Foto: Helena Bergström

Städa rastplats med Städa Sverige

Vägstädning är ett av våra äldsta och mest framgångsrika projekt. I mer än 25 år har föreningar plockat skräp i vägområden och mer än 1 miljon gula säckar har fyllts med skräp. Årligen plockar de ca. 5 000 deltagarna hela 60 000 säckar.

Men nu är vi redo för nästa utmaning!

- Det har länge efterfrågats att vi ska expandera vår verksamhet till att även gälla rastplatser och nu känner vi oss mogna att anta den utmaningen berättar Ulric Jansson, projektledare Städa Sverige.

Precis som vid vägstädning kräver vi utbildning av städledare. Utbildningen är ”Arbete på väg-grundkurs”. Städa Sverige står som garant för att både städledare och personal är väl förberedda inför uppdraget. Vi arbetar efter ISO 390001 (Trafikverkets trafiksäkerhetsstandard) Utöver det har Städa Sverige även hand om försäkringar samt administration. Vi rekryterar en förening som vi sedan förbereder för uppdraget. Vi har bland annat startat ett nytt projekt kring rastplatster i Vimmerby.

Kontakta Ulric Jansson, projektledare Städa Sverige, för mer information om rastplatsstädning. Tel: 08-683 3004. Mail: ulric.jansson@stadasverige.se

Städning med Svevia i Magelungen. Foto: Anton Hedlund

Städa Vatten med Städa Sverige

Nedskräpning av sjöar, vattendrag och hav är ett av de miljöproblem som vi kommer att jobba hårt med de kommande åren. Vi har till exempel samarbetat med Abba Seafood och lokala sportdykarföreningar kring vattenstädning på norra västkusten. Ambitionen är att kunna permanenta vattenstädning, i likhet med vägstädning och strandstädning.

Med vattenstädning menas skräpplockning under vatten av prioriterade områden för att få bort främmande föremåls som utgör fara för människor och vattenliv.

- Vi rekryterar certifierade dykföreningar som vill göra nytta för den lokala miljön. Skräp som hamnar i vatten tenderar att göra ännu större skada för miljön än det som ligger på land, säger Anton Hedlund, projektledare, Städa Sverige.

Med lokal dykförening vill vi skapa:

- Ansvar för närmiljön kring strand och vatten.

- Direkt nytta för miljön och engagera deltagare konkret.

- Gillande och respekt från invånare i partners engagemang.


Kontakta Anton Hedlund, projektledare Städa Sverige, för mer information om vattenstädning. Tel: 08-683 30 07. mail: anton.hedlund@stadasverige.se

Rekordår för Städa Sverige!

Det gångna året blev ett rekordår för idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige. Drygt 12 000 städande idrottsungdomar drog under 2014 in totalt 4,7 miljoner kronor till svensk ungdomsidrott. Det är rekord och innebär att Städa Sverige nu har passerat 210 miljoner kronor sedan starten 1988. Under 2015 ska verksamheten breddas och förutom rena städuppdrag även omfatta projekt som går ut på att samla in miljöfarliga produkter och föremål innan de når ut i naturen.

-  Det här är det absolut bästa sättet för våra idrottsungdomar att tjäna in pengar till sin idrott. Det är betydligt bättre att göra en miljöinsats än att sälja grejer som många gör, säger Björn Ferry som är ambassadör åt Städa Sverige.

Under 2014 var drygt 12 000 ungdomar engagerade i Städa Sveriges städprojekt inom områdena väg, strand, vatten, älv samt kommunspecifika projekt. Ungdomarna plockade totalt 749 ton skräp motsvarande 40 000 gula säckar förutom de föremål som är för otympliga för att rymmas i säckar. Det här gav de 518 idrottsklubbar som hade städande ungdomar totalt 4,7 miljoner kronor.

-     Det motsvarar en ökning med 19 procent jämfört med året innan och är rekord. Vi ser att intresset för våra projekt ökar och vi breddar därför verksamheten så att den även omfattar projekt där ungdomarna samlar in miljöfarliga produkter och föremål redan innan de når ut i naturen, säger Städa Sveriges VD Mats Wesslén.

Städa Sverige satsar därför på att skapa projekt som går ut på att samla in miljöfarligt skräp inom områden som förpackningar, tidningar och hemelektronik.

Städa Sverige - våra säljare

Malin Fagermo
malin.fagermo@stadasverige.se
Pernilla Ström
pernilla.strom@stadasverige.se
lise-lotte.dagefjard@stadasverige.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.