Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd.


Full fart framåt!

Hej vad det går! Så känns det ofta för oss i projektet. Nu när sommaren gått har vi full fart framåt. Vi kan stolt konstatera att vi rivstartat hösten och genomfört en Med starkare röst-utbildning i Gysinge samt haft Öppet hus på Kulturnatten. Vi har dessutom mycket lägligt startat upp Inflytande på plats i Psykiatrins hus. Allt fler ansvariga, chefer och politiker hittar oss och vill diskutera metoder för brukarinflytande. Vi säger VARMT VÄLKOMMEN! Är du också villig att verkligen göra något, inte "bara snacka" eller skriva vackra dokument som det inte blir verkstad av så samverkar vi mer än gärna! /Anna-Maria Lundberg, Projektledare. Besök gärna vår hemsida här.


Inflytande på plats - På plats i Psykiatrins hus!

Patienters och anhörigas åsikter om hur vården kan bli bättre är viktiga! Tyvärr kommer åsikter och förbättringsförslag alldeles för sällan fram till de som kan göra något. 
Forum för Brukarinflytande genomför i samarbete med utvecklingsgruppen i Psykiatrins hus på Akademiska sjukhuset i Uppsala ett försök där personer som själva har erfarenhet av den psykiatriska vården - lyssnar på och tar tillvara patienter och anhörigas åsikter för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Läs UNTs artikel här. 


Samsjuklighet, Socialpsykiatri och Återhämtningsakademi

Livet är komplicerat och vi har ofta en problematik som sträcker sig över flera områden. Bristen på samordning mellan lanstingets och kommunens insatser är ett hinder för effektivt stöd anser vi på Forum för Brukarinflytande. Vi behöver alla en trygg plats att bo på, en meningsfull sysselsättning, gemenskap, delaktighet, inkomst som går att leva på och möjligheter att utvecklas och styra över våra egna liv för att kunna bemästra de svårigheter vi möter. Har vi en eller flera sjukdomar eller funktionsnedsättningar ska vi inte behöva skämmas för dem, utan ska med självklarhet söka det stöd vi behöver. Stödet ska vara lätt att hitta. Träffpunkten Tinget i Uppsala har sedan många år arbetat för en länsövergripande Återhämtningsakademi, där föreningars och träffpunkters självhjälpsgrupper mm lätt går att finna. Nu väntar vi med spänning på att landstingsfullmäktige ska fatta beslut om att anställa en samordnare i landstinget. Vi har medverkat till att det nu hamnat där för beslut. Håll tummarna med oss! Läs mer här om Återhämtningsakademin.


Månadens boktips

Kunskap att hämta vill underlätta steget från tanke till handling. Brukarinflytandeprocessens olika nivåer skildras. Politiker, chefer, forskare samt patienter, brukare och anhöriga delar med sig av sina erfarenheter.
Pionjärer berättar om hur modeller och metoder vuxit fram ur en faktiskt verklighet. Reportage och intervjuer varvas med faktatexter och konkreta råd. Boken vänder sig till professionen, politiker, brukare, anhöriga, studenter och alla som vill öka sina kunskaper om brukarmedverkan. Läs mer här.

Neuropsykiatri - barn och unga

Barn och Unga måste få göra sina röster hörda är avsikten när regeringen gör barnkonventionen till lag 1 januari 2018. Detta och mycket annat matnyttigt inom neuropsykiatriområdet har utvecklingsledare Laila Blideskog skrivit om på bloggen och på fliken Neuropsykiatri på vår hemsida. Läs mer här.


Utvecklingsstörning/LSS

LSS Utvecklingsledare Eleonor Belin sitter med i Uppsala kommuns nya LSS-råd. LSS är Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshinder. Den 16 december 2015 fattade Omsorgsnämden beslut om en offensiv omläggning gällande LSS-personers möjligheter att få styra över sina egna liv. LSS-rådet är en del i denna omläggning. En annan är att Omsorgsnämndens möten nu är öppna att komma till. Dessa åtgärder är bra men vi förväntar oss betydligt mer av en offensiv omläggning, t ex att Delaktighetsmodellen med brukare som vägledare införs på bred front, att Brukarrevisorer utbildas och att Brukarombudmän anställs.
Ett förmöte inför LSS-rådet som handlar om Habiliteringen, hålls den 21 november mellan klockan 18.00-20.00 på HSO Kungsgatan 64 i Uppsala. Öppet för alla!


RIM-projektet

RIM Sedan december 2007 samverkar kommunerna och landstinget i Uppsala län kring beroendefrågor. Verksamheten kallas för RIM (Riktlinjer Inom Missbruks- och beroendevården). RIM verkar inom följande områden: Utveckling av samverkan, Kompetensutveckling, Uppföljning, utvärdering och forskarstöd, Brukarmedverkan och Familjeperspektiv. Gula Villan i Tierp är en integrerad (kommun, landsting och skola samverkar) med Beroendemottagning, Kunskapscentra och Träffpunkt. RIMs projektledare inom området Brukarmedverkan, Petra Rohrer upplever att såväl personal som brukare och anhöriga här möts som aktiva och respekterade medskapare. Enhetschefen Lars Öhmans återhämtningsinriktade attityd och arbetssätt som sprids till medarbetare, brukare och anhöriga är bidragande orsak. Läs mer om Gula villan här.


Välkommen till Psykiatri veckan

Under Psykiatriveckan med temat "Psykiatrin i förändring" och fokus på patientens delaktighet och återhämtning har du möjlighet att lyssna på intressanta och spännande kostnadsfria föreläsningar. Psykiatriveckan pågår mellan måndagen den 9 november och torsdagen den 12 november, varje eftermiddag mellan klockan 13.00 och 17.00 på Psykiatrins hus i Uppsala. Forum för Brukarinflytande föreläser på onsdagen klockan 13.00. "Tillsammans - patienter och anhöriga bidrar".  Läs mer om Psykiatriveckan här.


Personal på Forumet

Anna-Maria

Eleonor

Laila

Petra

Elsa

Johanna

Jouanita

 Tillsammans gör vi skillnad!

Forum för Brukarinflytandes nyhetsbrev erbjuder dig information om verksamhetens arbete i att öka delaktighet i vård och stöd.

www.brukarinflytande.se 

E-post: info@brukarinflytande.se 

Tel: 076 - 309 37 12

Du hittar oss även på FaceBook

 

facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.