma till det önskade läget under 2017 och på längre sikt. Anställda, styrgrupp och samverkansparter tog gemensamt fram en slags att göra-lista. Synas i media, utbilda och samverka med politiker, chefer och verksamhetsutvecklare står högt på listan för de anställda, liksom att skapa kreativa möten. För styrgrupp och samverkansparter hamnade att påverka verksamheter och politiker så att de planerar och budgeterar för brukarmedverkan högt på listan. Så nu kör vi - siktet är inställt! Vi kommer bl a att bjuda in till konferens om Barn och brukarinflytande 3:e maj (FNs Barnkonvention blir lag 2018) och vi anställda kommer att testa metoder för, informera och utbilda om brukarinflytande så mycket vi bara orkar. Vad kommer du att göra i din verksamhet för att öka brukarinflytandet? Kontakta gärna oss. Vi har fortfarande möjligheter att ta in nya samarbetspartners, dvs verksamheter inom kommun och landsting som vill utveckla brukarinflytandet. /Anna-Maria Lundberg, projektledare Forum för Brukarinflytande


Återhämtningsinriktat arbetssätt bidrar till individens återhämtning

Återhämtning från psykiskohälsa är möjligt. Forskning visar att gott bemötande och goda relationer är avgörande för en persons återhämtning från psykisk ohälsa. 

Återhämtningsprocessen innebär en resa – innehållande mycket små steg framåt. Det innebär också att det går uppför och nerför – det är ingen linjär process. Återhämtningens väg är alltid framåt även när det ibland blir två steg bakåt. För att underlätta återhämtningsprocessen så behöver patient, anhöriga, vård- och stödpersonal och andra i patientens nätverk jobba tillsammans och mot tydliga mål. Vi, liksom Alain Topor, docent vid Institutionen för social arbete vid Stockholms universitet menar att ett återhämtningsinriktat förhållningssätt dvs. lämna det traditionella verksamhetsperspektivet behöver anammas inom psykaitri, socialtjänst och i hela samhället. Läs mer om återhämtningsinriktat arbetsätt här. Boktips nedan.

 

Regionförbundet upphör som egen myndighet

Första januari slogs Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län ihop till en och samma organisation som arbetar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Den nya organisationen heter Region Uppsala.

För de flesta medarbetare och innevånare innebär den nya organisationen inga förändringar i vardagen.

Uppgifter inom Regionförbundet Uppsala län, som bland annat ansvarar för regional utveckling, förs över till Region Uppsala. Läs mer här.


Inbjudan till Anhöriggrupp enligt AKER

Akermodellen är ett sätt att mötas i grupp för både patienter och anhöriga/närstående och har sitt ursprung från Akers sjukhus i Norge. Metoden bygger på Liv Hopens Helsepedagogik. Varje gruppträff utgår från anhörigas egna frågor. Teoretisk kunskap och erfarenhetskunskap väger lika mycket och det är de erfarna patienterna och de erfarna anhöriga som har den viktiga kunskapen om hur man kan bemästra vardagen, och som de kan förmedla till andra som lever i liknande situation. Den profession som kan besvara frågorna blir inbjuden till varje träff. Det kan t.ex. vara läkare, psykolog, dietist eller någon utanför sjukhuset. Den patient eller anhörig som har stor erfarenhet av sjukdomen deltar varje gång och delar med sig av sin kunskap. Utvecklingsledare Petra Rohrer är kontaktperson för Akergrupper och samordnar erfarna patienter och anhöriga till Akergrupperna inom psykiatri. Se inbjudan till vårens grupper här.


Månadens boktips

Vad hjälper? vägar till återhämtning från svåra psykiska problem

De flesta människor som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig, helt eller delvis. Att återhämta sig betyder inte att man nödvändigtvis är fri från alla symtom utan kan även innebära att man kan hantera dem och leva ett acceptabelt liv. Forskning visar att de flesta som fått psykiatrins mest belastade diagnos – schizofreni – återhämtar sig. Forskning visar också att återhämtning från svår psykisk ohälsa har pågått i alla tider. Vad hjälper människor med psykisk ohälsa att återhämta sig? Vad gör de själva, och vad kan andra göra för att stödja en person till återhämtning. Mer om detta i Topors Vad hjälper? Läs mer här

 

Från patient till person: om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd

I denna bok får du ta del av nya intervjuer med personer som har allvarlig psykisk ohälsa och även från egen tidigare forskning. Författarna presenterar en social modell för att förstå psykiska problems uppkomst, utveckling och hantering. Här kan kan du läsa om viktiga faktorer som har en inverkan i att gå från rollen patient till person. Vidare kan du läsa om de berörda personernas vardagsliv som exempelvis förhållande till vänner, kontakt med vård- och stödorganisationer och att hantera ekonomi och läkemedel och dess betydelse på återhämtningen. Läs mer om boken här


Personal på Forumet

Anna-Maria

Eleonor

Laila

Petra

Elsa

Jouanita


 Tillsammans gör vi skillnad!

Forum för Brukarinflytandes nyhetsbrev erbjuder dig information om verksamhetens arbete i att öka delaktighet i vård och stöd.

Hemsida: www.brukarinflytande.se 

E-post: info@brukarinflytande.se 

Tel: 076 - 309 37 12

Projektet finansieras av Allmäna Arvsfonden och vår huvudman är Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län 

Gilla oss på FaceBook eller Följ oss på Twitter

 

facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.