Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 27, 14 augusti 2015     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 4.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.


VÅTMARKEN

Klicka för större bild

Förslag att plantera in fisk för att bekämpa igenväxt ogillas!

Från flera observanta Rydebäcksbor har vi fått förslag att plantera in karpfiskar i dammen för att hålla rent. Vi skickade frågan vidare till Stadsbyggnadsförvaltningen Emilie Björling, ansvarig för vattenplanering svarade så här,

 

"Man kommer inte att plantera in fisk, av flera skäl. Att det blir en tillväxt av främst alger är normalt, särskilt när en våtmark är nyanlagd eller nyligen urgrävd. Tillväxten brukar vara störst i början för att så småningom avta ju mer annan växtlighet som finns i våtmarken. Det bästa är om en rik undervattensväxtlighet (t.ex. slingor eller nate) etablerar sig, eftersom den bidrar till ett klarare vatten. Planterar man in karp förvärrar man istället problemet på sikt eftersom karpen äter upp undervattensväxterna och frigör näring, som då blir tillgänglig för snabbväxande alger. Karp rör dessutom om i sedimentet och mer näringsämnen kan virvla upp, med grumligare vatten och negativ ekologisk påverkan som följd. 

 Att plantera in fisk medför dessutom risk för smitta. Vissa sorters karp förökar sig och man kan snabbt få stora populationer. De kan, förutom effekterna på växtlighet, grumlighet och alger jag nämnde ovan, medföra att andra fiskarter minskar. Det kan också vara bra att känna till att all utplantering av fisk är tillståndspliktig.

 Vi får alltså se tiden an och ha tålamod så kommer växtligheten att stabilisera sig så småningom!"

Vi tackar Staden för ett snabbt och uttömmande svar!!

 


FOTBOLL PÅ SKOJ I RYDEBÄCKS IF

Rydebäcks IF får åter fotboll på programmet!!

Denna gång är det Futsal eller inomhusfotboll som det tidigare kallades. Sporten som är officiell inom Sv. Fobollsförbundet har ca: 150.000 utövare idag och växer kraftigt. RIF vänder sig i första hand nu till elever i klasserna 1 till 4 som får komma och prova på.

Rydebäcks IF är i allt inriktade på motion och lek med sin verksamhet och vill att alla barnen ska vara med utan tävlings- och prestationshets. RIF riktar sig därför till barn, flickor och pojkar, att komma och ha kul och spela fotboll så spontant det nu bara går. Hos Rydebäcks IF är målet inte prestationen i sig utan att ha kul!

Så kom och prova på, det kostar inget att prova. Vill man sedan vara med så kostar det sedvanlig medlemsavgift .......

Futsal - fotboll på skoj

Onsdagar 16.30 - 17.30 för pojkar och flickor födda 2006-2008.

Vi startar den 2 september i Rydebäcks Sporthall.

Dessutom för de som hellre vill prova på Handboll!!!!

Handbollsskola.

Måndagar 16.30-17.30 för pojkar och flickor födda 2007-2009.

Detta startar måndagen den 31 augusti i Rydebäcks Sporthall

Har Du frågor kan Du ringa RIFs kansli på telefon 042-22 18 30,

skicka e-post till mail@rydebacksif.se eller varför inte titta in på RIFs Klubbstuga.

 

Länk till Rydebäcks IF om Futsal

Mera om Futsal på Wikipedia här.


VÅRDBOENDE - SÄRSKILT BOENDE

Vi hade möte med Vård och Omsorgsförvaltningen

 Som vi har informerat om tidigare så hade vi möte med Vård- och Omsorgsförvaltningen företrädda av Maria Nilsson (C) ordförande i VoO nämnden och Lars-Olof Nilsson st.f. chef för VoO förvaltningen.

Syftet med mötet var att ta upp trådarna som lämnades 2011 då mark för ett boend i Rydebäck var planerat för Rydebäcks Centrum. 

Vid diskussionerna som för övrigt var mycket intressanta och upplysande så framkom  detta:

# man har idag ca: 1.135 vårdplatser i Helsingborgs Stad

# Helsingborg satsar mycket på att bygga ut hemvården så att äldre kan bo kvar i sin hemmiljö så länge som som klarar av det eftersom de flesta äldre vill ha det så. Särskilt i Rydebäck vill man bo kvar i sin villa/radhus med trädgård och annat som ger en fin inramning till livet.

# Helsingborg planerar för ytterligare ett boende inom en 5 årsperiod då man kan se att efterfrågan ökar.

# sedan 2011 så har Trygghetsboendet tillkommit på Rydebäcks Stationsgata som tar en del av det behovet som fanns.

Byalaget hävdar och driver.

# Rydebäck med snart 6.000 innevånare borde ha ett boende då vi i analogi med resten av Staden väl kan fylla minst 50 vårdplatser. Ett optimalt boende anses vara 65 vårdplatser

.# Argumentet för en sådan institution i Rydebäck är att, förutom att vi är en stadsdel som är stor nog, det är rimligt att placera ett sådant boende nära den miljö man känner och tycker om.

# Ofta bor både barn och barnbarn i Rydebäck och kan ha nära till besök och förenkla och göra besöken och kontakterna mera frekventa och på så bidra till en bättre trivsel på ålderns höst.

# att det reserveras mark I Rydebäck för ett sådant Vård/Särskilt boende i den kommande planerings rundan.


TELEFONKABEL AVGRÄVD

Kicka för större bild.

Många Rydebäckshushåll blev av med både telefon- och internet förbindelse.

En kraftig telekabel som förbinder Rydebäck med telefonförbindelser och också med Internet genom s.k. ADSL uppkoppling, grävdes av misstag av under förra veckan. Det var under arbetet med vatten och avloppsledningar uppe vid Landskronavägen det olyckliga inträffade. ca: 250 hushåll drabbades

En olycka händer så lätt och det är lätt att klandra. Problemet är ju att vi har gjort oss så beroende av Internet för vår kommunikation och information och att vi tar det för givet att det alltid ska fungera.

det positiva i allt det negativa var att nman satte igång och reparera ganska omgående och under måndagen i denna vecka så hade de flesta fått tillbaka sina funktioner.


HÖGERREGELN GÄLLER OCKSÅ PÅ YTTERÖVÄGEN

Klicka för större bild

Ytterövägen är ett annat trafikproblem.

Förra veckan tog vi upp trafikproblemen med Långövägen där det är helt klart att kommer det trafik från sidigatorna så har dom företräde enligt högerregeln. Likaledes gäller på Ytterövägen att dom som ska ut från Alnögatan har företräde enligt högerregeln före trafiken som kommer från stranden. 

Trafiken på Ytterövägen är oftast långt över gällande hastighetsbegränsningar på mornar och eftermiddagar då barnen ska lämnas eller hämtas och Brf. Dalskär III har i en skrivelse till staden begärt att hastighetsdämpande åtgärder sättes in innan olyckan är framme. Byalaget följer upp detta men vi har än så länge inte något resultat att visa fram.

Tills dess "ta det så lugnt och följ högerregeln"


Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Den senaste tidens hantering av skolfrågorna visar på hur viktigt det är att vi har medlemmar med skolbarn som kan göra oss starkare inom skolområdet. Hör av er till oss!

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.


Klicka för större bild
Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
20% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
Herrgårdsklippet 10% rabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på el-energi
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Öppet som vanligt
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Apoteket
Servicebutiken
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!
Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2015

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.