Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd.


Tillsammans på Akademiskadagarna

Personerna på bild Dahlia Aljaderi och utvecklingsledaren Laila Blideskog

Vecka 45 var en intensiv vecka då vi medverkade tillsammans med avdelning 3 i Akademiskadagarna som är en årlig mässa för Akademiskas 8000 anställda samt 3000 inbjudna studenter. Vi berättade om samverkan mellan patienter, anhöriga och personal med syfte att dela kunskap och kvalitetsutveckla verksamheter. Vi bjöd också in till att göra Tillsammans-armband och att ställa frågor om olika psykiatriska diagnoser till erfaren brukare och personal tillsammans. Få vågade ställa frågor men vi såg det som en viktig markeringatt vi i vår gemensamma monter var brukare och personal tillsammans. Vi hoppas att vi öppnande upp för mer av detta i verksamheter framöver.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade hösten 2015 om att Akergrupper (anhöriggrupper med brukarmedverkan) stegvis ska införas inom hela slutenvården, såväl inom somatik som psykiatri. Avdelning 3 är här föregångare. Samma vecka föreläste vi på Psykiatriveckan och genomförde ett utökat Inflytande på plats i Psykiatrins hus. Nu växlar vi ner litegrann ett tag och nästa nyhetsbrev kommer i månadsskiftet januari/februari.

Njut av sköna helger!  /Anna-Maria


Kafékväll Sysselsättning

Månadens boktips

Ett hälsopedagogiskt förhållningssätt är viktigt i arbetet med personer med sjukdom eller funktionsnedsättning och deras närstående. Tyvärr används inte kunskapen på bästa sätt idag. I denna bok kan du ta del av det centrala begreppet bemästrande som är kärnan i de strategier som patienter/ brukare med stöd av personalens förhållningssätt behöver utveckla för att få en bra livskvalité. Akergrupperna bygger på denna hälsopedagogik.  Läs mer om boken här.


INBJUDAN - Tisdagen den 6 decemberklockan 17.30 bjuder avdelning 3 och Röda Korset i samarbete med Forum för Brukarinflytande in dig som lever med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning eller dig som är anhörig/närstående till "kafékväll sysselsättning". Under två timmar kommer du få möjlighet att få information, byta erfarenheter och ställa frågor om sysselsättning. Plats: Personalmatsalen i Psykiatrins hus, ingång 10. Läs mer här.Inflytande på plats söker nya verksamheter

Den 22 november fick jag, Jouanita Törnström, Kommunikatör Forum för Brukarinflytande, prova på något helt annat i mitt arbete. Jag fick praoa på Inflytande på plats i Psykiatrins hus tillsammans med Utvecklingsledare Elsa Kjellander och brukarrepresentant Arto Kojo

Forum för Brukarinflytande genomför, i samarbete med Psykiatridivisionens utvecklingsgrupp metoden där själverfarna brukare/patienter lyssnar på och tar tillvara på patienters och anhörigas åsikter direkt på plats. Dessa sammanställs och lämnas därefter till chef vid den avdelning eller verksamhet det berör.
Inflytande på plats i Psykiatrins hus har pågått sedan början september och sista tillfälle i år på Psykiatrins hus är 8 december. Fram tills nu har man tagit emot cirka 250 synpunkter. 
Vilken givande stund detta var! TACK till Elsa och Arto som verkligen gav mig bra och värdefull information om hur brukares/patienters och anhörigas synpunkter tas tillvara i denna metod.

Nu söker Forum för Brukarinflytande fler verksamheter, kommunala eller landstingsdrivna som vill testa konceptet under 2017. Kontakta Anna-Maria, Elsa, Eleonor, Petra eller Laila för mer information och diskussion om hur Inflytande på plats kan läggas upp i er verksamhet. Passa på, Forum för Brukarinflytande går snart in i sitt sista projektår. Så ta chansen nu när den finns. /Jouanita

PS Vi träffar gärna er och diskuterar samverkan kring andra former för brukarinflytande också! /Anna-MariaPersonal på Forumet

Anna-Maria

Eleonor

Laila

Petra

Elsa

Johanna

Jouanita

 

Tillsammans gör vi skillnad!

Forum för Brukarinflytandes nyhetsbrev erbjuder dig information om verksamhetens arbete i att öka delaktighet i vård och stöd.

Hemsida: www.brukarinflytande.se 

E-post: info@brukarinflytande.se 

Tel: 076 - 309 37 12

 

Projektet finansieras av Allmäna Arvsfonden och vår huvudman är Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län 

Du hittar oss även på FaceBook

 

facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.