Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Kompetensplanering på Skatteverket

Våren 2013 bestämde sig Skatteverket för att pröva Karriär&Kompetens metod för kompetensanalys- och planering – Rätt kompetens. Bakgrunden var att man hade konstaterat att verket behövde bli bättre på att jobba strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjning. Det fanns en bred förankring i verksamheten och en vilja att förbättra.

Ett 25-tal HR-specialister och verksamhetsutvecklare deltog i utbildning för metoden Rätt kompetens för att kunna ge chefer stöd i genomförandet.

Intranätet en viktig kanal

Samarbetet mellan dessa var en viktig utgångspunkt för att lyckas integrera kompetensplaneringen med verksamhetsplaneringen. Efter att ha utbildat ett antal personer la man ut arbetsmaterial och handledning på intranätet för att göra det tillgängligt för chefer som skulle genomföra kompetensanalyser- och planering.

Karriär&Kompetens bidrog också till att göra några filmer som introduktion och inspiration. ”Allt för att korta startsträckan”, säger Ulrika Bergstedt, personalstrateg vid Skatteverket. 

Enkel metod som bygger på kulturen
”För oss var det viktigt att hitta en enkel metod som bygger på vår kultur med ett delegerat chefsansvar. Det är chefer som ansvarar för att kompetensplanera och uppföljningen ska ske inom ramen för verksamhetsuppföljningen. Det är inte HRs sak och ansvar att säkra rätt kompetens, men däremot behövs HR som motor”, säger Ulrika.

Summering av erfarenheter
Under 2013-2014 har chefer genomfört kompetensanalyser, antingen självständigt eller med stöd av HR alternativt verksamhetsutvecklare. På hösten 2014 träffades kursdeltagarna för att summera erfarenheterna av kompetensplaneringen och konstaterade bland annat att:

- arbetssättet var uppskattat tack vare struktur och att det kopplar ihop kompetensfrågor med verksamhetsplanering

- det har gett en långsiktig syn på kompetens och tvingat fram ett helhetstänk

- delaktigheten har ökat, engagemanget blivit större och kompetensanalysen kan fungera som teamutveckling

- det har ökat förståelsen för personliga egenskapers betydelse för kompetens samt att lärande i arbetet är den viktigaste källan för kompetensutveckling

- det ger ett stöd i rekryteringsarbetet.

”Genomslaget är större än jag trodde det skulle bli”, säger Ulrika.  ”Men utmaningen är inte att kompetensplanera en gång, utan att göra det årligen. Så det finns all anledning att hålla i arbetet och fortsätta följa upp.” Framöver ska man fortsatt odla nätverket mellan HR och verksamhetsutvecklare, som definitivt visat sig vara en framgångsfaktor.


Vi har drygt 15 års erfarenhet av att arbeta med kompetensanalyser och att ge råd om hur man kan organisera kompetensplanering i den egna verksamheten. Mer än 50 organisationer har använt vår metod Rätt kompetens för att analysera och planera för rätt kompetens.

Här är några av de organisationer som deltagit i våra utbildningar eller som köpt våra tjänster för att göra kompetensanalyser: Försäkringskassan, Landstinget i Värmland, Läkemedelsverket, MTR AB, Polisen, Prevent, Regeringskansliet, Skatteverket, SAS AB, Stocksholmståg AB, Älvkarleby kommun.

Förutom vår utbildning Rätt kompetens erbjuder vi även en utbildningsdag för dig som vill fördjupa, komma loss och få fler uppslag på hur du kan jobba med kompetensanalysarbetet. Du behöver inte ha gått vår utbildning Rätt kompetens innan, men ha erfarenhet av kompetensanalys- och planering.

Rätt kompetens - vi ger dig kunskap och metod för kompetensanalys- och planering

Vår metod för kompetensanalys- och planering - Rätt kompetens -

 • kopplas med fördel till verksamhets- och affärsplanering
 • ger medarbetare och chefer samsyn på framtida utmaningar och ökar kraften för att vidareutveckla verksamheten och arbeta framsynt med kompetensförsörjning
 • är enkel och kräver inte investeringar i ett IT-verktyg (men kan kompletteras med detta)
 • börjar med analys och planering av en grupps kompetens (organisation, arbetsgrupp, funktion) för att sedan ta planeringen vidare till individnivå
 • analyserar inte bara individens kompetens utan också gruppens/organisationens samlade förmåga att hantera kompetens.

Efter utbildningen  
Rätt kompetens har du fått

 • ökad förståelse för olika synsätt på kompetensanalys- och planering
 • konkret genomgång av metod och verktyg för att genomföra kompetensanalyser
 • praktiska exempel på hur metoden kan tillämpas (vi beskriver hur olika organisationer har använt metoden)
 • pröva delar av verktyget på din egen verksamhet/dig själv.

Tid: 8 oktober 0900-1630

Pris: 9.800 kr (exkl. moms)

I utbildningsavgiften ingår arbetsmaterial och metodhandledning för ”Rätt kompetens”. Materialet/handledningen kan användas för grupper och individer som ska kompetensanalysera- och planera och du får rätt att mångfaldiga materialet inom din verksamhet.  


Kompetensanalys och planering -
hur kommer vi vidare?

Utbildning för kompetensanalys- och planering del 2

Den här utbildningsdagen vänder sig till dig som vill fördjupa, komma loss och få fler uppslag om hur man kan arbeta med kompetensanalys- och planering. Vi vänder oss till dig som har någon erfarenhet av kompetensanalys- och planering och/eller som har gått vår utbildning Rätt kompetens. 

På programmet:

 • Hur kommer vi vidare från analys till planering på olika nivåer?
 • Hur skapar vi engagemang och delaktighet i ledningsgruppen?
 • Hur följer vi upp och jobbar vidare år två?
 • Hur ger vi chefer stöd i deras roll som kompetensförsörjare?

Vår målsättning är att du efter dagen har fått

 • Ytterligare kunskap om kompetensanalysens användningsområden och framgångsfaktorer
 • Erfarenhetsutbyte och kontakt med andra ”kompetensplanerare”
 • Energi och insikt för att ta nästa steg i utvecklingen av kompetensplaneringsarbetet 

Tid : Torsdag 15 oktober kl 0930-1600 (fika från 0900)

Pris: 5.900 kr (exkl. moms)


Generellt om våra utbildningar

Anmälan till: info@karriarkompetens.se, märk anmälan med Verktygsdag  8 oktober eller Fördjupning  15 oktober.

Plats: Våra egna lokaler på Barnhusgatan 16, Stockholm

Rabatt på priset: Om ni kommer två eller flera personer får ni 1000 kr rabatt per person.

Avbokning: 21-7 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. 0-6 dagar före debiteras hela kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till någon annan. 


www.karriarkompetens.se

Via vår hemsida kan du följa oss och på så sätt få ta del av de senaste inläggen som görs på sidan. Inläggen hittar du under rubriken NYTT

Under ÖPPNA AKTIVITETER finner du de aktiviteter som vi har aktuella och som du kan anmäla dig till! I övrigt finner du kontaktuppgifter, beskrivningar av våra tjänster, konsulter och synsätt på hemsidan.
Hoppas du kommer att trivas!


ABC Karriär & Kompetens AB                 www.karriarkompetens.se                      info@karriarkompetens.se