Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 8 september 2015

Vårt projekt Kunskapsnätet är beviljat!

Personskadeförbundet RTP har nyligen beviljats projektet Kunskapsnätet. Projektet är ett samarbetsprojekt med Hjärnkraft och har flera systerorganisationer samt yrkesorganisationer som samarbetspartners. Projektet är treårigt och finansieras av Arvsfonden. Projektet syftar till att bygga upp ett brukarstyrt digitalt nätverk som är öppet för alla som är intresserad av frågor som berör Personskadeförbundet RTPs medlemsgrupper. Kunskapsnätet ska öka och utveckla informations- och kommunikationsflödet inom och utanför vår organisation. Kunskapsnätet ska också stötta kontaktpersoner och lokalföreningar i Personskadeförbundet RTP och bidra till ett mer framgångsrikt påverkansarbete.

Projektet kommer att starta under hösten och information om projektet kommer att ske löpande. Är du intresserad av mer information redan nu så kontakta projektledaren, Gunilla Åhrén: gunilla.ahren@rtp.se eller 08-62 92 795.MediGrip – en App om forskning på ryggmärgsskador

Genom appen MediGrip kan personer som är intresserade av ryggmärgsskadeforskning hålla sig uppdaterade med de senaste rönen. Appen finns nedladdningsbar för IPhone och Android.

Man kan också läsa nyheterna på www.medigrip.org.

_____________________________________________________________

Dom kan ge nya vägar att överklaga p-tillstånd

En dom från kammarrätten kan ge nya möjligheter att överklaga beslut om parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättningar. Nu ska frågan avgöras i högsta instans.

Strider svensk trafiklagstiftning mot de mänskliga rättigheterna? Den frågan ska Högsta förvaltningsdomstolen ta ställning till i ett fall som kan ge nya möjligheter att överklaga parkeringstillstånd.

Läs artikel från Funktionshinderspolitik här:

_____________________________________________________________

Möte på Näringsdepartementet om det rådande fusket med parkeringstillstånd

I förra veckan deltog Pelle Kölhed och Mikael Klein som representanter från Handikappförbunden på ett möte på Näringsdepartementet för att diskutera det fusk och missbruk av parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder som råder. Representanter från Lika Unika, SKL, Transportstyrelsen och Sveriges Parkeringsvakter deltog också på mötet. Närvarande ministrar var Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister samt Anna Johansson, infrastrukturminister. Avsikten med mötet som Näringsdepartementet bjudit in till var att man nu vill gå till botten med fusket.

Handikappförbunden välkomnar regeringens initiativ att komma tillrätta med fusk och oegentligheter. I samband med mötet lämnade Handikappförbunden över en skrivelse med några centrala synpunkter samt konkreta förslag på hur kriminalitet och fusk kan motarbetas. Handikappförbunden kommer att arbeta vidare med frågan, bland annat genom att uppvakta Åsa Regnér.

Skrivelse Handikappförbunden angående P-tillstånd

___________________________________________________________


Hjärnskadeforum 2016

Personskadeförbundet RTP och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft driver sedan våren 2015 ett av Arvsfonden finansierat treårigt projekt som syftar till att personer med traumatisk hjärnskada ska få tillgång till långsiktig, individanpassad rehabilitering, stöd och service som förbättrar möjligheterna till god livskvalitet, arbete/sysselsättning, att delta i samhällslivet och att kunna leva som andra medborgare.

Som en del av projektet arrangeras nu en uppföljning till det Hjärnskadeforum som hölls 2013. Konferensen kommer att äga rum på ABF-huset i Stockholm den 15 januari. Under dagen presenterar forskare och kliniker nuläget för rehabilitering av personer med traumatisk hjärnskada. Programmet kommer att skickas ut i oktober 2015.

Läs mer om Hjärnskadeforum 2016

____________________________________________________________

"Regeringen stryper den personliga assistansen"

 

Nu har regeringen presenterat sin höstbudget. Vi, personer med normbrytande funktionalitet, är tydliga förlorare. Budgeten gör att regeringsförklaringens försäkran om vår delaktighet i samhället framstår som tomma ord, skriver 13 förbund, däribland Personskadeförbundet RTP i en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs artikeln från Dagens Samhälle här:

_____________________________________________________________

Handikappförbunden kommenterat höstbudgeten:  Delaktighet är en lönsam investering

Regeringen gör i budgeten stora satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande utan att med ett ord nämna behovet av att utforma samhället utifrån människors olikheter. Detta trots att Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och därmed en universellt utformad samhällsplanering.

”Om man lyckas bygga infrastruktur och bostäder utifrån människors olikheter, så blir de långsiktigt hållbara”, säger Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden. ”Att rätta till i efterhand blir både dyrt och svårt.”

Läs pressmeddelande från Handikappförbunden här:

_____________________________________________________________

Olika villkor slår mot personer med funktionsnedsättning

I Sverige har knappt 20 000 personer med funktionsnedsättning personlig assistans. En ny kartläggning visar att kommunernas olika riktlinjer skapar ojämlika villkor. Beroende på var man bor skiljer både ersättningsnivåer och möjlighet att få assistans vid arbete, studier, fritidsaktiviteter och städning.

Läs om kartläggningen på Socialstyrelsens hemsida:

_____________________________________________________________

Fyra procent av landets myndigheter fullt tillgängliga

Nio av 257 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Ingen av landets museer, domstolar eller länsstyrelser lever upp till kriterierna. I en förordning slår regeringen fast att alla statliga myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Läs pressmeddelande från Myndigheten för delaktighet här:

______________________________________________________

Få döms för fusk med p-tillstånd

Trots det omfattande fusket med bland annat falska parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder är det ytterst sällan någon fälls i domstol. Det visar en granskning som SVT Nyheter gjort.

I förra veckan kunde SVT Nyheter visa att fusket med parkeringstillstånd för parkering är mycket omfattande. SVT:s sammanställning av uppgifter från Sveriges tre största kommuner visar att det för tillfället sannolikt finns ett tusental falska utländska tillstånd i omlopp.

Läs artikel från SVT Nyheter:

_____________________________________________________________

Anslaget för bilstöd förväntas ta slut före årsskiftet

Försäkringskassan har tidigare informerat om att anslaget för bilstöd riskerar att ta slut innan årsskiftet.  Budgetanslaget för bilstöd 2015 är 267 000 000 kronor, och Försäkringskassan räknar fortfarande med att anslagsbelastningen för 2015 blir 328 000 000 kronor. Den 14 augusti 2015 fanns ca 80 000 000 kronor kvar av anslaget, anslaget beräknas ta slut under oktober månad. Försäkringskassan har en dialog med Socialdepartementet angående utökat anslag.

Försäkringskassan kommer att gå ut med ett brev till kunder med pågående bilstödsärenden där vi informerar om att anslaget riskerar att ta slut och Försäkringskassans rutiner om anslaget tar slut. I nya beslut om bilstöd informeras kunden om att anslaget kan ta slut och uppmanas kontakta sin handläggare innan de ingår avtal eller köp.

På Försäkringskassans hemsida publiceras information för att kunna följa anslagsförbrukningen. Ansökningar om bilstöd kommer att handläggas i vanlig ordning, men bidrag kan inte betalas ut förrän nytt anslag finns tillgängligt.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida:

____________________________________________________________

Viktig grupp utelämnas i Socialförsäkringsutredningen

Handikappförbunden menar att Socialförsäkringarnas syfte måste vara att trygga försörjningen på en god nivå även för de människor i vårt samhälle som aldrig kommer att kunna arbeta. Därför är Handikappförbunden mycket kritiska till att en stor grupp människor faktiskt utelämnas i utredningens förslag.

Läs pressmeddelande från Handikappförbunden här:

_____________________________________________________________

Kongress den 7-8 november 2015

Alla inkomna motioner har nu bekräftats till motionärerna. Kongresshandlingar kommer att skickas till lokalföreningens valda ombud. Handlingar skickas också för kännedom till lokalföreningens postmottagare.

Alla kongresshandlingar kommer även att finnas tillgängliga i Personskadeförbundet RTPs Internwebb.

____________________________________________________________

Höjda anslag till Samhall är inte lösningen

Regeringens satsar fel. Höjda anslag till lönebidrag och Samhall är inte lösningen. Stödinsatserna måste reformeras, skriver företrädare för Handikappförbunden i en debattartikel i Dagens Arena.

Regeringen satsar i budgetpropositionen på höjda anslag för lönebidrag och Samhall, för att fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb. Det är en lovvärd ambition men satsningen kommer att få begränsad effekt. Stödinsatserna behöver reformeras. Det räcker inte att anslagen höjs.

Läs debattartikeln här:

____________________________________________________________

2015 års forskningsbidrag

Personskadeförbundet RTP, stöder forskning och utveckling genom ekonomiskt stöd till forskare och andra aktörer som sysslar med utveckling och som är verksamma inom förbundets intresseområden. Vi beviljade i år cirka 840 000 kronor till forskning och utvecklingsprojekt som är relevanta för medlemmarna. I år har Personskadeförbundet RTPs forskningsdelegation beviljat bidrag till följande forskningsprojekt:

Kirurgisk rekonstruktion av den tetraplegiska individens armbågs-sträckarfunktion - en jämförelse av två metoder
Jan Friden, Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter, CARE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Behandling med käk-nackträning vid posttraumatisk nacksmärta
SMIL - SensoMotorisk Integration Lund
Birgitta Häggman Henrikson, Orofacial smärta och käkfunktion, Malmö Högskola, Malmö

Lär dig leva med smärta - Utvärdering av en utbildning om smärta och smärthanteringsstrategier
Cecilia Norrbrink, Inst. för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Läs mer om forskningsprojekten här:

 

 

 

 

 

I det här numret.

Vårt projekt Kunskapsnätet är beviljat!

MediGrip – en App om forskning på ryggmärgsskador

Dom kan ge nya vägar att överklaga p-tillstånd

Möte på Näringsdepartementet om det rådande fusket med parkeringstillstånd

Hjärnskadeforum 2016

"Regeringen stryper den personliga assistansen"

Handikappförbunden kommenterat höstbudgeten:  Delaktighet är en lönsam investering

Olika villkor slår mot personer med funktionsnedsättning

Fyra procent av landets myndigheter fullt tillgängliga

Få döms för fusk med p-tillstånd

Anslaget för bilstöd förväntas ta slut före årsskiftet

Viktig grupp utelämnas i Socialförsäkringsutredningen

Kongress den 7-8 november 2015

Höjda anslag till Samhall är inte lösningen

2015 års forskningsbidrag

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...