Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 8, 4 mars 2016     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Ingvar Pettersson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 6.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.

 


MERA PAVILIONGER

Bilden visar tomten som ska hysa skolan

Skolorna räcker inte till!

I avvaktan på att man kan bygga den nya skolan som hittills har gått under benämningen Högstadieskolan, så måste man "tillfälligt" bygga en Paviliongskola för högstadiet på tomt som är Stadens bredvid tomten där Montessoriskolan ska byggas. Placeringen är korsningen  Gräddögatan/Klostervägen.

Man har därför ansökt om tillfälligt bygglov för 5 år.

Kringboende och Byalaget har i det senaste mötet talat om för Staden att detta ytterligare accentuerar trafikbelastningen på Sandövägen som nu måste få en permanent och kvalificerad lösning. 

Mera detaljer finns i bygglovansökan här.

 


MÖTESPLATS RIF

En runda på pingisbordet är aldrig fel.
Klicka för större bild

Stort intresse!!

Det är glädjande att konstatera att intresset att komma till "Mötesplats RIF" hela tiden ökar. Vi ser att det helt klart finns ett behov och allt eftersom det sprider sig bland ungdomarna så finner man vägen hit. Jonas Linde som är ansvarig för verksamheten gläder sig åt det stora intresset.


ÖVERSVÄMNINGEN - DAMMRENSNING

Grävmaskiner i fullt sving!

Övre dammen grävs nu ut!

Föra att göra plats för mera vatten vid störtregn, det s.k. femtioårs regnet så gräver man nu ut den övre dammen där under det gångna 15 åren har samlats massor med sediment. Schaktmassorna läggs upp vid sidan om dammen för att rinna av och sedan ska dessa fraktas till tippen i Helsingborg. Prover har tagits på vattnet och det är helt fritt från gifter.

Det är en grannlaga uppgift att utvidga vattenhållningskapaciteten, som är mycket viktig för att förhindra framtida översvämningar vilket ska säkra den krinliggande bebyggelsen mot vattenkatastrofer liknande den nu senast i vinter.

Vi tackar för ett snabbt och resolut handlande från Staden.

 


VI TRÄFFADE STADEN DEN 1 MARS

Ett axplock av våra diskussioner! Rom byggdes inte på en dag!

Som ni nog känner till så måste man vara utrustad med ett visst tålamod. Rydebäck är ju trots allt och med sina 6.000 innevånare bara en del av Helsingborgs Stad och konkurrerar om resurserna med andra delar av Staden. Utifrån vårt perspektiv tycker vi ju alltid att det verkar som att alla större investeringar alltid kommer i den norra delen av Staden och att vi i ytterområdena hela tiden måste kämpa opropotionerligt för relativt små insatser. Det är därför vi har dessa möten sedan 4 år tillbaka och hela tiden kan sätta Rydebäck på kartan och "ropa: Hej vi finns och vi utvecklas!"

Vi hade ett i vanlig ordning bra och konstruktivt möte och hade en genomgång av våra projekt som visar i Nyhetsbrevet varje vecka.

Lite  resultat!

1) Klotter.  Vi fick en grundlig genomgång av förfarandet och ansvaret för klottersanering i Staden av Petra Loven som är ansvarig. Den viktigaste kunskapen att ta till sig är att man måste ta reda på vem som äger den klottrade ytan och om det inte är Staden eller dess Bolag, så måste man rikta sig till den som äger denna för att få sanering till stånd.

2) Hundrastgård. Inga ekonomiska medel är tillgängliga under 2016 trots att vi sedan länge har stått i kö för en sådan rastgård. Vi beslöt därför att snarast möjligt träffa  Stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr för en uppvaktning och samtidigt "vässa" våra argument.

3) Kulturslinga/Motionsspår. Vi har sedan länge önskat att få komplettera med belysning på vissa delar av Kulturslingan så att den också ska kunna vara ett säkert Motionsspår även på den mörka årstiden. Inga beslut men vårt önskemål kvarstår.

4) Sötvattendusch vid Bryggan. Våra önskemål har nu hörsammats och en dusch kommer att finnas på plats till badsäsongen. Vi tackar!!

5) Blå Lekan!. Lekplatsen är planerad att upprustas under året i Augusti/September.

6) Säker gångtrafik till Landskronavägen kommer!! Man har utrett möjligheterna att på den norrra sidan av Ytterövägen göra en Gång- och Cykelväg från rondellen till över järnvägen. Det formella beslutet är inte taget ännu men  man meddelade att det ser ut att finnas en praktisk lösning.

7. Belysning på GC-vägen längs Fortunasterassen.  Byalaget har fått in önskemål från vandrare som utnyttjar CG-vägen för kvällpromenader och som är besvärade och otrygga med att vägen inte är belyst. Mot detta står att dom som bor i främsta linjen kan bli bländade av ljuset och besvärade av detta. Byalagets förslag var att se över om man trots detta inte kan få något svagt ledljus som inte är störande men som ändå bryter det kompakta mörkret. 

 


HELSINGBORGSHEMS NYBYGGE STÖTER PÅ PATRULL!!

Klicka för större bild
Klicka för större bild

Den kringboende sakägarna protesterar.

Detaljplanen säger 4-5 våningar, Helsingborgshem vill bygga 5 plus vind vilket blir 6 våningar i praktiken. Sakägarna har överklagat med lite olika argument emot detta och föreslagit en annan lösning med 5 våningar och vanlig taklutning med ca: 45 graders taklutning.

Byalaget som inte har något att säga till om efter det att detaljplanen är fastlagd, kan bara konstatera att det nu är oerhört viktigt att man ser över trafikflöde och situationen inom såväl som utom området på Sandövägen.

Man behöver inte vara särskild expert på trafik för att kunna se att det kommer att vara extremt belastat när trafiken från "höghusen" på morgnarna träffar barn och ungdomar få väg till skolorna. Huuu!  


NY OMRÅDESANSVARIG

Vi träffade Louse Nilsson!

Vid mötet den 1 mars med Stadsbyggnadsförvaltningen blev vi också presenterade för Landskapsarkitekten, Louse Nilsson som tar över som områdesansvarig, Drift och Underhåll den Södra delen av Helsingborg dit Rydebäck hör. Redan på torsdagen den 2 mars så besökte hon Rydebäck för att på ort och ställe se på förhållandena här och bilda sig en eger uppfattning om olika punkter som vi resonerar kring. bl.a. Centrumparkeringen.

Vi hälsar Louse välkommen som vår samtalspartner!


TIDNINGEN HALLÅ GÖR SPECIAL OM RYDEBÄCK

Rydebäck 50 år - Specialtidning

Snart firar Rydebäck 50 år och tidningen Hallå kommer den 9/3 att göra en ”specialtidning” där stort fokus är på Rydebäck. Porträtt, sportjobb, lokala jobb med mera kommer att vara med människor från Rydebäck. Till detta specialnummer erbjuder man lokala företag/verksamheter att annonsera tillsammans under vinjetten ”Välkommen till Rydebäck”. Man har givetvis tagit fram förmånliga annonspriser för detta tillfälle. 

På http://hallahelsingborg.se kan ni se våra pdf-tidningar!


Om det finns  företag/verksamheter i Rydebäck är intresserade av att vara med så är det fritt fram att kontakta Hallå. 


Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Den senaste tidens hantering av skolfrågorna visar på hur viktigt det är att vi har medlemmar med skolbarn som kan göra oss starkare inom skolområdet. Hör av er till oss!

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.


Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
20% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
20% rabatt på arbetskostnad i verkstaden
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på elavtal, ange kampanjkod ”byalaget”
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Apoteket
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Servicebutiken
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!Klicka för större bild


Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Vill du ändra din E-mail adress så klicka här.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.