Nyhetsbrev från Folkhögskolornas serviceorganisation. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Det här är ett nyhetsbrev från Folkhögskolornas serviceorganisation. Vi består av Folkhögskolornas informationstjänst, Folkbildningsnätet och FOLAC. Här berättar vi om senaste nytt från organisationen. 


Schoolsoft

Arbetet med att anpassa Schoolsoft till folkhögskolornas behov, pågår för fullt. Under våren har FSO och Schoolsoft träffat företrädare för olika verksamheter såsom; Folkbildningsrådet, SCB, CSN, Avanti samt haft ett antal möten med referensgruppen. Nu är arbetet i skarpt läge och flyter på bra.

Utbildningar för såväl administratörer som skolledare är inplanerade och i dagsläget har drygt 250 administratörer och drygt 100 skolledare redan anmält sig. Du som inte har anmält dig kan göra det via länken på FSO:s hemsida. Folkhögskolornas pedagoger kommer att få tillfällen till utbildning i början av 2016.

Efter önskemål från bland annat SCB, låter vi Avanti finnas kvar tom februari 2016. Detta för att kunna avsluta rapporter gällande 2015 i Avanti.

Mer information kommer att läggas ut löpande på FSOs hemsida: fso.folkbildning.net.


Folkhögskolornas digitala utveckling

Flexikon - en guide till digitalt lärande har tagits fram av Ulrika Knutsson på Folkbildningsrådet och Folkbildningsnätet. Flexikon är en gemensam resurs för landets folkhögskolor med samlade pedagogiska erfarenheter, tips och material: flexikon.folkbildning.net. Materialet lanserades på Framtidens lärande och fick mycket positivt mottagande

Nättidningen re: flex överförs från Folkbildningsrådet till FSO. reflex.folkbildning.net.


Enkät kring digital utveckling

De regionala resurspersonerna från Rådslagsarbetet 2014, har gått ut med en enkät: "Inventering av handlingsplan för nätbaserat lärande för folkhögskolor, juni 2015". Har din skola svarat?  Utifrån enkätsvaren kan vi sedan på bästa sätt planera för framtida aktiviteter inom Folkhögskolornas digitala utveckling. FSO finns som stöd med fortbildningsinsatser, mentorstöd mm. 


Kurser digital utveckling

Nätpedagogisk grundkurs för folkbildare är ett första kursinriktat steg i fortbildning för folkhögskolelärare och annan pedagogisk personal inom folkbildningen. Kursen innehåller grundläggande nätbaserad pedagogik för den som saknar, eller har liten erfarenhet av detta. webb.folkbildning.net/baskursinfo

Kursledare och - deltagare i Nätpedagogisk grundkurs för folkbildare hösten 2014

Platser finns också kvar i rektorsfortbildning 3.0. Passa på att anmäla dig eller någon annan hos dig till kursen som vänder sig till skolledare. Läs mer om kursen här


FUG på Bok-och biblioteksmässan i Göteborg

Även i år deltar FUG - Folkhögskolor Utan Gränser ( ett nätverk av skolor med internationellt arbete) på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Vi anordnar seminarier och har en monter på Internationella torget. Välkommen att besöka oss 24-27 september.

Folkhögskolornas serviceorganisation, Box 380 74, 100 64 Stockholm 
Tel: 08-412 48 00 E-post: fso@folkbildning.net

Vill du inte ha fler nyhetsbrev kan du avanmäla dig här »