Svårt att läsa nyhetsbrevet? Se det via webbläsaren

Senaste nytt från Varbergsortens Vind

Varbergsortens Vind, nr 2 2015

Vind sommar

Årsstämma

Varbergsortens Vinds första ordinarie föreningsstämma hölls den 28 maj i Veddige Idrottshus. Mötet var välbesökt med 41 st röstberättigade medlemmar.

Varbergsortens Elkrafts VD, Björn Fahlgren, höll en presentation med genomgång av verksamheten i föreningen. Trots låga elpriser och ett verksamhetsår på bara 8 månader (från 1 maj 2014) visar föreningen ett positivt resultat, vilket är glädjande.

Val av styrelse, revisorer och valberedning genomfördes på mötet och i samtliga fall återvaldes sittande personer. Föreningens ordförande är fortsatt Jan Werdelin.

Klubba

Bra produktion

Vindkraftparken i Västra Derome har haft en god produktion sedan Vindföreningens bildande den 1 maj 2014. Parken har producerat totalt 39 000 000 kWh under föreningens första verksamhetsår, vilket är 10% bättre än förväntat.

Nedan visas produktionen månad för månad. Som framgår är det i första hand vintermånaderna som ger störst produktion, vilket är typiskt för vindkraftproduktion.

Diagram Vindproduktion

Medlemmar

Vindföreningen har idag 236 medlemmar, med tillsammans 2 500 andelar. Ca 10 personer står på kö för att bli medlemmar och delägare i föreningen.

Den dagliga administrationen av föreningen hanteras av Varbergsortens Elkraft. Eventuella frågor hänvisas till kundtjänst: 0340-64 64 00 alternativt e-post: kundtjanst@vbgelkraft.se.

Vi önskar alla medlemmar en glad sommar!

COPYRIGHT © VARBERGSORTENS ELKRAFT EK. FÖR.    |     SYLLINGEVÄGEN 17     |    TEL:  0340 - 64 64 00

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här.