Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kvällsöppet på onsdagar!

Från och med den 4 februari kommer vi att ha öppet till kl. 19 varje onsdag.

Ni är varmt välkomna.


Nya EVS- volontärer i Åmål

Under mars månad kommer Daria från Ukraina, Laura från Frankrike och Pinar från Turkiet för att göra sin volontärtjänst i Åmål. Daria och Pinar kommer att jobba på Samverket medan Laura är placerad på Europa Direkt kontoret.


Bästa EU-parla-mentariker

Parlamentets intern- tidning Parliament Magazine utser de EU-parlamentariker som "gjort en utmärkt insats inom något EU-område". Peter Lundgren (SD) är nominerad inom området transport och Christofer Fjellner (M) inom handel och inre marknaden. Väg- transportfrågorna ligger Peter Lundgren varmt om hjärtat medan Christofer Fjellners dröm är att ha mer och inte mindre av de fyra friheterna.

P. Lundgren C. Fjellners

EU-miljoner ska bekämpa svensk ung- domsarbets- löshet

EU-Kommissionen föreslår nu att fri- göra en miljard euro till sina medlems- länder för att de ska kunna öka takten i arbetet med att motverka ung- domsarbetslösheten. EU-stödet ska därför betalas ut tidigare än planerat. Av   den planerade utbetalningen kom- mer cirka 120 miljoner kronor att gå till Sverige. Målet är att mellan 350.000 till 650.000 av Europas arbets- lösa ungdomar ska få hjälp med att kunna komma ur sin arbetslöshet.

 

 

 

 

Regio Stars 2015

Nyligen lanserade EU-kommissionens DG REGIO RegioStars Awards 2015. Syftet är att framhäva de mest inspirerande europeiska projekten som medfinansierats av EU:s sammanhållningsfond. Kategorierna för årets pris är smart tillväxt, hållbar tillväxt, inkluderande tillväxt och "citystar". Ansökan ska skickas in på engelska, franska eller tyska senast den 28 februari 2015. Prisutdelningen kommer att äga rum i Bryssel den 13 oktober 2015. Mer information om priset, ansökan och de olika kategorierna hittar du på RegioStars Awards hemsida.


Karlbergs internationella temadag

Från väster till höger Christian Bruce, Frida Svensson, Richard W. LaRoche, Stefan Borg

Den 29 januari genomfördes en internationell temadag på Karlbergsgymnasiet i Åmål. Alla gymnasiets elever fick ta del av olika föreläsningar, workshops och ytterligare aktiviteter som kretsar kring internationellt arbete, kulturmöten och mänskliga rättigheter. Dagen startade med en paneldiskussion om det fria ordet, som leddes av Christian Bruce, lärare på Karlbergsgymnasiet. Stefan Borg, utrikeskorrespondent från TV4, Richard W. LaRoche från USA:s ambassad och Frida Svensson från Svenska Dagbladet föreläste under dagen. Workshops genomfördes av volontärer från AFS interkulturell utbildning.


Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Programmet har en total budget på runt 80 miljarder euro. Programmet vill förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra männsikors liv. Horisont 2020 har tre prioriteringar: spetskompetens, industriellt lederskap och samhälleliga utmaningar. Universitet och högskolor, näringslivet, forsknigsinstitut, den offentliga sektorn och det civila samhället kan delta i programmet. Mer information om Horisont 2020 hittar du här.


Vad innebär ett annat Europa för dig

Europeiska kommissionen lanserar nu en videotävling för ungdomar mellan 13 och 15 år. Tävlingens titel är "Vad innebär ett annat Europa för dig". En film skall göras där de tävlande ska berätta vad ett annat Europa innebär för dem. Vinnaren får en resa till Bryssel där hen kommer att få möjlighet att utforska staden, EU:s institutioner och träffa ungdomar från de andra EU-länderna. Bidragen ska lämnas in senast den 10 april 2015. På den här sidan hittar du mer information om tävlingen samt kan registrera dig som deltagare.

Finansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun


 Europa Direkt Fyrbodal

 Kungsgatan 20, 662 31 Åmål, europadirekt@amal.se, facebook, hemsida, 0532-170 20

Hjälp oss att bli bättre! Vänligen ta dig tid att fylla i enkäten om hur nöjd du är med våra tjänster.

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.