Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 40,  20 november 2015     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 4.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.


SANDÖVÄGEN

 Vi träffade Kommunalrådet Orsing!

Som vanligt är så bevakade vi Kommunfullmäktigemötet för att på ort och ställe träffa politikerna som är viktiga för oss. Vi talade därför med Christian Orsing, som är ordf. i Byggnadsnämnden med Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vi förstår att våra senaste Nyhetsbrev har skapat viss irritation, vilket vi beklagade. Syftet är absolut inte att skapa motsättningar utan endast att se till att de av många Rydebäcksbor och småbarnsföräldrar, upplevda problemen med att passera Sandövägen, kommer högt upp på dagordningen och att det inte "glöms" bort.

Den alltid trevlige Orsing förklarade att han gör vad han kan och att han inte har vare sig rätt till eller vill gå in och detaljstyra vad tjänstemännen ska göra eller inte göra vilket vi förstår väl och är något som vi alla måste acceptera. Vi vill inte ha "ministerstyre" i vårt land vare sig på kommunalt eller på riksplanet.

Efter en diskussion kom vi fram till att Byalaget ska arbeta tillsammans med ledningen för Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsmiljöavd. och Trafikavd. för att finna en snabb lösning som kan vara bättre belysning och tydligare skyltning. Det kan också bli tal om att sätta ut "blomsterlådor" för att få ner hastigheterna.

För en långsiktig lösning (som kan kosta många miljoner kr)så kommer man att utreda olika alternativ så att vi blir säkra på att det blir "rätt" denna gång. Detta arbete påbörjas i början av 2016 för att kunna implementeras under 2017.

Vi enades också om att ansvaret för att trafiken flyter säkert och hänsynsfullt, ligger på trafikanterna i Rydebäck och ingen annan. På Sandövägen gäller 40 km/tim och övergångsställen ska respekteras.

Allmänt gäller, att vid tiden på mornarna och eftermiddagar när barn färdas till eller ifrån skolan, maximal uppmärksamhet och försiktighet. Barn kan vara oberäkneliga och ingen vill väl ha en olycka på sitt samvete

 

 


MÖTE MED SKOL OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Det går framåt!

Denna veckan hade vi ett sedan länge inplanerat möte med ledningen för Skol och Fritidsförvaltningen, för att få en statusrapport på läget för "våra" viktiga projekt, Skolan och Sporthall.

Skolan. Som läget är just nu så är detaljplanen för Högstadieskolan klar och om allt går igenom utan överklagande så kan skolan stå klar under 2018!

Detta betyder dock att man kommer att ha ett underskott av skollokaler innan dess att skolan står färdig, med nuvarande befolkningsutveckling och byggnation. 

Man planerar därför, om nödvändigt, att bygga en tillfällig skola med paviljonger på en tomt planerad för Dagis på området öster om Sandövägen.

Sporthall. Man gav oss detaljer om den hall som nu ska uppföras i Ödåkra och som kommer att stå som förebild även om det inte blir en direkt kopia. Det blir som tidigare sagts en fullmåttshall om 20x40m och med plats för ca: 150 åskådare. Det blir många omklädningsrum som uppfyller alla moderna krav. Hallen kommer att ha förvaringsutyrymmen under läktarna för redskap, bollar och annat. Idrottslärarna får sina utrymmen.

Fritid. Man talade om ett utvidgat samarbete med Rydebäcks IF och ett eventuellt utnyttjande av de klubblokaler som finns som en mötesplats för ungdom.

Vi tackade för ett bra möte med många intressanta nyheter.


BYAGRANEN PÅ PLATS!

Granen färdig med belysning.

Granen har ju varit en av de symbolfrågorna för Rydebäcksborna som vi har arbetat med och är därför glada att leverera denna "nyhet" igen detta året. En gran som förgyller vintermörkret för oss.

Vi tackar Staden för detta!!

 


SNART BENSIN OCH DIESEL I PUMPARNA!

Nu är det fråga om dagar innan man kan börja tanka igen!

Nu närmar sig det långa saneringsarbetet sitt slut och nu återstår att brandmyndigheten ska slutbesiktiga!

Byalaghet har talat med mackägarna och dom är nu optimistiska om att komma igång senast under nästa vecka. Som tidigare skrivits om så är allt klart när skylten med Gulf och priserna tänds.

Man hoppas ju att alla gamla trogna kunder kommer tillbaka till en fräsch mack som har nya och snabba pumpar att tanka med och inte minst viktigt så har man byggt om inne och fått en ny och lättöverskådlig layout i butiken.

Byalaget önskar lycka till!!

 

 


I SNÄVASTE LAGET FÖR VARUBILARNA!

Vår fotograf råkade se på när en leverans kom.

Av en tillfällighet så såg vi hur varubilen var tvungen att köra till vänster om refugen för att komma in på Frösögatan. Vi hoppas att det blir åtgärdat innan allt är färdigt. Alla butiker och inte minst Hemköp behöver ju dagliga leveranser. Alternativet finns ju att svänga in vid Färingsögatan och sen ner genom Rydebäcks Statikonsgata. Kanske är det så det är tänkt.

Vi försöker att ta reda på fakta.


UTEMILJÖN VID VINDÖGATANS FÖRSKOLA FÖRBÄTTRAS!

Vi ställde frågan om vad som pågår på Vindögatans Förskola.

Svaret kom snabbt!

"Vi fräschar upp utemiljön för barnen med diverse olika åtgärder som barnen /pedagoger har varit med att tagit fram".

 Det tackar vi för!


JULMARKNAD

Hög tid att anmäla sig till Julmarknaden!

Vill du eller din förening vara med på Julmarknaden den 5 december på Krokahus så ska du anmäla ditt/ert intresse nu till jul@rydebacksbyalag.se.

Vi behöver också några starka karlar eller kvinnor för den delen att resa tält som ska husera alla deltagarna i marknaden den dagen. Anmälan sker likaledes till jul@rydebacksbyalag.se


SKAMFLÄCKEN RADERAD!!

Många års elände är nu borta!

Under många år låg den norra delen av Centrumparkeringen utan åtgärd efter det att PEAB tog ner sin etablering av bodar.

Vi tackar Staden för att det har blivit så fint!!


Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Den senaste tidens hantering av skolfrågorna visar på hur viktigt det är att vi har medlemmar med skolbarn som kan göra oss starkare inom skolområdet. Hör av er till oss!

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.


Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
20% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
Herrgårdsklippet 10% rabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på elavtal, ange kampanjkod ”byalaget”
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Öppet som vanligt
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Apoteket
Servicebutiken
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!
Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2015

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Vill du ändra din E-mail adress så klicka här.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.