Hushållningssällskapet Hallands nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nu är växtodlarna på plats!

Dan, Magnus, Lars, Carl och Rolf är våra (nygamla) växtodlingsrådgivare. Fotograf: PeO Persson

Efter några år på Växa Sverige är Carl, Magnus, Lars och Rolf tillbaka på Hushållningssällskapet Halland. De har alla lång erfarenhet av att tillsammans med er utveckla och förbättra den halländska växtodlingen.

I produktportföljen finns växtodlings- och EU-rådgivning. Dessutom har de lite olika specialområden.

Carl – intresserad av att framöver fokusera på hur vi ytterligare kan beräkna effektiviteten i de insatser som görs och hur bästa netto uppnås.

Lars – precisionsodling, markkartering och teknikfrågor

Magnus – specialgrödor såsom potatis och sockerbetor samt också arrendesyner och grödskadevärderingar

Rolf – specialgrödor såsom potatis och sockerbetor, precisionsodling och utveckling av olika odlingssystem på Lilla Böslid

Dan började redan i februari och är särskilt intresserad av potatis

I övrigt så kan vi erbjuda gödselanalyser och annan fältservice.

Alla fem växtodlingsrådgivare ser framemot att fortsätta samarbetet med er halländska lantbrukare – mot nya utmaningar och fortsatt hög konkurrenskraft.

Kontaktuppgifter:

Carl Blackert: carl.blackert@hushallningssallskapet.se 0736-205140
Lars Wijkmark: lars.wijkmark@hushallningssallskapet.se 0736-205141
Magnus Melin: magnus.melin@hushallningssallskapet.se 0736-205143 
Rolf Lindholm: rolf.lindholm@hushallningssallskapet.se 0736-205142
Dan Pettersson: dan.pettersson@hushallningssallskapet.se 0707-725915 


Försöksledare Erik Ekre graderar vallsortförsöken på Lilla Böslid

STATUS PÅ FÖRSÖKEN 

Det har varit ett långt och utdraget vårbruk som kom igång 17 mars och de sista försöken såddes 23 maj. En kall och blåsig vår gör att det mesta ligger efter i den biologiska utvecklingen och även ogräsbekämpningarna blir försenade. 

De 430 parcellerna med sortförsök på korn, havre och vårvete stod klart 25 mars. 252 parceller med olika vallsorter var färdigsådda 23 maj. Potatisen med sortprovning, fungicidprovning och betning var klar 18 maj. 

I år påbörjades arbetet med utlakningsförsöken i Mellby den 29 april och var färdigsått 21 maj. 

Nytt för i år är att alla fälten och försöken på Lilla Böslid är skyltade med växtodlingsinformation och du är hjärtligt välkommen att besöka oss.

Flera av fälten på Lilla Böslid precisionsodlas utifrån N-scanning och markkartering samt att. GPS-styrning används både på fälten och i försöken. 


HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET HALLAND PÅ PLATS PÅ BORGEBY

Öppet onsdag 24 juni kl. 9-19 och torsdag 25 juni kl. 8-17

Årets tema sätter fokus på produkt- och företagsutveckling inom de gröna näringarna. Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom branschen? Hur gör de framgångsrika företagarna? Vilka är de nya innovationerna inom lantbruk? Borgeby Fältdagar lyfter fram det fantastiska entreprenörskap som finns inom lantbruket. Både goda exempel och experter inom området finns med på mässan.

Hushållningssällskapet Halland finns där när du vill satsa på dig själv, din produktion eller dina affärer med erbjudande inom; en ny växtodlingssatsning, kortare vägar till marknaden och hur man mår bättre med hjälp av fokus på mat och hälsa. Vi håller till i monter L77- kom gärna förbi och säg hej!

Läs allt om Borgeby fältdagar här!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.