Svårt att läsa nyhetsbrevet? Se det via webbläsaren

Senaste nytt från Varbergsortens Elkraft

Energinytt nr 1 2016

Snöklocka

Vi har nu kommit en bit in på 2016. Sportlovstider, vinteraktiviteter med allt vad det innebär. Januari var en kallare månad än vi haft på länge, vi får se hur februari slutar.

På Varbergsortens Elkraft händer det mycket under 2016. Ombyggnad och renovering av våra lokaler påbörjades i höstas och kommer färdigställas under våren. Under året kommer även ett nytt affärssystem sjösättas. 


Kallelse till distriktsmöte

Medlemmar i Varbergsortens Elkraft ekonomisk förening kallas till ordinarie distriktsmöte 2016, för val av fullmäktige i föreningen.

Distriktsmöte hålls var tredje år. Medlemmarna väljer då en fullmäktige för varje påbörjat 100-tal medlemmar i distriktet och två suppleanter per distrikt. Det finns fyra distrikt i föreningen och totalt skall 27 fullmäktige och 8 suppleanter väljas.

Distriktsmötet hålls tisdag den 1 mars kl 18.00 i Derome BK:s klubbhus, Dersbovallen, Bjurumsvägen 3.

Ärenden enligt stadgarna samt information.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till distriktsmötet!


Pågående Elnätsprojekt

Under våren fortsätter arbetet med att ersätta oisolerade luftledningar mot jordkabel.

Vädersäkringsprojekt som pågår eller kommer att påbörjas:

  • Torstorp-Grimeton-Kanåsen pågår, hela projektet beräknas klart sommaren 2017
  • Stämmet –Nordmossavägen –Bläshammar pågår, beräknas klart sommaren 2016
  • Horred-Helsjön, Horred –Kanåsen –Jonsjö -Sundholmen startar under våren 2016 och beräknas klart hösten 2017
  • Nytt bostadsområde Trönningenäs Inre, ca 45 nya tomter, byggnation startar våren 2016
Arbete pågår

Elkund i det smarta elsystemet

Du som elkund har en viktig roll i ett smart elsystem

Vi vill visa dig en film som förklarar elkundens viktiga roll i ett smart elsystem. Det smarta hemmet är en av flera viktiga komponenter för att möjliggöra ett smart elnät där mer förnybar elproduktion kan integrera

Länk till filmen: Elkund i det smarta elsystemet

Förändrad kvotplikt för elcertifikat

Samtliga kunder med avtal om fast elpris har fått en prishöjning med 1,6 öre/kWh från och med 2015-12-01.

Prishöjningen är kostnadsneutral för Varbergsortens Elförsäljning AB och orsakas av Riksdagens beslut om höjda kvotplikter för elcertifikat.

Läs mer på vår hemsida www.vbgelkraft.se.

COPYRIGHT © VARBERGSORTENS ELKRAFT EK. FÖR.    |     SYLLINGEVÄGEN 17     |    TEL:  0340 - 64 64 00

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här.