Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hjälp oss att bli bättre!

Vi håller på att utvär- dera vårt nyhetsbrev och vi uppskattar om du tar några minuter och fyller i vår enkät. Tack för hjälpen!


Natura 2000 Awards

EU-kommissionen startade Natura 2000 Awards år 2014 för att upp- märksamma goda exempel inom natur- vård. Ansökan för nästa års tävling skickas in senast den 21 januari 2015. Mer information om Nature 2000 Awards, de olika kategorier- na och hur du ansö- ker hittar du här.


Europeiska Karlspriset för ungdomar

Varje år delas Karls- priset ut till projekt som genomförs av ungdomar mellan 16 och 30 år och som hjälper till att skapa en gemensam euro- peisk identitet. Fram till den 2 februari 2015 har du nu möj- lighet att anmäla ditt projekt till uttagning- en på Karlsprisets hemsida


Europeiska socialfonden

Den 3:e december 2014 godkände EU- kommissionen So- cialfondsprogrammet för 2014-2020. På  ESF:s hemsida kan du nu ta del av de olika programdoku- ment. De första ut- lysningarna förvän- tas starta under januari - mars 2015.


God jul och gott nytt år

Vi vill passa på att önska alla våra läsare en god jul och ett gott nytt år 2015.

Julavslutning

Daka, Dima, Ves, Johan, Emma, Viktor och Ellinor

Den 17 december hade vi julavslutning med vår ungdomspanel och Åmåls kommuns EVS-volontärer.

vårt julbord


Europarum i Edsleskog

Den 10 december besökte vi Edsleskogs friskola för att göra olika lekar med EU-anknytning. Eleverna träffade våra volontärer Ves och Daka och fick lyssna på hur det låter när man pratar serbiska och bulgariska. Dessutom spelade de flaggmemory, ritade vykort och skrev på olika språk samt spelade vårt nya spel "En resa genom Europa". Under resans gång svarar de på olika frågor med en anknytning till EU och Europa och lär sig mer om de olika länderna.

leken "en resa genom Europa"

rita vykort


Möte med ungdomspanelen

Den 27 november träffade vi vår ungdomspanel för att prata om en konferens i Lutherstadt Wittenberg som Mira Wilhelm deltog i. Under konferensen träffades ungdomar från alla 28 medlemsländer för att skriva en deklaration till EU där ungdomarna ger rekommendationer om hur EU kan arbeta bättre inom områden såsom jämställdhet, media och migration. Efter Miras presentation diskutera- de vi EU:s och Sveriges arbete med jämställdhet, lika- behandling och icke-diskriminering.

konferensdeltagarna i Lutherstadt Wittenberg, Tyskland

Tävling: EUpplyst 2015

EUpplyst riktar sig till gymnasieelever som under tävling- en får agera som ledamöter av Sveriges Riksdag. Uppdraget är att skriva ett tal till riksdagens kammare om EU:s viktigaste fråga. Förstapriset är en studieresa till Stockholm där vinnarna får besöka riksdagen samt andra institutioner kopplade till politik i Sverige och EU.
Ta chansen och anmäl din klass senast den 30 januari 2015. Mer information om tävlingen hittar du här.


Arbetstidsdirektiv - gör din röst hörd!

EU-kommissionen har nu inlett en omfattande översyn av arbetstidsdirektivet. Det ska undersökas vilka ändringar som skulle behövas för att skapa de arbetstidsregler som bäst uppfyller behoven hos både arbetstagare och före- tag, offentlig sektor samt konsumenter i hela EU. Det nuvarande direktivet fastställer gemensamma minimikrav för arbetstagare i alla EU-länder. Det finns bl.a. regler kring rast under arbetstid, dygns- och veckovila samt en årlig betald semester för arbetstagare. Fram till den 15 mars 2015 har du möjlighet att tycka till om arbetstidsdi- rektivet inom ramen för EU-kommissionens offentliga samråd. Mer information om direktivet hittar du på EU-kommissionens hemsida.

Finansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun


 Europa Direkt Fyrbodal

 Kungsgatan 20, 662 31 Åmål, europadirekt@amal.se, facebook, hemsida, 0532-170 20

Hjälp oss att bli bättre! Vänligen ta dig tid att fylla i enkäten om hur nöjd du är med våra tjänster.

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.