Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Sommarbrev från SmåKom - 30 juni 2015

Välkommen Färgelanda kommun!

SmåKoms styrelse hade glädjen att under juni bevilja ett nytt medlemskap i vår förening. Vi välkomnar Färgelanda kommun och ser fram emot ett gott samarbete. Nu är vi 67 medlemskommuner, och vår möjlighet att påverka centrala beslutsfattare inom både politiken och tjänstemannakåren ökar för varje ny medlem. 

Ännu inte medlem? Kontakta kansliet så ordnar vi det! Kontaktuppgifter nedan. 


Positivt möte med civilminister Shekarabi

SmåKoms ordförande Peter Lindroth ledde SmåKoms delegation på nio personer, som i juni träffade civilminster Ardalan Shekarabi med stab.  

- Samtalet fördes i konstruktiv anda och ministern intog en mycket lyssnande attityd, säger Peter Lindroth. Regionfrågan kom upp. Här poängterade vi att det är viktigt att den statliga myndighetsstrukturen går hand i hand med regionernas geografi.

- Småkoms roll är att vara kompetensförmedlare och informera om den konkreta situationen i landets små kommuner, fortsätter Peter. Det tyckte jag att vi lyckades med. Till exempel att framföra att när det kommer till regionala sammanhang, är det ofta de stora kommunernas arena.

På mötet berördes också myndighetsfrågor som polisen och arbetsförmedlingen, och sakfrågor som upphandling.


Samtal med Jordbruksverket om Lokalt ledd utveckling

SmåKoms ordförande och sekreterare träffar i mitten av juli företrädare för Jordbruksverket, enligt ett uppdrag från SmåKoms senaste styrelsemöte. SmåKom önskar information om processen vid beslut om områden för Lokalt ledd utveckling, LLU, under EU:s stödperiod 2014-2020, där fem geografiska områden har undantagits. 


SmåKom-höst med många aktiviteter

Nästa styrelsemöte äger rum i Karlsborg den 20-21 augusti. 

Ett yttrande över utredningen "En ny kommunallag för framtiden" förebreds för att kunna delges vår medlemmar.

Styrelsens arbetsutskott besöker riksdagens partier i olika omgångar under hösten, för ömsesidigt informationsutbyte med riksdagens ledamöter.

Under hösten planeras även ett antal besök i små kommuner, för att fånga in de mest aktuella frågorna.

Höstmötet - vårt viktiga medlemsarrangemang - äger rum på Elite Palace Hotel i Stockholm den 19-20 november lunch-lunch. Notera
datumen.


Övriga styrelsemöten planeras till 29-30 oktober och 10-11 december.

Kansliet tar nu sommarledigt och nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.


Skön sommar!

Vi tillönskar alla våra läsare en riktigt skön fortsättning på sommaren!

SmåKom, Soldatängsvägen 12, 546 30 Karlsborg Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.