Hållbar upphandling i Sydost


Ny upphandlingsmyndighet

Den 1 september invigdes Upphandlingsmyndigheten. Efter flera års utredningar och olika organisatoriska lösningar bildas nu Upphandlingsmyndigheten för att stärka den strategiska betydelsen av offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten startar sitt arbete den 1 september med målet att utveckla den offentliga upphandlingen med fokus på hållbara, innovativa och effektiva offentliga affärer.

Läs hela pressmeddelandet


På gång!

Nya kriterier för upphandling - missa inte chansen att bidra och påverka

Energikontor Sydost fortsätter under hösten arbetet med att verka för hållbara upphandlingar i Sydost. I vårt arbete har vi en nära kontakt med Upphandlingsmyndigheten och förutom att de stöttar oss i vårt arbete så försöker vi hjälpa dem att samla in önskemål, tips idéer m.m. så de kan utveckla sina kriterier och sitt stöd. Vi behöver din kunskap och dina erfarenheter, nedan ser du vad kan hjälpa till med just nu!

Persontransporter
På gång nu är nya hållbarhetskriterier för persontransporter och tillsammans med många andra deltar ESS i arbetet. Uppdateringen genomförs i september/oktober och beräknas vara klar i slutet på oktober 2015. Nuvarande kriterier kan du hittar du här.

Det är ett nytt möte 22 september, vill du lämna synpunkter som ska tas med i revideringsarbetet går det bra att skicka dem till Christel Liljegren så ska vi

Intressentmöte för upphandlings­stöd av badhus och simhallar
Vill du vara med i arbetet med att revidera hållbarhets­krav samt utveckla en vägledning för upphandling av hållbara badhus/simhallar?  Upphandlingsstödet bjuder in till öppet intressentmöte på temat upphandling av badhus/simhallar. Läs mer och anmäl dig här!


Samverkan för bättre belysningsupphandlingar

Tillsammans med Kalmar kommun arbetar Energikontor Sydost med att öka kunskapen kring LED för utomhusbelysning samt att ta fram upphandlingsunderlag för att handla upp belysning som en energitjänst.

Under hösten kommer flera aktiviteter att genomföras.

Sala-Heby
I oktober ska vi lyssna på och diskutera med Sala-Hebys VD Kenneth Mårtensson. Sala-Heby Energi Elnät AB (SHE) 2002 förvärvade det offentliga belysningssystemet från Sala kommun och från jan 2015 till höst 2016 kommer all gatubelysning bytas ut till energieffektiv LED-belysning. Uppdraget ska genomföras som en energieffektviseringstjänst av Philips. Endast ett begränsat antal platser finns att tillgå.  

Leverantörsdialog
I slutet av september eller början av oktober bjuder vi in ett antal leverantörer som ska få presentera sina förslag på hur en renovering av en befintlig belysningsanläggning kan gå till (te EPC, energitjänst, light-as-a-service m.m.) samt ge information om hur en sådan upphandling bör utformas. Inbjudan kommer inom kort.

Arbetsmöten
Vi kommer också att bjuda in till arbetsmöten där vi ska diskutera tekniska specifikationer och andra krav.


Många är på gång att handla upp fordon och bilpooler

I maj arrangerade Energikontor Sydost webbmöten där erfarenheter och kommande upphandlingar kring fordon diskuterades. Det är ånga som befinner sig i samma startblock just nu och därför undersöker vi intresset för samverkan och gemensamma arbetsmöten kring vissa utvalda delar av upphandlingen.

Genom att dela på arbetet kan vi hjälpas åt, spara tid och skapa bättre och hållbarare upphandlingar. Kontakta Christel Liljegren för att ge dina synpunkter och önskemål.

Du har fått detta nyhetsbrev för att du arbetar med eller relaterat till, upphandling i företag eller offentlig verksamhet. I nyhetsbreven kommer även goda exempel på hållbar upphandlig presenteras. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 ggr/år.


Nätverket för hållbar upphandling i Sydost

Energikontor Sydost samlar representanter från olika upphandlande myndigheter i Sydost 2-4 gånger per år för att diskutera hållbar upphandling, byta erfarenheter, sprida information och hitta gemensamma projekt.

Är du intresserad av att vara med? Kontakta Christel om du vill veta mer eller anmäla dig.


EnergiTing Sydost 2015

Anmäl dig redan nu till EnergiTinget i Västervik den 12 november.
Läs mer på energitingsydost.se.


Smått och gott på internet just nu:

Världens chans till modern upphandling  -Debattartikel i tidningen Miljö&Utveckling av Naturskydds-föreningens miljömärkning Bra Miljöval tillsammans med Svanen, EU Ecolabel, Fairtrade och TCO Certified 2015-07-01

Skärpta upphandlingsregler har gett effekt – artikel i Miljö&utveckling

Miljöaktuellts kommunrankning 2015


Skicka din fråga hållbar upphandling av fordon och transporter på vår hemsida.


Nyhetsbrev om upphandling

Hållbar upphandling i Sydost


Nyhetsbrev No 2Nyhetsbrev No 1

Hållbar upphandling i Europa
Primes No 1


Prenumerera på PRIMES nyhetsbrev.


Med hållbar upphandling spara ni pengar, energi samt minskar er miljöpåverkan

Energikontor Sydost stöttar offentlig sektor att göra fler hållbara upphandlingar

  • Vi vill ta del av era erfarenheter från redan genomförda upphandlingar, för att sprida kunskap till andra.
  • Vi vill ge er stöd i kommande upphandlingar – genom att öka er kunskap via seminarier, utbildningar, goda exempel och mycket mer!

Kontakta: Christel Liljegren, 0706-208 308Hållbar upphandling nyhetsbrev #3 2015.

Du får detta nyhetsbrev från Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg eftersom du arbetar med upphandling eller relaterat till upphandling, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.