Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Barnens asylrättscentrum

I syfte att tillvarata barns rättigheter i asylprocessen, säkerställa att barn och ungdomar erhåller adekvat juridisk rådgivning och information om sina rättigheter, och med ambitionen att förhindra att barn sänds tillbaka till situationer där de riskerar att utsättas för våld och kränkningar har Rådgivningsbyrån sökt och beviljats bidrag från stiftelserna the World Childhood Foundation och Care About the Children för att starta en mottagning för barn: Barnens AsylrättscentrumInom projektet öppnar vi den 13 oktober rådgivning och mottagning för asylsökande barn, både ensamkommande och i familj.

Telefonrådgivning: torsdagar kl. 9-11 på telefonnummer 0200-75 17 03.

Mail: för frågor och tidsbokning för barnmottagning finns det mailadress barn@sweref.org.

Mottagning: torsdagar kl. 12-14 i Rådgivningsbyråns lokaler på Taptogatan 6 i Stockholm. Rådgivning på plats sker lämpligen efter tidsbokning, för att undvika onödig väntan och för att möjliggöra tolkbokning.


EU-kommissionens förslag till asylprocedurförordning

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar välkomnar att kommissionen presenterar förslag till förordningen som ersättning för nu gällande direktiv med förhoppningen att detta kommer göra proceduren enhetlig i alla EU-länder och säkerställa samma behandling och rättigheter för de sökande.

Rådgivningsbyrån anser dock att sökanden måste ha möjlighet att korrigera uppenbara fel i en rapport eller intervju även vid handläggning vid det påskyndade förfarandet. Rätt till rättsligt bistånd ska gälla under hela initiala processen. Rådgivningsbyrån motsätter sig att ensamkommande barn ska kunna hanteras vid ett påskyndat förfarande eller begränsningsförfarande samtidigt som det är viktigt att barn ska ges möjlighet att lämna egen asylansökan med egna asylskäl oavsett om det rör sig om ensamkommande barn eller barn i familj.

Utöver det kan Rådgivningsbyrån inte acceptera förslagets artikel 31 att en vuxen ska kunna ansöka för en annan vuxen. Rådgivningsbyrån är därtill av uppfattningen att varje sökande ska ha rätt att anföra egna asylskäl och få ett individuellt beslut.

Läs hela yttrande ››


EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar avstyrker förslaget vad avser de föreslagna giltighetstiderna för uppehållstillstånd som framgår av artikel 26, den föreslagna formuleringen i artikel 5.3 avseende sur place-skäl samt förslagen avseende omprövning i artikel 15 (a) respektive 21 (a).

I övriga delar tillstyrker Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar förslaget.

Läs hela yttrande ››


EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar avstyrker förslaget vad avser begränsningen av en sökandes rörelsefrihet som framgår i artikel 7, möjligheten till förvarstagande enligt artikel 8.3 (c) samt medlemsstaternas skyldighet att utesluta underåriga från utbildningssystemet i väntan på överföring till den ansvariga medlemsstaten som framgår av artikel 17a (3).

I övriga delar tillstyrker Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar förslaget.

Läs hela yttrande ››

Kontakt

0200-88 00 66 telefonrådgivning måndag - onsdag kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org

www.sweref.org


Twitter @sweref_org

twitter

Seminarium

Begränsningslagen i en internationell kontext Rådgivningsbyrån, FARR och ELENA-nätverket i Sverige inbjuder till en heldagskurs med koordinatorn för The European Legal Network on Asylum, Julia Zelvenska. Kursen syftar till att öka kunskapen hos ombud och offentliga biträden avseende tillämpningen av internationella konventioner i svensk rättstillämpning.

Datum: 28 oktober
Plats: Karlavägen 100, Stockholm
Målgrupp: jurister med erfarenhet av migrationsmål

Läs mer och anmäl dig››


Family Unity and Reunification in Northern Europe

Rådgivningsbyråns jurister är på plats i Köpenhamn 5-6 oktober då UNHCR och Europarådet håller i ett seminarium om mänskliga rättigheter och familjeåterförening.


Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning.  Vi arrangerar och deltar även i kurser, föreläsningar och seminarier om till exempel; asyllagstiftning, konvertiter, familjeåterförening, internationella konventioner och mänskliga rättigheter. Utöver detta arbete så analyserar vi lagstiftning och rättstillämpning på området mot bakgrund av erfarenheter från våra möten med asylsökande och flyktingar.

 

Medlemmar

Samarbetspartner

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.