Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 34,  9 oktober 2015     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 4.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.


ORO FÖR HEABÄCKEN

Är vassen egentligen ett hinder för fisken?

Det är många naturintresserade Rydebäcksbor som oroar sig för hur fisken ska ta sig in ifrån Öresund till de lekplatser som Heabäcken består med. Som man kan konstatera så växer det rejält med vass på sina ställen och det ser för oss oinvigda som oöverstigliga hinder. Vi hade samma fråga uppe för ett år sedan och då tog Fotografen Anders Friberg Rydebäck, de här bilderna på lekande havsöring så den gången gick det i alla fall. Sen dess har bäcken rensats och det har igen växt till vass i stor mängd så vi ställde frågan till Stadsbyggnadsförvaltningen som svara så här. 

 

Lekande öring i Heabäcken 2014. Fiskarna är ca: 30 -70 cm långa. Foto Anders Friberg

Linda Hellberg på Stadsbyggnadsförvaltningen svarar:

Till att börja med så blir jag väldigt glad över att vi har så många natur- och vattenvänner i Rydebäck.

Öringpopulationen och öringens förutsättningar i Rydebäcken och Heabäcken undersökte vi noggrant förra året och vi vet mer om statusen för öringen nu än vad vi gjort under många år. Detta mycket tack vare att flera rydebäcksbor lyft frågan. Jag bifogar el-fiskeundersökningen och inventeringen som våra fiskevårdskonsulter Anders Eklöv och Fredrik Lundblad gjort på uppdrag av staden.

 Den lekinventering som gjordes förra året visar att samtliga område lämpliga för lek nyttjas av öringen. Dessa fallsträckor är från grundvattenkällan och upp till skolan, det är detta parti av bäcken som faller och har rätt förutsättningar för öringlek. Det är fina strömvattenbiotoper som innehåller varierad stenbotten, detta gör att lekbottnarna får ett naturlikt utseende och funktion. Fallet och därmed vattnets hastighet i dessa strömpartier gör att de inte slammar igen. Nedströms fallsträckan finns mer långsamflytande sedimentationsbottnar där andra växter och djur trivs, här finns inte potential för öringlek.

 Min och fiskevårdskonsulternas uppfattning är att lekvandringen inte är hotad av den vegetation som finns i bäcken. Havsöringen vandrar på högvatten och vandrar förbi vassträckor, de är anpassade till att klara detta genom årtusenden av evolution. Elfiskena visar på mycket höga tätheter av öringyngel, sk nollor, så det leker tillräckligt många individer för att fylla bäcken med avkomma.

 Vad som mer kan sägas om vegetationen är att i de skuggiga partierna växer det inte vass, det blir tydligt om man kikar in i den vackra trädridån som ligger strax öster om beteshagen där våtmarken utvidgats. En långsiktig strategi för att få mindre vass är därför att försöka skugga vattenytan. Förra året planterade vi ett tiotal alar på den nedre sträckan av Heabäcken. Tyvärr är det inte helt konfliktfritt, flera boende har hört av sig och tycker att deras havsutsikt störs. Möjligen finns det anledning att titta på om denna åtgärd går att utföra på flera platser.

 Nu under hösten, inför uppvandringen kommer vi att se över fiskvägarna så att det inte finns några hinder för öringen att ta sig till sina lekområden. Konsulten som utför detta är Fredrik Lundblad, Naturentreprenad Syd.

 Tack för engagemanget!

 Byalaget tackar för det snabba och grundliga svaret.

Länk till fiskerapport här.


TRAFIKEN FORTSÄTTER ATT VARA "TALK OF THE TOWN"!

De röda prickarna visar särskilt farliga ställen med barn mornar och eftermiddagar

Massor med reaktioner från Rydebäcksborna.

Rydebäcksborna är i sanning upprörda över hur bilisterna uppför sig särskilt på mornarna när man har bråttom till jobbet och samtidigt ska lämna av barnen på skolan eller dagis.

Tyvärr framgår det som en röd tråd i detta att bilisterna själva som i många fall har barn i bilen och är således själva en del av problemet. Enligt trafikforskare så är detta en mycket vanlig företeelse på senare år då det blivit allt vanligare att skjutsa barnen till skolan, något som för 20 år sedan var ganska ovanligt för då gick eller cyklade barnen till skolan och då uppstod inte problemen som vi idag har med stressade bilister.

Rydebäcks Byalag uppmanar därför återigen alla ansvarsmedvetna Rydebäcksbor att dels tala med sina barn om trafikfarorna och med sig själva om att förbättra sitt trafikbeteende och hålla hastighetsbegränsningar som är påbjudna.

Byalaget uppmanar också föräldrar och lärare att se till:

# att barnen cyklar eller går till skolan.

# att barnen har ordentligt med reflexer på sig nu när den mörka och fuktiga årstiden återkommer.

# cyklarna har fungerande belysning bak och fram.

# att man stiger upp 5 minuter tidigare så att man har tid att hålla gällande hastighetsbegränsningar.

Med god vilja så ska vi nog få det till att fungera och undvika olyckor!!


NAMNINSAMLING FÖR ÅTGÄRDER

Stöd vårt arbete med ditt namn!

Vi måste visa att vi menar allvar med trafiksäkerheten här i Rydebäck och på Sandövägen, som saknar gångtunnlar, i synnerhet. Vi startar därför en namninsamlig på vår Facebook sida, Rydebäcks Byalag eller om du vill med ett E-mail till info@rydebacksbyalag.se. Vi kommer också att lägga ut listor att teckna sig på Hemköp, Biblioteket, Församlingshemmet och på flera ställen i Rydebäck.

Gör en insats för en bättre trafikmiljö!! 


STADEN SLARVAR MED BESKÄRNING - SVARET KOM SNABBT!

Oj, var tog bollen vägen!!

Vi fick direkt besked från Staden.

Buskar och träd, kring fotbollsplan i Sturkögatans förlängning, läggs in för en mera omfattande beskärning och upprensning i vinter  låter när det ur växtsynpunkt är lämpligt att såga och klippa!

Vi tackar för detta löftet som vi hoppas att alla fotbollstjejer och killar ska uppskatta och att de kringboende får en bättre miljö med mera ljus.


MERA BYGGE!

Det pågår markberedning för flerbostadshus!

Vi fick frågan från boende vid Rydebäcks Stationsgata om vad som pågår  vid Svartögatan.

Hejsan bor på Rydebäcks stationsgata 15
På baksidan av vårt hus mot Svartögatan har man i dag börjat gräva.
Någon som vet vad som skall bli på dessa 2 gräsplättar?
Tacksam för svar om min nya utsikt från balkongen
Mvh Carita Nyholm

Vi fick snabbt svar från Stadsbyggnadsförvaltningen.

Det skall byggas 2 flerbostadshus på fastigheten Duvskär 1.

Det är Midroc som är sökande . 

Vid fler frågor kontakta Anders Olsson  0706-236484.

 


BILPOOLEN

Poolbilen är på plats!

Man har nu meddelat oss att bilen som ska stå till vår disposition är nu på plats i Rydebäck Centrum och kan bokas via www.sunfleet.com. Den har tilldelats en fast parkeringsplats på Centrumparkeringen vid HEMKÖP som förvaltas av Samf. Arholma1 vid Rydebäcks Centrum. 

 


Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Den senaste tidens hantering av skolfrågorna visar på hur viktigt det är att vi har medlemmar med skolbarn som kan göra oss starkare inom skolområdet. Hör av er till oss!

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.


Klicka för större bild

NÄRA TILL NATUREN

Vinbergsnäcka i Herrgårdsdungen. Ganska unika - Kicka för större bild
Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
20% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
Herrgårdsklippet 10% rabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på elavtal, ange kampanjkod ”byalaget”
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Öppet som vanligt
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Apoteket
Servicebutiken
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!
Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2015

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.