Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Blivande fjällguider

Elin, Nadja, Hanna deltog under helgen.

- En mycket givande och intressant helg där du får dela erfanheter med kollegor och möta nya människor i samma bransch och bidra till en pisitiv utveckling för oss fjälledare , säger Elin  som studerar till Fjälledare i Storuman.

Nyheter

Ny typ av medlem

Du kan nu som student gå med i föreningen som fjällguidesaspirant. 


Valideringen öppen igen!

Föreningen har tagit beslut om att du kan nu återigen skicka in ansökningar till utbildningsanordnare för att validera dig till Fjällguide. Nytt för valideringsprecessen är att du måste genomgå en examination sommar och vinter för att bli godkänd. 

Mer information om detta presenteras i början av Juni på vår hemsida. 

www.svenskafjalledare.se


Nya medlemsavgifter 2015

Utbildningsanordnare: 1500kr (oförändrad).

Stödmedlem: 500:- (oförändrad).

Ordinarie medlem fjälledare: 250kr.

Aspirerande fjälledare: 100kr.

Ny medlemsavgift för studenter ”aspirerande fjälledare”   (har ej rösträtt men får årsbrev, nyhetsbrev mm.)

(För er som betalat 600 kr i medlemsavgift gäller den i 2 år. Ni som som betalat 2014 löper er period ut 2016 liksom 2015 löper ut 2017)Succèhelg i Kittelfjäll

Den 1-3 Maj arrangerades en träff för frälledare av SFLO i Kittelfjäll i samband med föreningens årsmöte.

Det var med stor glädje vi fick uppleva valborgshelgen tillsammas i Kittelfjäll. Upp emot 30 personer deltog under helgen. Dagarna blandades med olika aktiviteter. Clinics i skidbacken och toppturer i närområdet, både egna och organiserade toppturer. 

Programmet bjöd på mycket intressanta clinics som tex jobba med Helisking , offpistclinic, lavinclinic- terräng och säkra vägval, sond och grävteknik vid räddningsinsats mm.

Vi hade även bjudit in sveriges första Canadian Skiguide Erik Ehrner som höll föredrag om utbildningen och jobbet. Robert Åström höll också föredrag om hur framtidens Fjälledarutbilning och fortbildninng kan se ut.

Efter fina toppturer och intressanta clinics njöt vi under eftermiddagarna i solen på terrassen med en kall öl på afterskin. 

På kvällarna bjöds det på pizzabak, fest med fantastikt roliga lekar.

Vi kallar det numera fjälledarnas "Fjällkonferens" och vi hoppas att detta blir ett årligt event. Välkommen tillbaka nästa år. 

Helgen avslutades med SFLO:s årsmöte. Mer information om årsmötet nedan.

Tack till er alla som deltog under helgen!

Fantastisk fin kallsnö på Borkafjället.


Årsmöte

SFLO:s årsmötet ägde rum i Kittelfjäll den 3 maj mellan klockan 09.00- 15.00. På årsmötet deltog 20 personer var av en via Skype.

Under årsmötet tog vi upp punkter i föreningen om vår ekonomi, medlemmar och lägesrapport för pågående projektarbeten som tex UIMLA, skiguide, remiss för uppgradering Fjälledarnorm 2,0, validering och arbetsfördelning. 

Vi utsåg en ny styrelse som är presenterad nedan.

Val av ny styrelse

Val av ordförande - André Amonsson

Styrelsemedlem Dennis Franzén fortsätter sitt andra år som ordinarie styrelsemedlem.

Invalda på ett år:

Val av styrelsemedlemmar - Jonatan Axelsson Sandström, Emil Roddar och Susanne De Reitz 

Val av styrelsesuppleanter - Urban Axelsson, Anna Lundh, Carl-Gustaf Gustafsson och Peter Gustafsson

Invalda på två år:

Val av styrelsemedlemmar - Robert Åström och Thomas Lindberg

Val av ansvarsposter:

Val av representant i Fjällsäkerhetsrådet - Anna Lundh

  • Val av vice ordförande - Emil Roddar

  • Val av sekreterare - Robert Åström

  • Val av kassör - Jonatan Axelsson Sandström

  • Val av revisor - Bo Evert

  • Val av valberedning - Robert Åström och Cisela Groth

  • Val av medlemsansvarig - Peter Gustafsson

Beslut

Register fjälledare:

Årsmötet beslutade att vi skapar ett nytt gemensamt register med utbildade fjälledare. Vilket innebär att utbildningsanordnare skickar kontaktinfo för utbildade och godkända fjalledare till SFLO som administrerar detta som sedan skickas vidare till Fjallsakerhetsrådet.

Loggotyp

Ta professionell hjälp för att göra sista justeringar i färger på ett förslag som tog upp på mötet. Styrelsen beslutar att följa förslaget och att själva få besluta om logo.

Medlemskort

Styrelsen beslutar om att omgående ta fram ett id-kort med behörigheter till alla medlemmar.

Validering

Urban Axelsson föreslår att vi åter öppnar validering av fjälledare samt att vi startar ett examinationsförfarande för de som vill kvalificera sina kunskaper. Valideraren föreslås själv kunna genomföra examinationen.

Årsmötet beslutar att acceptera Urban Axelssons förslag med tillägget att tillsätta en utbildningskommitté med alla utbildningsanordnare som medlemmar. Carl-Gustaf Gustafsson utses som ledare för arbetet med att ta fram ”Validering 2.0” med tillhörande valideringsexamination. Validering ska kunna ske som två examinationer, en för sommar och en för vinter. Start med skapandet av ”Validering 2.0” beräknas ske i Juni 2015.


You are receiving this newsletter since your are a customer or you have signed up on our newsletter. If you would like to unsubscribe, click here.