Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

ETT NYHETSBREV FRÅN BLEKINGE LÄNS BILDNINGSFÖRBUND | NR 3 - 2016

Hur kommer det sig att kulturupplevelser och kulturaktiviteter kan bidra till ett förbättrat hälsotillstånd? Vi känner till en del av kulturens positiva effekter bland annat tack vare senaste tidens forskning kring hjärnans plasticitet, det vill säga föränderlighet och anpassningsbarhet. Forskare vid bl. Karolinska Institutet har funnit att en stor del av nervcellerna i hippocampus (ett centrum i hjärnan som bland annat hanterar minnen och kunskaper) nybildas under livets gång. Hos vuxna människor bildas 700 nya nervceller i hippocampus varje dag, vilket motsvarar en årlig omsättning på 1,75 procent (med en blygsam nedgång under åldrandet).Mycket talar för att plasticitetetn i hjärnan ökar vid exposition för faktorer som stimulerar kreativitet, fantasi, lek och drömmar. Detta kan förklara kulturens positiva effekter på hälsa och välbefinnande.

Ur "Kulturhälsoboxen", Eva Bojner Horwitz
http://kulturstiftelsen.se/blog/projekt/kulturhalsa/

Utbud- och Inspirationsdagen

Den 27 april genomfördes Musik i Blekinges och BLBs årliga utbud- och inspirationsdag på Lokstallarna i Karlshamn. Ca 120 kulturombud från länets äldreomsorg, funktionsstödsomsorg, landstingets psykiatri och övriga intresserade deltog under dagen. 10 olika musikprogram som är tänkta att gå ut på turné i vård och omsorg under höst och vår, fick visa upp sig.

Anna Andersson från Blekinge kompetencentrum och Ann-Christin Bernhardsson, BLB berättade om det nya forskningsområdet "kultur och hälsa". Anna visade också den digitala kultur och hälsa utbildningen som BKC tagit fram och som passar inom all vård och omsorg. Läs mer här: http://ltblekinge.se/globalassets/forskning-och-utveckling/blekinge-kompetenscentrum/projekt/kultur-och-halsa/digital-utb_info_allmanheten.pdf

Ett pass under dagen handlade om att få inspiration från närliggande kommuner och verksamheter. Personal från Östralycke i Asarum berättade om hur de med icke-farmakologiska metoder t ex kulturverksamhet, drastiskt har fått ner medicinanvändningen hos de boende. Helena Wihlborg, seniorkonsulent i olofström berättade om hur hon arbetar med och arrangerar konstutställningar på kommunens äldreboenden.

 

Kulturfestivalen-Festival Spezial

 

 

 

Under två veckor i april pågick kulturfestivalen Festival Spezial runt om i Blekinge. Det erbjöds kulturaktiviteter för särskolor, särgymnasier, daglig verksamhet, gruppboenden m fl. Torsdagen den 14 april bjöds regionala och kommunala kulturverksamheter, kulturföreningar, kulturarbetare m fl in till en fortbildningsdag kring normer, attityder och tillgänglighet inom kulturverksamheter. Det blev en mycket bra eftermiddag och kväll som samlade 100 kulturverksamma deltagare. Dagen var på många sätt en ögonöppnare, där vi alla lärde oss att vi måste tänka igenom vilka normer det är som styr våra attityder. Iki Gonzalez Magnusson är grundare av kulturföreningen Utopias. Läs mer om deras arbete på www.utopias.se
Christine Bylund och Jonas Franksson är båda verksamma inom STIL-Stiftarna av Independent Living. Här finns det också mycket intressant att läsa www.stil.se

Erik & Elsa

Teater Allena, Lars Åkerlund, har producerat en berättarföreställning speciellt riktad till särskilt boende, demensavdelningar. Föreställningen ska spelas för en mindre publik och ska framföras i de boendes "hemmiljö", t ex avdelningens dagrum. Föreställningen ska främst vara till de som kan ha svårt att ta del av kultur i större samlingssalar där det ofta blir en större publik. Läs mer om föreställningen http://www.allena.se/erik-och-elsa/

Taskspelaren

Genom ett samarbete mellan Keski show, SV, BLB och kommunerna har trolleriföreställningen "Taskspelaren" kunnat besöka ett stort antal äldrverksamheter i Blekinge under våren.

Ann-Christin Bernhardsson
ann-christin.bernhardsson.lbf@folkbildning.net | 0455-30 51 44
Adress: Ronnebygatan 2, 371 32 Karlskrona | Telefon: 0455-30 51 40

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är har ett samarbete med oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter