Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Jämställts nyhetsbrev

Hej!  Vi glädjer oss åt att det webbaserade metodmaterialet "HBTQ normer och makt" äntligen finns tillgängligt och att en födande man nu kan registreras som barnets far av skatteverket! Däremot är det inte lika roligt att det inte har hänt något alls gällande representationen i media de senaste 15 åren eller att det är en sådan stor skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller skolresultat och psykisk hälsa. Men vi fortsätter jobba och har fortfarande som syfte att vara med att göra denna värld till en bättre plats


HBTQ normer och makt! - nytt material!

Vi på Jämställt har tillsammans med Forum för levande historia tagit fram ett metodmaterial för högstadiet om HBTQ, normer och makt! Materialet är webbaserat och handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du några av de personer som kämpat för respekt och alla människors lika värde och rättigheter. Vi är väldigt stolta över detta material och hoppas att ni kommer att få mycket användning av det ute i skolorna! Här är materialet!


Samarbetet med många skolor

Under hösten har vi dragit igång sju stycken stora ettårsprojekt tillsammans med skolor i Stockholm stad. Kommunen gav i våras grundskolor möjligheten att söka pengar för arbete med normkritik och HBTQ-frågor. Samarbetet med skolorna innebär föreläsningar, handledningar och en handbok i hur det normmedvetna arbetet kan leva vidare på skolan. Genom att samtidigt arbeta med så många skolor så kommer deltagarnas erfarenheter och kunskaper kunna spridas mellan skolorna. Vi tror och hoppas att detta kommer att generera många fler praktiska metoder i hur det går att skapa en inkluderande skola! Ett exempel är att  flera skolor i vårt samarbete har uppmärksammat en rasistisk karta när de under ett pass fick gå ut och undersöka miljön på skolan. Finns denna karta på fler ställen?


Äntligen så erkänns pappor som barnafödare av Skatteverket!

Äntligen så kommer Skatteverket att ändra i sina register så att det blir en korrekt benämning på föräldraskapet. En man hade av Skatteverket blivit registrerad som sitt barns mor, trots att han hade manligt juridiskt kön när han födde barnet. Läs mer!


Skev representation i media

Mindre än 30 procent av de som medverkar i svenska nyhetsartiklar är kvinnor, och ungefär 9% har utomnordisk bakgrund. Det visar Rättviseförmedlingens rapport Rättvisaren. Bra att använda i klassrummet när ni ska diskutera media! Läs mer


Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa

En ny rapport visar det vi redan visste. Men ack så viktigt att det forskars kring barn och ungdomars vardag. Vi måste fortsätta att jobba mot begränsande normer i skolorna! Läs mer!


Söka pengar hos kommunen?

Hösten är helt fullbokad  och vi har redan många inbokade utbildningar till våren 2016. Det är hög tid att boka in oss om ni vill ha med oss under våren 2016. Kolla upp om din kommun eller ditt landsting har vikt pengar för att arbeta med jämställdhet och normkritik. Det finns ofta pengar att söka! Läs mer om våra utbildningar!


Pengar till UNHCR

Vi har precis som de allra flesta blivit oerhört berörda av den situation som många människor på flykt befinner sig i och vi såg vår chans att dra vårt strå till stacken. Vi bestämde oss för att skänka hela arvodet för föreläsningen på Sprintgymnasiet till FNs flyktingorgan UNHCR.  


Följ oss på sociala medier!


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Unsubscribe: Vill du avsluta din prenumeration, skicka ett tomt mejl till: nyhetsbrev-unsubscribe@jamstallt.seså plockas den adressen bort automatiskt.