Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Jouanita Törnström

är Återhämtningskonsult inom psykiatri i psykisk (o)hälsa med egen erfarenhet och utbildar genom föreläsning och kursledarskap med brukarperspektivet i fokus.

Första Hjälpen till psykisk hälsa i Nynäshamn

Den 21 september startade vi kursen Första Hjälpen till psykisk hälsa i Nynäshamn. Cirka 20 entusiastiska blivande Första Hjälpare intog dagen med stort intresse och nyfikenhet. Uppdraget genomförs i samarbete med RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Läs mer om våra kurser i Första Hjälpen till psykisk hälsa.


Samarbetspartners

Torsdagen den 24 september innebar för företaget ett möte med Studieförbundet Vuxenskolan i Gävle där tankarna gick varma kring hur ett samarbete kring kurserna i Första Hjälpen till psykisk hälsa i Gävleborg ska komma att se ut med start 2016. Kurser/cirklar planerades in i Gävle som i Hudiksvall. Datum för dessa uppdrag hittar ni här.


Månadens Boktips

Klicka på boken och läs mer

SIP-ur ett brukarperspektiv

SIP (Samordnad Individuell Plan) ur ett brukarperspektiv är en workshop som i första hand riktar sig till dig som får stöd och hjälp från kommun och landsting och till anhöriga/närstående. Naturligtvis får även personal ta del av våra workshops. Syftet med SIP är att öka individens delaktighet och inflytande i sin egen vård och behandling samt säkerhetsställa verksamheternas samverkan runt den enskilda individen. En lag som tillkom 2010.

Läs mer om SIP-ur ett brukarperspektiv.  


Skolan som Arena

När jag var 17-år och själv gick i gymnasiet började jag må psykiskt dåligt på olika sätt. Psykisk ohälsa sjunker idag tyvärr ner i åldrarna. Det finns forskning som visa att återhämtning från psykisk ohälsa har större förutsättninar om upptäckt görs tidigt och att resurser sätts in på tidigt stadium. Därför kändes det för mig naturligt att finnas med i detta projekt Skolan som arena i Uppsala som föreläsare och utifrån perspektivet som (H)järnkolls attitydambassdör.

"Skolan som arena är ett utvecklingsprojekt för tidiga insatser för barn som behöver stöd. Projektet omfattar 20 pilotskolor i Enköping och Älvkarleby kommuner. Projektet är ett samarbete mellan Landstinget i Uppsala län, kommunerna och brukarföreningarna Attention Uppsala, Enköping och Älvkarleby, föreningen Hjärnkoll och nätverket NSPH. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden". 

Läs mer om skolan som arena.


Föreningen MIND

Föreningen i MIND är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöjer människor i kris. Föreningen har dels en självmordsupplysning, en föräldratelefon och en äldretelefon. Vill du hjälpa de som mår psykiskt dålig. Vill du bli volontär hos MIND?

Läs mer om föreningen MIND.


TÖRNSTRÖM Återhämtningskonsult inom psykiatris nyhetsbrev erbjuder dig information inom psykisk (o)hälsa och ger dig information om företagets tjänster.

Antal prenumeranter: 166

Nr:002, vecka 38 - 2015 

www.aterhamtningskonsult.se

info@aterhamtningskonsult.se

Du hittar oss även på FaceBook, LinkedIn och på Twitter

facebooklinkedintwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter