Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 29, 28 augusti 2015     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 4.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.


MARK OCH BOENDEPROGRAM

Vad betyder det för Rydebäck?

I veckan som gick så var det en artikel i HD som baserade sig på ett dokument från Stadsledningsförvaltningen och som är riktlinjer för framtida anvisning och försäljning av mark för boende och näringsverksamhet. Förslaget är ute på remiss. I allmänna ordalag står det att staden ska växa genom förtätning inåt och alltså inte ta mera av omgivande åkermark i anspråk. Om Rydebäck står det att man ska växa genom förtätning och exploatering kring Stationsområdet.

Vi kollade upp vad som egentligen gäller för Rydebäck och det finns ingen anledning till oro. 

Efter det attt vi har studerat Mark och boendeprogrammet för Helsingborgs stad så talade vi med Stadsledningsförvaltningen.

Vad vi har förstått vid alla våra möten med Staden så ligger våra grönytor fast enligt den Grönplan som gjordes för några år sedan och som godkändes i Kommunfullmäktige tämligen enhälligt. Det dokument som nu har presenterats och där RYDEBÄCK omnämns avser i första hand de fastigheter som planeras på Färingsögatan vid rondellen och de redan beslutade tre fastigheterna öster om Sandövägen. Dessa fastigheter byggs i Helsingborgshems regi.

Nästa stora utbyggnadsprojekt blir Månsgård som ska detaljplaneras med start under 2016 och där exploatering kan komma någon gång 2018 och framåt beroende av efterfrågan.

Efter det så blir det troligast bebyggelse öster om järnvägen och Landskronavägen, alltså inte inne i det "gamla" RYDEBÄCKS villabebyggelse. Vi talar då om tiden 2020 och framåt. 

Vi träffar dessutom politikerna regelbundet och kommer att hålla koll på besluten och har ju en fin dialog och vi tror inte att vi har något att frukta ännu så länge.

 

Kolla länkarna:

Artikel i HD

Grönplan - Rydebäck sid. 116

Mark- och boendeprogram

 

 


RYDEBÄCKS DAG LÖRDAGEN DEN 5 SEPTEMBER

Politikerna kommer till Torget!!

De politiska partierna kommer och visar upp sig på Rydebäcks Dag. Vi har då möjligheten att träffa och bekanta oss med de olika partierna ocxh dess program. Vi kan också ställa frågor om hur dom ser på Rydebäck och dess framtida utveckling. Aktuella frågor är ju Skola, Vård och Omsorg exempelvis.

                                            


ARBORETUM - NÅGOT FÖR RYDEBÄCK?

Förslag.

Det har till Byalaget inkommit ett förslag till att anlägga en trädpark, ett Arboretum på lämplig plats. En sådan anläggning är intressant för utbildning, rekreation ovch för den biologiska mångfalden. Vi är mycket intresserade av att få in synpunkter och förslag till detta innan att vi går vidare så kontakta oss på info@rydebacksbyalag.se med synpunkter.

Vi har fått förslag.

Inte många har hört av sig men ett förslag som verkar bra är att "bädda" in Kärleksstigen med olika träd längs Heabäcken helt eller delvis, från Blidögatan och ner mot stranden. Alla träden ska då vara försedda med skyltar som talar om vad slags typ av träd det är. Det har många intressanta fördelar.

# Det ger lä för dom promenerande

# Ligger under siktlinjen och hotar ingen sundsutsikt.

# Ökar den biologiska mångfalden med fåglar o ch insekter.

# Bra för skolorna och utbildning.

# Är i analogi med de föreliggande miljöplanerna för Helsingborg.

# Man kan ju välja träd som är lägre ju närmare stranden man kommer.

 

Ytterligare information om detta ämne kan ni få på länkarna här:

Kivik-Esperöd Arborete

Wikipedia - Arboretum

 


RYDEBÄCKS STATIONSGATA I FULLT ARBETE

Vid Gymmet
Vid Trygghetsboendet

Arbetena att färdigställa Stationsgatan pågår för fullt.

Man bryter upp gammal asfalt och sätter gatsten i fina mönster i de nya trottoarerna som ska inrama fastigheterna längs gatan. Därefter kommer det att planteras alléträd som dels ger en mjuk och trivsam inramning och dels bidrar till renare luft. Arbetena ska vara klart i oktober och vi ser fram emot resultatet med spänning!!


FÖRVIRRAT PÅ FORTUNAVÄGEN

Vid färd västerut på Fortunavägen
Vid färd österut på Fortunavägen

Vän av ordning frågar sig. Kan samma väg ha olika hastighetsbegränsningar?

Kerstin Ingemansson har hört av sig till Byalaget och påtalat denna underlighet som vi har vidarebefodrat till Staden. Nog är det konstig i alla fall. Vi inväntar åtgärder.


MINIGOLFBANAN?

Ogräset tar över!

Det växer och frodas på Minigolfbanan och man frågar sig om det är inbjudande för Rydebäcksborna att ta en runda när det ser ut på det sättet. Byalager tar kontakt med ägaren så får vi se vad det leder till.

 


STIGEN FRÅN FORTUNAVÄGEN TILL STRANDEN

Det växer så det knakar!

Den lilla stigen ner mot Fortuna Strand från Fortunavägen håller på att växa igen. Vi har påtalat detta till Staden och väntar oss att det röjs upp ganska omgående.


Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Den senaste tidens hantering av skolfrågorna visar på hur viktigt det är att vi har medlemmar med skolbarn som kan göra oss starkare inom skolområdet. Hör av er till oss!

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.


Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
20% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
Herrgårdsklippet 10% rabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på el-energi
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Öppet som vanligt
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Apoteket
Servicebutiken
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!Klicka för större bild

Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2015

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.