Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Karlbergselever till Strasbourg

Cirka 20 elever som går på Samhällsprogrammet och Naturvetenskapliga programmet på Karlbergsgymnasiet/Åmål har vunnit i den årliga tävlingen Euroscola. Tävlingen går ut på att man som skola har ett projekt som är kopplat till någon av EU:s många verksamheter. Vinsten är att med sin klass eller grupp få åka till Strasbourg i Frankrike och delta i en session i Europaparlamentet tillsammans med andra ungdomar från hela EU. Under en hektisk heldag kommer eleverna att få ”spela” parlamentariker och ta en fråga ifrån förslag till votering. Bidraget som Karlbergsgymnasiet tävlade med handlar om EU:s strategi för hållbar utveckling och juryns motivering till vinsten lät så här: ”Klassen har med sitt projekt utgått från EU:s strategi för hållbar utveckling. Projektet riktar sig till yngre elever där de äldre eleverna fungerar som mentorer som genom föreläsningar kommer att beskriva EU och dess arbete i allmänhet och hållbar utveckling i synnerhet”. Christian Bruce


Uppdaterad reseapp hjälper dig i sommar

Konsument Europa har uppdaterat nätverkets reseapp. Appen har utvecklats för att kunna bli alla konsumenters självklara resesällskap genom EU-länderna, Norge och Island. Appen hjälper europeiska resenärer på 25 europeiska språk att uttrycka sina rättigheter som konsumenter. Du kan välja land utefter vart du befinner dig och ange den situation du hamnat. Appen kommer sedan att presentera dina rättigheter som konsument samt ange dem för din motpart på dennes egna språk. Programmet fungerar offline för att undvika roamingavgifter. Läs mer här.


Utlysningar i Västsverige

Just nu har ESF-rådet i Västsverige fem utlysningar igång. läs mer här

Europahuset i Almedalen

Europahuset har i år ett fullspäckat program i Almedalen. Medverkar gör bland andra tre kommissionärer och sexton svenska Europaparlamentariker. Under veckan kan du lyssna till föreläsningar och diskussioner kring teman såsom vilken politik behöver Sverige för mer förnybar energi och effektivare energianvändning, vad gör EU för tillväxten, jobben och den sociala sammanhållningen och hur arbetar EU för att hjälpa världens fattiga? Hela programmet hittar du här.


Europa Direkt-nätverksmöte

Den 8-10 juni deltog Kristin Günther i ett möte tillsammans med de svenska och finska Europa Direkt-kontoren på Åland. På programmet stod bl.a. föreläsningar om Österrike, Finland och Sverige och hur länderna har påverkats av och själv har påverkat EU under sina 20 år som medlemmar. Dessutom berättade representanter från Konsument Europa om hur de, som en del av European Consumer Centre nätverket, kan ge råd och information till konsumenter när de handlar varor och tjänster utanför Sverige inom EU, Norge och Island. Det fanns dessutom tid för erfarenhetsutbyte mellan de finska och svenska Europa Direkt-kontoren kring genomförandet av våra aktiviteter.


Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal

Inför den nya programperioden 2014-2020 har det ny-gamla leaderområdet Dalsland Årjäng och Munkedal godkänts preliminärt av Jordbruksverket. Samtliga kommuner som tidigare ingått i Leader Dalsland Årjäng finns kvar, men med tillökning av en ny kommun - Munkedal. Åtta kommuner ingår i det nya området som korsar både läns- och landskapsgränser. Området är geografiskt väl sammanhållet och homogent med tanke på sin landsbygds- och inlandskaraktär. Området präglas också av sina många sjöar och vattendrag, med Örekilsälven, Vänern och Dalslands kanal som starka varumärken. Istället för Leader arbetar man nu med det nya begreppet - Lokalt Ledd Utveckling, dock kallas området fortfarande för leaderområde och metoden som man arbetar efter är leadermetoden. Den nya utvecklingsstrategin för Lokalt Ledd Utveckling fokuserar på områdets utmaningar, och vill bygga framtiden på de kvaliteter som finns här. Därför kallar man sig också för Framtidsbygder och visionen lyder: "Vår vision är framtidsbygder för alla - med väl utvecklad service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Framtidsbygder är attraktiva bygder". Den totala budgeten för den nya perioden uppgår till 35 miljoner, där kommunerna liksom tidigare står för en tredjedel. EU och svenska staten står tillsammans för övriga två tredjedelar. EU-delen kommer från flera fonder - landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden. Det möjliggör för leaderområdet att bredda sin palett, t ex kommer de att arbeta för ökad integration av nyanlända med hjälp av socialfonden. Regionalfonden möjliggör för dem att lägga ytterligare kraft på entrperenörskap, med särskilt fokus på unga.Landsbygdsfonden står fortsatt för den största delen av finansieringen, och här läggs kraft på förbättrad lokal service, goda kommunikationer, förnyelse av föreningslivet och annat inom ramen för landsbygdsutveckling.

 

Finansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun


 Europa Direkt Fyrbodal

 Kungsgatan 20, 662 31 Åmål, europadirekt@amal.se, facebook, hemsida, 0532-170 20

Hjälp oss att bli bättre! Vänligen ta dig tid att fylla i enkäten om hur nöjd du är med våra tjänster.

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.