Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Skärpta krav på kontroll av fordonsvågar

Nu gäller skärpta krav på kontroll och underhåll av fordonsvågar. Vågar som berörs är de som används för vägning av skogsråvara där vikten är ersättningsgrundande. Vågarna ska bland annat kontrolleras mer ofta och det måste ske med en viktstabil provkropp av känd vikt. Anvisningarna som VMK beslutade om i december finns att läsa på SDCs hemsida.

VMF Qbera tillsammans med vågägaren tar fram en rutin som säkerställer att de nya skärpta kraven efterlevs. Kontakta någon av våra MO-chefer för mer information.


Viktigt med korrekt vägning

Vägning måste ske på ett korrekt sätt. VMF Qbera arbetar aktivt tillsammans med vågägarna för att vägning bara ska kunna ske om bilen står korrekt på vågen. Lösningarna blir kundspecifika men ett exempel kan vara att installera fotoceller för att säkerställa att bilen står rätt på vågen innan vägning sker.

Förändrade mätningsinstruktioner

SDC-instruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer, massaved och trädbränslen har uppdaterats. Det är marginella förändringar och kommer att tillämpas från och med nu.

Aktuella förändringar är:

Sågtimmer

  • Om så avtalats får instruktionen tillämpas på andra barrträdslag än tall och gran.

Massaved

  • Inmätt sortiment, till exempel lövmassaved får fördelas på trädslag eller trädslagsgrupper.
  • Det är ett grundkrav att informera berörda vid misstanke om att leverans av importerad rundved innehåller gift eller radioaktivitet.
  • Stock får ej vara impregnerad, målad, bearbetad eller varaktigt använd för annat ändamål.
  • Begreppet "tillfredsställande färsk" struket.
  • Ingående trädslag för granmassaved har ändrats till att sitkagran får ingå om så är avtalat.
  • Minimilängd 270 cm för fallande längder gäller inom VMF Nord.

Trädbränsle

  • Krav avseende förorening av sten eller grus i bränsleved jämställs med motsvarande krav på massaved.

Anledningen till förändringen är att man i och med införandet av bildmätning sett behov av ytterligare harmonisering av SDC-instruktionerna med VMF-visa instruktioner.

Instruktionerna i sin helhet finns att läsa här >>

Meddela mailadress för avvikelserapportering

Från och med april kommer vi bara att göra företagsvisa mailutskick av avvikelserapporter (inklusive mätningsvägran). Detta gör vi för att kvalitetssäkra utskicken.

Mailadressen ska vara en generell "info" adress och mottagande företag ansvarar sedan själv för vidare distribution av avvikelserapporterna.

Meddela oss senast den 15 mars via foretagsmail@vmfqbera.se till vilken mailadress avvikelserapporten ska skickas.

Telefonkontakter påverkas inte av detta.

Support virkesredovisning

Behöver du hjälp med en rättning, korrigering eller makulering? Maila då till virkesredovisning@vmfqbera.se så kommer Eva Åkerman, Andreas Eriksson eller Niklas Johansson att hjälpa dig.


Ny design på kvalitetssystemet

För att göra det lättare att hitta cirkulär man är berörd av samt förenkla hanteringen av dem, har en ny struktur och design av kvalitetsystemet tagits fram. Under mars månad kommer uppdateringen att ske. Möjligheten att använda fritextsökning finns givetvis kvar.

Klicka här för att komma till vårt kvalitetssystem >>

SDC och VMF Qbera inbjuder till en halvdagarskonferens kring Leveransavisering den 16 mars i Skoghall och den 7 april i Falun.

Läs mer här >>


Välkommen att vara med på årets stämma! Den kommer att hållas den 10:e maj på Krusenbergs Herrgård. Inbjudan skickas ut separat.


Nu har över 300 personer gått någon av de utbildningar vi erbjuder via vår utbildningsplattform "Väx hos oss". Är det din tur nu? Klicka här för att komma till sidan >>


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos VMF Qbera eller för att du har har anmält dig intresserad. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.