Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Jouanita Törnström

är Återhämtningskonsult inom psykiatri i psykisk (o)hälsa och utbildar genom föreläsning och kursledarskap med brukarperspektivet i fokus.


Talarförmedlingen med inriktning psykisk (o)hälsa

Psykepedia är en agentur med Sveriges ledande föreläsare inom psykisk (o)hälsa. Här hittar du föreläsare som bl.a talar utifrån erfarenhet av psykoser, depressioner, missbruk, emotionell instabil personlighetsstörning. Läs mer här.


Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter. Uppdragen styrs av FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer här.


Månadens Boktips

Klicka på boken och läs mer

Blivande läkare söker kunskap

För 4 år sedan startades ett samarbete mellan läkarprogrammet på Uppsala universitet, Hjärnkoll och TÖRNSTRÖMS Återhämtningskonsult inom psykiatri. Morgondagens läkare önskade kunskap om psykisk ohälsa ur ett brukarperspektiv. Gehöret från läkarkandidaterna var så positivt att samarbetet blev en del av läkarprogrammets utbildning. Idag har flera hundratals blivande läkare fått kunskap om vad det kan innebära att leva med diagnosen borderline, bemötande och återhämtning ur ett brukarperspektiv. Om föreläsningarna - Läs mer här

Jouanita frågar...

I våra nyhetsbrev tar vi en titt på olika föreningar, forum, organisationer och småföretag i vårt avlånga land som på olika sätt jobbar inom ämnet psykisk (o)hälsa. I januari månads nyhetsbrev mötte vi Projektledare Anja Kivimäki förSkolan som arena i Uppsala länI detta nyhetsbrev möter vi...

Gunilla JanssonAnhörig

 • Hur ser du som anhörig på dagens psykiatri?
  Jag önskar att personal och vi anhöriga ska ha ett bättre samarbete för patientens bästa. Som det är idag så känner man sig ganska ovälkommen. Det vore önskvärt att det inte bara blir "förvaring" på avdelningen utan att personalen tar aktiv del i patientens mående och strävar efter gott bemötande så att patienten känner sig trygg.
 • Vad önskar du av dagens psykiatri?
  Att patientens behov ska ligga i fokus. Telefonmottagningen måste förbättras, så att patienten får kontakt samma dag. Ta bort hyrläkarna för bättre kontinuitet.
 • Vad tänker du kring samhället utifrån ditt anhörigperspektiv? 
  Hjärnkolls attitydambassadörer tycker jag gör ett fantastiskt arbete.
  Det är också bra att det finns en lag om rättigheten att få stöd och avlastning vid behov genom kommunen. Anhörigcentrum i Uppsala som finns är bra. Det borde dock läggas lite mer fokus i stödet för oss anhöriga inom psykisk ohälsa t. ex nätverksgrupper för att få stöd och infomation. 
 • Fritt sagt om att vara anhörig i dagens psykiatri
  En idé som jag tycker är viktigt är att i läroplanen lägga in ämnet "Livskunskap" - som inkluderar fördjupning om välbefinnande, mående, empati, respekt, vänskap etc eftersom detta är en bra kunskap att ha med sig som vuxen oberoende av om man blir anhörig/närstående till någon med psykisk ohälsa eller inte.  

Anhörigas Riksförbund finns för dig som önskar stöd som anhörig.


Mindre tvång inom psykiatrin

Tvångsåtgärder som bältning och injektioner är vanligt inom psykiatrin. På avdelning 26 i Halmstad har tvångsåtgärderna mer än halverats. Receptet är mer närvaro med patienterna. Läs mer här.


Skolungdomar mår dåligt - elevhälsan räcker inte till

Skolkuratorn Annika Bjugger känner enorm frustration över att inte räcka till för eleverna på Eriksdalsskolan i Stockholm. Sveriges skolkuratorer larmar om att inte räcka till. Våra elever får inte tillräckligt med hjälp. Läs mer här.


TÖRNSTRÖM Återhämtningskonsult inom psykiatris nyhetsbrev erbjuder dig information inom psykisk (o)hälsa och erbjudande om företagets tjänster. Detta nyhetsbrev får du gärna vidarbefodra inom ditt nätverk.

Antal prenumeranter: 156

Nr:007, vecka 09 - 2016 

www.aterhamtningskonsult.se

info@aterhamtningskonsult.se

Du hittar oss även på FaceBook, LinkedIn och på Twitter

facebooklinkedintwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter