E-brev med fakta och uppdateringar runt en principiellt viktig fråga. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Fredag 19 Dec 2014

Nyhetsbrev 12

Bankgiro 250-8109


EXTRAVALEXTRA!


C, M, SD - nu även S - har öppnat för en översyn av sjöfyllerilagen!

Vi i båtfolket har efter valet i september tagit en liten ”time-out” och sedan dess med allt större fascination betraktat det politiska läget. Nu inför extravalet tar vi givetvis nya tag.

Den fråga vi driver har ju ett antal perspektiv. Vi önskar en förändring av den instiftade så kallade 0,2 ”sjöfyllerilagen” för att den saknar sakligt stöd och är en helt onödig lag av förmyndarkaraktär som begränsar glädjen för oss när vi utövar vårt båtliv. Det har alltid varit förbjudet att vara ”full” på sjön. Vetenskap och all utvärdering hittills visar klart att det inte sker olyckor inom den härad promillehalt som regeringen röstade igenom 2010. Det var ett olyckligt beslut som togs av alliansregeringen efter en beredning av Tomas Bodström (S) och utan en slutlig remissomgång. Helt på tvärs mot alla tunga remissinstanser. För oss inom Båtfolket är detta även en synnerligen viktig symbolfråga. Skall vi tolerera ”hittepålagar” som bara är ämnade till att ”signalera” (populärt begrepp hos politiker), moralisera eller uppfostra sina väljare - och som inte bygger på saklighet?  Fortsättter politkerna sin klåfingrighet utan kunskap och förståelse för vad båtliv är så riskerar vi därtill ytterligare tvivelaktiga lagar och påbud.

Tvärpolitisk fråga

Frågan är tvärpolitisk så tillvida att det finns omfattande kritik mot 0.2 promillelagen hos sjöfartsexperter, båtorganisationer, experter inom rättsväsendet samt även bland politiker och tongivande opinionsbildare, speciellt inom M, C, SD och S. M och SD har klart deklarerat att man vill ha en översyn av lagen och även C och S har sedermera öppnat för detta. FP är tydligen ännu bakbundna av sin nykteristtradition men vi kan kanske tycka att den rigida inställningen rimmar illa med ”liberalism” och att vi medborgare skall ha frihet under eget ansvar. KD står - utan relevant argumentation - bakom 0,2 lagen. För närvarande råder det inget tvivel om att en röst på V eller MP snarare leder till fler restriktioner för båtlivet än något annat. 

Efter att Båtfolket officiellt krävt svar (ref nyhetsbrev 11) och slutligen SBU's tidning Båtliv (klicka till höger) fick Socialdemokraterna att agera har vi nu fyra partier C, M, SD och nu S som har tagit ställning för en formell utvärdering o/e omprövning. 

 

Moderaterna framför i sitt svar att: ”…detta är en lämplig tid för att göra en uppföljning av lagen för att klargöra hur effektiv denna har varit. 

Klicka här för att se Båtfolkets TV4 utspel av Göran Gabrielsson
Klicka på bilden för att se en större bild

En sådan genomgång borde titta på hur dödsolyckor och andra olyckor till sjöss har utvecklats sedan lagen skärptes och om det finns något som tyder på att de hårdare reglerna har bidragit till färre olyckor. I detta arbete är det viktigt att lyssna på såväl ansvariga myndigheter som Trafikverket och Sjöpolisen som fritidsbåtslivets intresseorganisationer och forskare på området”.

Centerpartiet framför liknande synpunkter och hänvisar bl a till sitt landstingsråd Gustav Hemming i Stockholm som är väl insatt i frågan och som driver på hårt för att få en förändring av sjöfyllerilagen. Se ett utdrag ur hans blogg nedan.

Sverigedemokraterna meddelar att de vill se över lagen och anpassa den till övriga Nordiska länder.

Socialdemokraterna har även de sedermera ställt sig positiva till en utvärdering efter att bl.a SBU's tidning "Båtliv" ställt frågan


Det är glädjande att fyra partier tagit till sig fakta och kritik och därmed ansluter sig till de krav på omprövning som nära nog en enig expertkår och alla större båtorganisationer ställt sig bakom.

 

Gustav Hemming (C) bloggar

Centerns Gustav Hemming är inflyteserik och energisk som regionplanerings, miljö och skärgårdslandstingsråd och har ett starkt intresse och kunnande angående skärgården och dess båtliv. Ur hans blogg citerar vi följande: 

Verklighetsanpassa sjöfyllerilagen. Självklart ska man inte köra full på sjön, vilket var förbjudet även med tidigare lagstiftning, men en nolltolerans utan sjösäkerhetsmässig grund slår hårt både mot det sociala livet, skärgårdskrogarna och en livskraftig fritidsbåtskultur. Dessutom är det helt barockt att Kustbevakningen på detta vis lyckas lobba till sig ytterligare 143 miljoner i ökade anslag från en regering som har gott om riktiga hål att stoppa pengarna i och där de faktiskt skulle göra nytta.

Ord och inga visor! Länk till det fulla inlägget om krångliga regler för skärgården: Gustavs Blogg

 

De sakliga grunderna för en översyn

 

Vi inom Båtfolket, majoriteten av Sveriges båtklubbar (SBU), Svenska Kryssarklubben och Sveriges Båtbransch (Sweboat), sjörättsinstitutet m.fl. anser att det är mer än rimligt att det nu sker en formell utvärdering och översyn av denna 0.2 regel. 

Redan 2013 sändes flera väl underbyggda skrivelser in till regeringen. Ett bra exempel finner du här Begäran om översyn av 2010 års “sjöpromillelag” 

 

430.000 båtägare kan ändra bland mandaten!

Vi kommer att fortsätta bearbeta och informera politiker och opinionsbildare om det rationellt sett tokiga med denna lag och även dess symbolvärde. 

Våra folkvalda måste lyssna på sina väljare och då inte på de ”landkrabbor” som är ängsliga för allt utan de utövare och sakkunniga och som omfattas av lagen. Vi båtägare som under 30 års tid minskat på båtolyckorna och alltid visat ansvar. Precis som i vägtrafiken finns det vissa som ”super till” och de gör det oavsett promillegräns. De måste vi komma åt med andra metoder och det finns ingen anledning att kollektivt bestraffa övriga skötsamma båtägare.

Det är mer än 430.000 båtägare med familjer som drabbas och vi VET att det varit rörlighet i valet 2014 pga missnöje med denna lag. Kanske den ”droppe” som fick allt att rinna över? Utan tvekan kan båtfolket ha ett avgörande inflytande på hur mandat och regeringsbildning blir efter extravalet. Du som väljare måste kräva besked av de partier du överväger! En opartisk och sakligt backad översyn av 0.2 promillelagen måste till!

God Jul och Gott Nytt År!

Vi avslutar med en uppmaning till en God och kulinarisk Jul och ett Gott Nytt 2015 där vi förväntar oss att politikerna gör om  - och gör rätt! En liten bildhälsning från Newport Beach där även båtfolket tar sitt ansvar för att både Jul och Nyår firas av på ett vederhäftigt sätt med båtparader. Här behöver inte kaptenen dricka Julmust utan en pilsner eller en glögg kan slinka ner utan fara varken för sig själv eller någon annan och utan risk för dryga böter. Ingen risk heller att glädjen skall grumlas över att KBV för sitt eget existensberättigande lyser tillbaka med sina strålkastare och kräver en blåsning mitt i glädjen! God Jul och Gott Nytt 2015 önskar Båtfolket!


Sätt upp miniaffischer överallt!

På vår webbplats finns det en bra affisch med kärnfulla och tänkeställande påståenden som kan skrivas ut i A5, A4 och t.o.m större. Printa ut, sätt på ett plastskydd och nagla upp på relevanta anslagstavlor och platser! Sprid kunskapen så dödar vi myten!

Klicka här för affisch

Tidigare Nyhetsbrev

Här kan du med ett klick läsa tidigare men ännu aktuella nyhetsbrev:

11 Valextra! C, M och SD vill ha en snar översyn av sjöfyllerilagen! Kd, Fp, S, Mp och V - vill inte! Lysande ledare i tidningen Skärgården. Båtnytt utnämner sina läsare till fåntrattar! Aschberg biter ifrån. Klicka här

10 Politikerbarometer, Mini film om våra partier, Artikel "Meningslös sjöfyllerilag dränker domstolarna", Årsmötesrapport Båtfolket.   Klicka här

9 Rapport från Båttinget om politikerna som vill uppfostra oss, Båtmässan, Politikerbarometern, Hamnenintervju, Vulgärdebatten har minskat och fakta helt på vår sida.  Klicka här

8 Kärnbudskap på båtmässan i Älvsjö 2014, Professor Hugo Tiberg om en orimlig reglering av Båtlivet, Knopskylt som dekal.  Klicka här

 

Stötta oss

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter "populistiskt tyckande” och inte efter fakta. Ett samhälle som allt mer styrs av ängsliga eller ensidiga kvällstidningsrubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara! 

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. 0.2 lagen är mycket viktigare än att få ta en öl i båten. Det är en grundläggande demokratisk princip att lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Sätt gärna in en ny hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Du som företag kan kanske bidra med mer? Dessutom avdragsgillt för ett båtrelaterat företag. Din marknad har minskat på grund av denna lag.  Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor. Vi är givetvis även intresserade av att du engagerar dig när du kan.

 

Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0.2. Var en absolut succé på mässan! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare - maila oss bara så sänder vi!


Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen "Sjöfyllerilagen" där du finner oss och andra som debatterar. Notera att den inte är modererad av oss.

Vår 48 sidiga vitbok "kalla fakta"finns att ladda ner på www.båtfolket.se tillsammans med faktaaffischer och annat material. Vi kommer inom kort att modernisera sidan men alla fakta är korrekta.

Vill du höra av dig - sänd ett mail till Jim Huzell  jimhuzell@gmail.com

Du får detta nyhetsbrev eftersom du uttryckt ditt intresse för Båtfolket och vår kamp mot 0.2 lagen. Din address har vi fått från vår webbsida eller vid ett båtevenemang. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.