Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 31, 18 september 2015     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 4.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.


FRAMTIDSPLANERING

Utspel från Fortuna FF 

Fotbollsplaner tar ju stora markytor i anspråk och nuvarande lösningar är inte "framtidssäkra" för en snabbt expanderande fotbollsförening som Fortuna FF i Rydebäck.Bl.a. avsaknandet av ordentliga omklädningsrum och toaletter gör det minst sagt besvärligt att driva verksamheten på ett modernt och bra sätt. Man har därför skickat runt en skrivelse till alla i staden som vi ställer oss bakom.

"Översänder här Fortuna FF inlägg i den pågående planerings- och utvecklingsprocessen för Rydebäck. 

 Fortuna FF är en förening under stark utveckling och som de senaste 2 åren ökat sin verksamhet från ca 500 till idag ca 750 aktiva medlemmar. Vi bedömer bl.a. med anledning av den demografiska utvecklingen samt generationsskifte och nybyggnationer i Rydebäck, att denna ökning kommer fortgå, där prognosen är att vi kommer vara runt 1000 aktiva inom 3 år.

 Vi har under de senaste 3 åren haft ett bra samarbete och diskussioner med Helsingborgs stad – Fritid om denna utveckling, där vi förstått att tankar finns om att anlägga ytterligare en fotbollsplan i anslutning till dagens konstgräsplan vid Månsgård. Denna lösning ser vi inte som långsiktigt hållbar. Vi riskerar att bygga fast oss i en situation som inte motsvarar de behov som idrotten och fotbollen kommer ha inom ett par år. 

Till detta tillkommer frågor som en ansträngd infrastrukturell situation där parkeringsbehov och fotbollens störningar på angränsade bostäder, där belysning, studsande bollar på bilar och fastigheter samt offentlig urinering är svåra att lösa. 

Vi vill – tillsammans med staden – hitta en mer långsiktig lösning.

 Vi förstår nu att staden/stadsbyggnadsförvaltningen avser ta ett helhetsgrepp för att lösa fotbollens, skolans och samhällets behov i Rydebäck. Vi har förstått att mark för bl.a. skola och idrottshall är svårt att hitta i anslutning till Rydebäcks centrum. Skulle vi flytta dagens fotbollsplaner från centrum och avstå från den planerade, i anslutning till Månsgård och finna en alternativ plats för dessa, så borde rimligen mark frigöras i anslutning till Rydebäcks Centrum som kan användas till mer angelägna ändamål och således finna en lösning som “alla” tjänar på.

 Vi vill med dessa rader göra er uppmärksamma på hur vi resonerar och anhålla om en inbjudan till de kommande diskussionerna som stadsbyggnadsförvaltningen aviserat.

 Med vänlig hälsning

 Håkan Börnesjö

Fortuna FF

www.fortunaff.se


RYDEBÄCKS HERRGÅRD

Det går framåt!!

Rydebäcks Herrgårds södra länga byggs ju som nog alla vet om till hotel med 34 rum och nu har man efter stora strukturella reparationer av stommen kommit till det yttre. Man har nu på båda sidorna byggt kupor för varje hotelrum och påbörjat täckningen av taket. Där har man först bytt ut det gamla "Eternit"-taket och sedan lagt nytt underlag och papp. Nu lägger man på tegelpannor. Det ska enligt uppgift läggas 25.000 pannor på byggnaden innan allt är klart. När hotellet kommer att står färdigt kan man inte säga f.n.


GALLERI RYDEBÄCK

Konstgalleriet kommer att upphöra!

Galleri Rydebäck som drivs av Föreningen Tegelbrukets Vänner har beslutat att upphöra med verksamheten några år efter det att man startade. Man var ju länge en del av Rydebäcks Byalag och som skildes ut för ett antal år sedan för att renodla verksamheterna på var sitt håll. Samtidigt bildades också Rydebäcks Museiförening som tog hand om Museiverksamheten. När inte Museiverksamheten kunde klara kostnaderna för lokalerna så flyttade Galleri Tegelbruket in och nu är man uppsagd till årsskiftet. Detta meddelande har gått ut till medlemmarna.

"Bästa medlem!

Styrelsen för Föreningen Tegelbrukets Vänner har beslutat att lägga ner galleriverksamheten per den siste december 2015. 

Anledningen är att vårt avtal, med Restaurang Tegel angående hyra av lokal löper ut då.

Enligt våra stadgar måste vi utlysa ett extra årsmöte vid ett sådant beslut. 

Utdrag ur våra stadgar:

§12 Om föreningen ska upplösas, ska ett extra årsmöte utlysas. På detta möte ska medlemmarna bestämma hur föreningens tillgångar ska fördelas. Om minst fem medlemmar kan tänka sig att driva föreningen vidare, ska handlingarna överlämnas till dessa.

Vi kallar där för till extra årsmöte på Galleri Tegelbruket

                        torsdagen den 8/10 kl. 19.00

Välkommen!

Rydebäck 2015-09 01

Jan Heidne

Ordförande


NYTT MÖTE MED STADEN PLANERAT

Vi träffar Staden för att dryfta Rydebäck igen den 30 september.

Som ett led i det utmärkta och för alla parter fruktbara samarbetet mellan Rydebäcks Byalag och Stadsbyggnadsförvaltningen så planerar vi att träffa berörda tjänstemän den 30 september. Vi tar då upp de projekt som vi driver med Staden och vi är naturligtvis lyhörda för deras sympunkter och förslag. Vidare så kommer vi med ny intressanta projekt såsom Arboretum, trädplantering, mm.

Om någon har flera förslag så vill vi helst veta dessa under nästa vecka så vi kan förbereda oss för detta.

 


BILPOOL NÄRA

 

Vi har nu klartecken från BILPOOL om att placera en bil här ute i Rydebäck. Det återstår nu bara att  få tilldelat en fast parkeringplats i Rydebäcks Centrum. Vi har därför kopplat samma Sunfleet Bilpool med Samfälligheten Arholma 1 som har hand om parkeringen och räknar nu med en snar lösning.


FÖRSLAG PÅ NY OCH BÄTTRE SKATEBOARDBANA

Skatarna vill har bättre bana!!

Det har kommit upp förslag på att bygga en ny och bättre bana i betong och vi kommer naturligtvis att framföra detta till Fritidsförvaltningen. Förlagen är att lägga den i anslutning till den kommande Sporthallen eller vid stranden där den nuvarande Montessorisolan frigör ytor när den flyttar 2017. Det är dock knappast troligt att den kan förläggas där p.g.a. att det är strandskyddsområde. Vi för förslaget vidare.


Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Den senaste tidens hantering av skolfrågorna visar på hur viktigt det är att vi har medlemmar med skolbarn som kan göra oss starkare inom skolområdet. Hör av er till oss!

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.


Klicka för större bild

NÄRA TILL NATUREN

Kicka för större bild

Hägrar på besök vid dammen öster om Sandövägen.

På bilden ses två hägrar som inventerar höstens och vinterns möjlighet att fiska!!

Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
20% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
Herrgårdsklippet 10% rabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på el-energi
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Öppet som vanligt
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Apoteket
Servicebutiken
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!
Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2015

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.